Go to content

Tacton

Tacton är en globalt ledande CPQ-leverantör för företag som säljer komplexa och skräddarsydda lösningar.

Tacton

"Tacton CPQ helps you close complex deals". Tacton erbjuder CPQ (Configure, Price, Quote) SaaS-lösningar som gör det möjligt för tillverkningsföretag med komplexa produktkonfigurationer att sälja och prissätta sina produkter enkelt och felfritt. Tacton CPQ fungerar som mjukvaruryggraden inom ett företag för att hantera komplexa konfigurationer och tillhörande prissättning. Tacton CPQ är alltså grunden för ett gränssnitt mot kunderna där de kan få rätt konfigurerade produkter till rätt priser.

Länk till Tacton.com

Med Tacton kan kunder eller era säljare konfigurera komplexa produkter med realtidsvisualiseringar, produktförslag och prissättning. Tacton CPQ säkerställer att de tekniska konfigurationerna är giltiga och att korrekta priser visas. Novicell kan hjälpa ert tillverkningsföretag att bedöma era CPQ-behov och om Tacton är rätt val av plattform.

Vill ni veta mer om möjligheterna i Tacton?

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail