Go to content

Drupal

Den robusta och flexibla lösningen med öppen källkod

Drupal

Drupal är en av världens mest använda CMS med öppen källkod och kärnan i hela 12 % av världens 100 000 största webbplatser – sett till mängden trafik. Drupal CMS är en hållbar och framtidsäker webbplattform. Drupals innehållshanteringssystem fungerar särskilt bra för innehållsrika webbplatser med hög trafik, men är även en bra plattform för små lösningar. I båda fallen får du hög användbarhet och en skalbar lösning som kan växa med ditt företag.

CMS med öppen källkod

Med öppen källkod betalar du inte dyra licenser för programvaran, utan bara för utvecklingstiden. Koden är fritt tillgänglig och därför förbinder du dig inte till en särskild utvecklare utan kan när som helst ändra leverantör. Den världsomfattande gemenskapen har skapat ett antal moduler som kan byggas ovanpå kärnan. Därför får du en flexibel webbplats av hög kvalitet som kan anpassas efter dina behov.

Vi delar kunskap som en Drupal-byrå

Novicell har byggt drupal.dk

Drupal.dk är den största danska källan för Drupal-information på nätet Gemenskapens webbplats har mer än 1 300 medlemmar, som har tillgång till handledningar och guider. Hela webbplatsen är byggd av Novicells Drupal-byrå.

Vi håller koll på den senaste utvecklingen

På Novicell strävar vi hela tiden efter att bli klokare och mer kompetenta. Därför deltar i vi konferenser över hela världen.

Vi besöker DrupalCon för att dela kunskap med våra kollegor och konkurrenter om de senaste trenderna inom Drupal.

E-handel och integration

Bland de mer än 35 000 utvecklade modulerna finns flera dedikerade e-handelsmoduler, till exempel Drupal Commerce. Du kan därför tryggt välja en Drupal-lösning för din webbutik, då både plattform och moduler testas och används i flera styrningslösningar.

Systemet är vida utbrett så språkversioner och integration med dina andra system och databaser är standard, vilket reducerar de potentiella utmaningarna.

Drupal Grand Masters

Vi är stolta över att ha två Drupal Grand Masters som en del av vårt utvecklingsteam på Novicell. Det finns fyra olika certifieringar när det gäller Drupal: Certified Site Builder (ej utvecklingscertifiering), Certified Developer, Certified Frontend Specialist och Certified Backend Specialist. När du har alla tre utvecklingscertifikat kan du kalla dig för Drupal Grand Master.

Så kan en vanlig Drupal-utveckling från en Drupal-byrå se ut


Som en Drupal-byrå har vi en process för hur en vanlig Drupal-utveckling från oss kan se ut. Den består av elva steg och vi ska nu förklara dessa.

 

Steg 1: Kundmöte

Det första steget i varje Drupal-utvecklingsprojekt är att ha ett kundmöte. Målet med kundmötet för Novicell är att förstå kundens förväntningar, önskningar och behov i samband med Drupal-projektet.

Steg 2: Workshop

I det andra steget hålls en workshop. Huvudsyftet med workshoppen för Novicell är att förstå kundens mål i relation till projektet samt få en förståelse för kundens konkurrenter och intressenter.

Steg 3: Trådskisser

Efter de två första stegen har Novicell en förståelse för hur kunden vill att Drupal-webbplatsen ska vara utformad och fungera. Novicell kommer då att visa grafiskt hur den slutliga webbplatsen kommer att se ut.

Om kunden godkänner denna design och struktur på webbplatsen kan projektet gå vidare. Om inte kommer Novicell och kunden att ha ett nytt samtal om hur kunden vill att designen och strukturen på Drupal-webbplatsen ska se ut. Sedan gör Novicell en ny skiss för kunden som förhoppningsvis är närmare kundens förväntningar.

Steg 4: Grafik och design

När kunden har godkänt skissen i steg 3 börjar Novicell arbeta med grafiken och designen för startsidan och en kategorisida.

Dessa två sidor visas sedan för kunden på en stationär enhet och en mobil enhet så att kunden kan få en känsla för hur designen kommer att se ut. Kunden kan ha några sista ändringar/tillägg och baserat på detta vet Novicell hur resten av sidorna på webbplatsen ska se ut.

I detta skede pratar designavdelningen med programutvecklarna för att säkerställa att designen fungerar i deras teknik.

Steg 5: Designgodkännande med kund

Kunden godkänner eller förkastar designen.

Steg 6: Utvecklingsfas

Novicell kontrollerar att installationen av både back- och frontend fungerar samtidigt, skapar sedan designen och ändrar den till HTML. Denna kod läggs sedan in i CMS-systemet och därifrån bygger och konstruerar du om i befintligt CMS.

Den specifika processen för utvecklingsfasen beror alltid på den individuella lösningen samt de funktioner och/eller behov som kunden har avseende den slutliga lösningen.

Steg 7: Vägledning/kurs/workshop

Webbplatsen är nu byggd.

I detta skede visar Novicell kunden den nya Drupal-webbplatsen så att kunden vet hur navigationen går till i såväl innehållsredigeraren som på webbplatsen.

Dessutom kan kunden ha frågor om webbplatsen som måste besvaras.

Novicell erbjuder separata workshoppar för olika användargrupper för att säkerställa att varje användargrupp känner till och förstår hur de ska använda det nya Drupal CMS optimalt.

Beroende på kundens behov erbjuder Novicell kundens innehållsansvariga att arbeta en eller två dagar på Novicell så att de har hjälp nära till hands i processen.

Steg 8: Staging Site

Staging site kan användas både före och efter att webbplatsens idrifttagande.

Innan webbplatsens idrifttagande

Staging-miljön kan användas som en lokal databas, där du kan lagra ditt innehåll så att det är redo när webbplatsen tas i drift.

Träningen sker normalt på staging site.

När webbplatsen har tagits i drift:

När webbplatsen är i drift används staging site av Novicell för att testa nya egenskaper eller funktioner i lösningen. Ändringen behövs normalt godkännas av kunden innan den lanseras på webbplatsen och görs därför först i staging site och läggs sedan till webbplatsen efter att kunden har gett sitt godkännande.

Steg 9: Mätning och hälsokontroll

I detta skede säkerställer Novicell att den nya Drupal-webbplatsen fungerar optimalt.

Detta steg inkluderar bland annat mätning av sidhastighet och genomförande av en SEO-hälsokontroll för att säkerställa att gamla sidor omdirigeras korrekt till den nya webbplatsen.

Steg 10: Webbplatsen tas i drift

Webbplatsen är redo för lansering.

Steg 11: Driftfas

En lång drift- och servicefas där Novicell, beroende på vad som har avtalats, tar hand om och upprätthåller webbplatsen. Novicell tillhandahåller dessutom ytterligare utveckling av webbplatsen för att säkerställa att den fungerar optimalt.​

Funderar du på att byta till Drupal?

Kontakta oss för din kostnadsfria demonstration anpassad efter dina krav och behov

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail