Go to content

PriceShape

PriceShape är en prisjämförelsetjänst som kan användas för att skapa individuella prisstrategier och rikta marknadsföringsinsatser baserat på konkurrenternas prissättning.

PriceShape

Med PriceShape kan företag utföra prisstrategianalyser, konkurrensanalyser och prissättningsprognoser för att identifiera optimala prisnivåer och hantera prisvariationer över tid. Plattformen använder avancerade algoritmer och dataanalys för att generera insikter och rekommendationer som hjälper företag att optimera sina priser och öka sin konkurrenskraft

Link til priceshape.com

Agerar ert företag på en mycket konkurrensutsatt marknad med många erbjudanden och konkurrenter? Eller behöver ni ett verktyg för att optimera er prissättning? Då kan PriceShape vara ett alternativ. PriceShape är en mjukvara för prissättning och konkurrentövervakning som gör att ert företag kan använda konkurrentdata i prissättningen av era egna produkter, t.ex. med dynamisk prissättning. Ert företag kan använda det för att öka sin omsättning och optimera resultatet. Novicell kan hjälpa er att bedöma behov och lösningsalternativ på PriceShape-plattformen.

Vill ni veta mer om möjligheterna i PriceShape?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail