Go to content

Digital design

Vi undersöker. Utformar. Optimerar.

Webbdesignbyrå i Stockholm

Novicell är en webbdesignbyrå med mer än 20 års erfarenhet inom digital design, webbutveckling & digital marknadsföring. Digital design är strategisk optimering mot en speciell tjänst eller upplevelse eller ett specifikt mål.

Analys och insikt

Som webbdesignbyrå gör vi ofta innovativ design eller re-design och då är förberedelser avgörande. Vi håller workshops för att förstå vad som är viktigt för företaget: Vad är missionen? Ambitionen? Identiteten? Och vilka är kunderna? Vi utgör användartester – som även omfattar konkurrenters webblösningar – för att skapa användarberättelser och -profiler för att förstå användaren. Slutligen överväger vi alla data som är lagrade i den befintliga webblösningen för att ta reda på vad det är som hindrar användaren från att göra det som lösningen är till för.

”Bulletproof” design

När vi skapar en digital design utvecklar vi först en prototyp för att definiera den övergripande navigationen, de olika interaktionerna och prioritering av innehållet. Våra lösningar är framtagna för att vara responsiva och lämpliga för alla enheter.

Vi designar som om det vore direkt i webbläsaren. På så sätt kan vi komma nära den faktiska användarupplevelsen och får möjligheten att göra autentiska användartester av designen. Parallellt arbetar vi med webblösningens ”utseende och känsla”, då vi strävar efter att stödja företagets identitet i dess helhet.

Optimering för överlägsen prestanda

När en webblösning har lanserats är det viktigt att bevara den så att den bidrar till verksamheten – hela tiden. Vi har omfattande erfarenhet av att optimera webblösningar genom att belysas fallgropar och potential för förbättring. Vi testar om laddningstiden är tillräckligt snabb och om andra delar fungerar bättre än de befintliga. Dessutom kan användare nu använda lösningen som vi tror att de önskar. Vi tror på innehållsstruktur och enkel användning i relation till webb-KPI:er och att optimera lösningen baserat på detta. Vi jämför faktiska prestandauppgifter med tidigare exempel i Google Analytics.

Bra design är samarbete

En bra design är en väl genomtänkt design. Vi kan bara uppnå detta genom ett nära samarbete med kunden.

Vi ser inte oss själva som en leverantör, utan som en partner och byrå som kan hjälpa företag att öka sina verksamheters potential: Hjälp oss att förstå företagets mål och utmaningar så hjälper vi dig att förverkliga dem.

Vill du veta mer?

Jag diskuterar gärna hur digital design kan främja vår affärsverksamhet.

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail