Go to content
Data Structure Header | Novicell digital konsulenthus

Data Value & Business Intelligence (BI)

Novicell skapar värde av dina data

Novicell är en datapartner med expertis inom e-handel och digital marknadsföring

Att vara en datapartner innebär att vi inte bara samlar in och visualiserar dina data, utan även analyserar informationen. Baserat på resultaten arbetar vi sedan för att identifiera möjligheter inom affärsutveckling och automatisering och guidar dig hur du kan optimera din verksamhet.

Vi tar dig på en digital mognadsresa i tre steg

De tre stegen är ett metodiskt redskap för att utveckla digitala och datadrivna kompetenser. Vi erbjuder skräddarsydda tjänster inom Business Intelligence som omfattar den övergripande strategiska prioriteringen, eller noggrant utvalda tjänster från olika delar av de tre stegen. Du väljer hur samarbetet ska se ut. Klicka på de olika stegen för att se våra tjänster och kundcase.

 • a magnifying glass with a human icon

  Steg 1: Översikt över data och prestanda

  Få insikt i dina digitala kanaler och andra delar av din verksamhet med dashboards.

 • a speedometer with a heart icon

  Steg 2: Prestandaoptimering

  Förbättra kontinuerligt dina resultat genom att agera på data.

 • a folder with a setting circle icon

  Steg 3: Automatiserade datalösningar

  Ta ditt företag till nästa nivå med avancerade datalösningar.

Steg 1

Översikt över data och prestanda

Få insikt i dina digitala kanaler och andra delar av din verksamhet med dataanalyser.

I detta steg fokuserar vi på att samla in data och analysera den digitala kanalens effektivitet.

Detta inkluderar:

 1. Vilka digitala kanaler använder du? (Till exempel webbplatser, sociala medier, onlinemarknadsföring, e-handel)
 2. Vad får du ut av dina digitala kanaler?

Syftet med detta steg är att samla in och sammanställa dina data i ett system för att få en tydlig överblick på hur dina digitala aktiviteter presterar. Först bygger vi en datasjö med viktiga affärsdata som har samlats in i de digitala kanalerna. Detta ger dig kontroll över dina data så att de kan utvärderas i förhållande till andra data och källor.

Ovanpå detta placerar vi ett lager med automatisk rapportering så att du kan extrahera och visualisera data, vilket gör det möjligt för dig att följa utvecklingen i relation till dina digitala KPI:er och PI:er.

Datavisualisering, dashboards och rapportering

Datavisualisering handlar om att formatera data för att göra dem mer tillgängliga för läsaren. När det gäller små mängder data kan en enkel tabell vara trevlig att se på och läsa. Stora mängder data är dock enklare att analysera och förstå som grafer. För att få ut det mesta av datavisualisering rekommenderar vi användning av dashboards.

Vad är en dashboard?

Kort sagt är en dashboard ett informationsverktyg som visualiserar data från den digitala kanalen.

Dashboards kan användas till mycket, bland annat som ett förvaltningsverktyg, för att skapa en översikt, för optimeringsanalyser, för att presentera data på en skärm eller för att rapportera till andra delar av organisationen.

Marknadsföringsinsikter med Business Intelligence

Hur kan vi hjälpa dig att säkerställa att du får ut det mesta av pengarna du investerar för att få fler kunder? Marknadsföringen har blivit digital, vilket har lett till ett ännu större fokus på att spåra avkastningen på aktiviteter genom säljtratten.

En övergripande siffra för hela marknadsföringsavdelningen ger naturligtvis svar på detta. Men om du bryter ner uppgifterna framträder många nyanser, som ger en affärsinsikt som dina konkurrenter kanske inte har insett än. Att bryta ner marknadsföringsresultat och -insatser innebär att du kan mäta prestanda på exempelvis kampanj- och kanalnivå, över en given period, per land osv.

E-handelsanalys

Om du arbetar med e-handel kan vi koppla transaktionsdata till kanaler, kampanjer och klickpriser. Detta kan bland annat ge svar på några av följande frågor:

 • Vilken avkastning på investeringen har våra annonseringskanaler? Med andra ord, hur mycket kostar en kund från en given kanal?
 • Hur mycket trafik har webbplatsen?
 • Hur mycket av trafiken vi skapar omvandlas till leads?
 • Hur mycket genererar varje kanal?
 • Hur ser utvecklingen av kanalens resultat ut över tid?
 • Vilka marknadsföringskanaler presterar bäst?
 • Finns det en skillnad i kanalprestanda i olika länder?

B2B-leadsgenerering och attribution

Inom B2B-marknadsföring arbetar vi fortfarande ofta med leadsgenerering eftersom den digitala mognaden är lägre och produkterna och tjänsterna är mer komplexa än inom B2C. Detta innebär ofta att det inte finns några transaktionsdata att tillgå och därför arbetar vi med andra typer av konverteringspunkter.

Vi ser hur många som läser innehåll på webbplatsen, laddar ner marknadsföringsmaterial, deltar i evenemang, anmäler sig till nyhetsbrev, är aktiva på våra kanaler i sociala medier eller träffar oss på mässor och säger ”ja, tack” till att motta olika typer av material eller till ett möte.

 • Vilka marknadsföringsaktiviteter genererar flest leads, möten eller avslut?
 • Vad betalar jag för ett lead från olika kanaler?
 • Hur många leads definierar jag som dåliga eller okvalificerade från varje kanal?
 • Hur är kvaliteten på leads från olika kanaler?
 • Skiljer sig resultatet för marknadsföringsaktiviteter åt i olika kanaler?
 • Vilka sidor på och delar av min webbplats har en positiv effekt på kundkonvertering?

Datavisualiseringsverktyg för digitala kanaler

Vi rekommenderar att du använder olika verktyg för olika ändamål, och om du redan använder ett system kan du fortsätta använda det. Om du vill ha en enkel lösning som kan skalas för hela företaget rekommenderar vi normalt Microsoft Power BI. Det är billigt att komma igång med, har ett bra gränssnitt och kraftfulla funktioner för både front- och backend-användare.

Vi rekommenderar även andra verktyg som kan användas i liknande scenarier. Kontakta oss gärna om du vill ha en skräddarsydd rekommendation.

Steg 2

Prestandaoptimering

Förbättra kontinuerligt dina resultat genom att agera på data och ta dem till nya höjder med hjälp av Business Intelligence.

I steg 2 börjar vi arbeta tillsammans med att identifiera och testa optimeringshypoteser. Med hjälp av resultatöversikten från steg 1 kan vi följa vilken effekt förändrade insatser eller nya aktiviteter har på dina PI:er och KPI:er. Hypoteserna väljs för att få insikt i din verksamhet och din målgrupp, men bör följas upp med en åtgärdsplan som använder dessa insikter för att uppnå bästa möjliga affärsresultat.​

1. Definiera mål och KPI:er

2. Analysera aktuell struktur i Insights

3. Fastställ målgrupp

4. Planera för digitala initiativ/kampanjer

5. Verkställ digitala initiativ/kampanjer

1. Definiera mål och KPI:er

6. Testa, utvärdera och optimera

7. Rapport i Insights

Kontinuerlig optimering av digital marknadsföring

Här är syftet att analysera och optimera insikterna vi kan få från ett bra dataunderlag. Vi ökar företagets digitala mognad med analysverktyg och hypotesupplägg som resulterar i konkreta optimeringsåtgärder. Observera att vi fortfarande arbetar med data manuellt och på ett uppsökande sätt, vilket bör ge förslag på lösningar som vi kan implementera. Vi är ännu inte redo att automatisera analyserna eller lösningarna.

Förbättra resultatet i de digitala kanalerna

Förbättra resultatet i de digitala kanalerna
Låt oss ta ett enkelt exempel på en situation där vi vill förbättra resultatet av en digital marknadsföringskampanj. Det kan göras på många sätt, men det krävs en del tester och analyser för att hitta det bästa sättet att förbättra resultatet.

Det kan vara något så enkelt som att öka trafiken till en specifik konvertering, exempelvis en produkt eller något leadsgenererande. Men det kan även hända att trafiken inte är lösningen eftersom startsidan inte fungerar optimalt. I sådant fall måste du i stället optimera startsidan för konvertering. Eller också märker du att all trafik från en särskild kanal studsar och aldrig konverterar på grund av att det är okvalificerad trafik från en annons som lockar ett segment som inte är relevant för din verksamhet. Allt detta kan tas fram med hjälp av enkla analyser av data från dina digitala kanaler.

 • Hur mycket kan vi utjämna säsongsrelaterade variationer i efterfrågan med ökad marknadsföring?
 • Vilket värde har mottagare av nyhetsbrev när det gäller leadsgenerering?
 • Hur lång tid tar det från att skapa ett lead till att öppna en kunddialog och slutligen stänga en affär?
 • Hur snabbt kan bra leads skapas om oväntad kapacitet uppstår i produktionen?
 • Hur många leads måste marknadsföringen skapa för att försäljningspipelinen ska fyllas upp?

Ett Digital Performance Team = ditt specialistteam

Med Novicells Digital Performance Team får du din egen personliga rådgivare, som lär känna din verksamhet och driver din affär framåt med hjälp av ett team med specialister. Detta innebär att vi är kanalobereoende och alltid ser till att allokera din budget så att ditt företag får högsta möjliga avkastning.

Novicells Digital Performance Team hjälper till att ta bort eventuella hinder för att nå bra resultat och säkerställer bästa praxis tvärs över alla digitala discipliner.

Steg 3

Automatiserade datalösningar

Ta ditt företag till nästa nivå med avancerade Business Intelligence-lösningar.

I steg 3 utvidgar vi dina insikter och actions till andra områden av verksamheten såväl som tvärs över dina kundresor. Detta steg gör det möjligt att skapa en verksamhet som är datadriven. Detta steg är mer krävande, men har även en mycket större effekt.

Eftersom vi nu har ett bredare perspektiv på verksamheten kan andra datakällor, inklusive dina viktigaste affärssystem och externa källor, behöva integreras. Dessutom är analysverktygen mer komplexa och involverar maskininlärning och AI såväl som automatiserade driftlösningar.

Customer Data Platforms (CDP)

Det finns ett antal plattformar på marknaden som vi har bra erfarenheter av och goda partnerskap med. De erbjuder mängder av möjligheter till integration med dina system antingen genom standardkopplingar eller via API:er.

Vi rekommenderar normalt Segment, Tealium eller Raptor, men det finns även möjlighet att bygga en skräddarsydd plattform om dina krav på en lösning är mycket enkla och en standardplattform blir för mycket, eller om dina behov är för komplexa för standardlösningen. Det kommer att kräva en djupare analys av dina behov, men det kan vi hjälpa dig med.

Analys av kundbortfall med en CDP (Customer Data Platform)

Några av de viktiga fördelarna med en CDP är möjligheten att ta fram analyser eller prediktioner om kundbortfall. Det vill säga förmågan att kunna förutspå om du är på väg att förlora en kund.

Det kan vara en RFM-analys som undersöker och segmenterar din kunddatabas baserat på tre interaktionsparametrar. De tre parametrarna besvarar hur nyligen kunden köpte (recency), hur ofta kunden köper (frequency) och hur mycket kunden har köpt för (monetary) och delar in kunderna i olika grupper.

De bästa kunderna är naturligtvis de som har köpt något nyligen, som köper ofta och som köper mycket. De sämsta är de som inte har köpt något på länge, som köper sällan och som köper i små mängder. Modellens styrka är att den kan automatiseras och varna dig om en kund rör sig i matrisen på ett sätt som kräver ny bearbetning.

Det kan hända att kunden är på väg bort och måste revitaliseras, eller att kunden köper ännu mer och ska behandlas som en VIP- eller storkund. Modellen kan anpassas manuellt eller optimeras med maskininlärnings- eller AI-modeller som kan förbättra prediktionernas tidsintervall, så att du har en bättre chans att ta action innan en kund slutar köpa från dig.

Marketing Automation i tillägg till en CDP (Customer Data Platform)

Marketing Automation kan fungera som exekveringsmotor som hämtar data från en CDP. Det kan hantera olika segment, som definieras i CDP:n och bearbetas på ett fördefinierat sätt.

Det kan vara ett e-postmeddelande som skickas till alla som har klickat på en köpknapp på webbplatsen, men aldrig slutfört beställningen i kassaflödet, och som uppmuntrar kunden att slutföra beställningen eller visar liknande produkter eller tjänster. Det kan även vara ett e-postmeddelande som aktiverar en känslig relation med en kund som inte längre handlar lika mycket eller ofta.

Ju mer du kan automatisera denna typ av interaktion, desto fler kunder fångar du vid kritiska ögonblick i kundresan. Automatisering av data kan fastställa om besökare blir kunder eller inte, eller om de har slutat handla efter många år som lojala kunder.

Integrationer och mellanprogramvara

Vi erbjuder ett brett sortiment av integrationer mellan system som skräddarsys efter dina behov. Vi kan även erbjuda mellanprogramvara, som kan hantera data mellan system. Det kan vara mellan ERP och Marketing Automation eller CRM och Marketing Automation, eller mellan ett antal andra system.

Kontakta [email protected] för mer information om våra tjänster inom integration och mellanprogramvara.

Om du vill höra mer om hur vi arbetar med data och digitala kanaler är du varmt välkommen att kontakta mig.

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail