Go to content

E-handel

Så arbetar vi med e-handel

Frihet att välja

Vi startar alltid ett nytt projekt baserat på utmaningar som kunden är medveten om och som inte går att an lösa med den befintliga e-handelsplattformen. Det kan vara att plattformen inte är tillräckligt skalbar i förhållande till företags tillväxtambitioner, eller att den växande produktkatalogen har en negativ effekt på hastighet och prestanda. Det är sällan bara ett problem som måste lösas och vi har därför skapat ett helt avsnitt som ger en detaljerad syn på våra kunderfarenheter, våra metoder och hur vi har löst dessa frågor. Längst ner på denna sida ser du en översikt över några av möjligheterna vi kan bygga in i en e-handelsplattform på företagsnivå

Utvecklar din verksamhet

Gemensamt för alla våra lösningar är att vi är teknikoberoende och lösningsorienterade. Det är inte relevant för oss om ditt ERP-system är SAP, AX, NAV eller något annat, eller om du föredrar ett visst CMS framför ett annat. Det enda vi bryr oss om är att produkten stödjer dina affärsbehov och kan eliminera de utmaningar som vi tror att du snart kommer att ställas inför. Detta betyder att vi inte ser oss själva som teknikleverantörer, utan som en partner till din organisation som är här för att utveckla din verksamhet.

Värdeskapande processer

Vi har byggt en användarvänlig webbplats som en del av vår lösning för e-handel på enterprisenivå. Det äkta värdet för våra kunder finns dock i de många uppgifterna som det övergripande systemet kan utföra för deras företag. Automatiserade beställningsflöden, automatiserad marknadsföring, digitialiserade offlineprocesser, efterlevnad av den senaste lagstiftningen i fråga om dataskydd och mycket mer – vår e-handelslösning kan hantera allt detta.

Utmaningar, metoder och lösningar


Du hittar beskrivningar via länkarna nedan av utmaningarna som våra kunder har upplevt samt hur vi har tagit itu med och löst dessa. Det finns gott om kunskap att få här när du ska utveckla din verksamhet eller välja en ny e-handelsplattform.

  • people connections icon

    Personalisering och segmentering

  • a folder with a bag icon

    Betalning och flöde

  • a logic map and a pen icon

    Logistik

Do you want to hear more about Novicell's Enterprise E-commerce?

Feel free to contact me

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail