Go to content

Commerce

Vi har digital kompetens och rätt affärsrådgivare för att leverera utmärkta kundupplevelser och öka er försäljning digitalt.

Onlineförsäljning av produkter och tjänster

Hos Novicell levererar vi idag lösningar för många olika typer av företag och vi behärskar ett brett utbud av e-handelsplattformar som finns på marknaden. En av våra viktigaste uppgifter är att ge sparring och råd till våra kunder när det gäller att sätta ihop den mest optimala e-handelslösningen, som oftast ska kunna stödja många kanaler, målgrupper, plattformar, kundresor, marknader och varumärken.

Därför bör ni välja Novicell som samarbetspartner

 • Erfarenhet

  Vi skapar webblösningar för många olika segment och branscher.

 • Binoculars icon

  Teknik-agnostiker

  Vi ger er teknikoberoende rådgivning.

 • big fish eating a small fish icon

  Innovationstempo

  Vi kan hjälpa till med att fasa ut äldre mjukvara så att time-to-market för nya funktioner, produkter och processer minimeras.

 • a magnifying glass with a human icon

  Affärsförståelse

  Vi sätter oss in i kundens verksamhet innan vi föreslår specifika lösningar.

 • people connections icon

  Digital samarbetspartner

  Vi arbetar med er - Inte för er.

 • Digital devices icon

  Val av plattformar

  Vi bistår och ger råd vid val av plattformar.

Utvalda företag som vi har hjälpt med handel

Hitta de lösningar som matchar ert företag

Vi lever i en värld där mängden kanaler, metoder, teknologier och plattformar ständigt växer och detta sker allt snabbare och snabbare. Därför är vi redo att hjälpa er att hitta rätt lösning som matchar er verksamhet, oavsett om det till exempel handlar om att växa ett B2C-företag eller att utveckla ett väletablerat B2B-företag.

Så här jobbar vi

En av de viktigaste utgångspunkterna för vårt arbete är att vi är teknikagnostiker.

Att vi är teknikoberoende och samtidigt arbetar enligt följande 5 principer gör att vi kan sätta ihop den e-handelslösning som bäst matchar företagets kunder och marknader.

icon of different lines and symbols

Business fit

Det vi gör ska matcha våra kunder och deras framtid. Själva plattformernas livscyklar måste passa den digitala färdplanen som som är satt och ta hänsyn till de begränsningar som också kommer att finnas där.

a logic map and a pen icon

Modern arkitektur

Vi måste kunna skala när det behövs. All data måste flöda i realtid. Allt ska också vara API-drivet, så att vi kan trigga processer i andra system.

Globe icon

Den bästa tekniken

På Novicell har vi arbetat i många år med ett best-of-breed-sätt för systemval. Det innebär att det ska vara möjligt att välja de digitala verktyg som bäst löser uppgiften för en given kunds behov. Detta gör att vi som digital partner kan koppla ihop de digitala verktygen med rätt arkitektur för en riktigt väl fungerande plattform.

a moon with a flag icon

Leverantörsoberoende

Våra kunder ska inte vara bundna av en leverantör eller till oss. Det innebär att minst 2 leverantörer av den specifika tjänsten måste finnas på marknaden innan vi väljer att använda den. Dessutom måste våra kunder ha full äganderätt till sin egen kod så att de inte är låsta till oss.

Skale in a hand icon

Stabilitet och lång livslängd

Vi fokuserar på plattforms- och standardlösningar före skräddarsydda lösningar. Mer konfiguration och mindre kod. Våra kunder får inte vara first mover inom affärskritiska områden när det kommer till obeprövade teknologier, därigenom kan vi undvika kritiska fel och uppstartsproblem.

Novicells teknologimodell

I samband med implementering av nya och befintliga lösningar har Novicell tagit fram en teknologimodell. Teknologimodellen har uppstått från att Novicell under många år har byggt lösningar från grunden och därmed upplevt den komplexitet som detta innebär. Den tekniska utvecklingen har idag lett fram till att det finns ett antal standardplattformar och ramverk på marknaden som löser kundens problem minst lika bra – faktiskt ofta bättre och med en betydligt lägre riskprofil samt time to market.

 • Plattformar

  Vi försöker att lösa kundens behov genom att hitta plattformar som löser dem. Om det inte finns någon plattform på marknaden söker vi efter standarder och ramverk.

 • Standarder/Ramar

  Om det inte finns en plattform på marknaden som kan lösa kundens behov på ett acceptabelt sätt, börjar vi leta efter standarder och ramverk som kan hjälpa oss att säkerställa en effektiv implementering med minimal risk.

 • Skräddarsytt

  Om det inte finns några plattformar eller standarder på marknaden och behovet skiljer kunden på marknaden så kan vi välja att bygga en skräddarsydd lösning.

Hur ser framtiden ut för handeln? Med headless-lösningar ligger framtiden i era händer

 • human icon

  Flexibel

  Anpassa er till teknikvärldens blixtsnabba utveckling med API-först handelslösningar. Förändringarna kan göras snabbt, så att ni kan hänga med på marknaden utan att behöva börja om från början.

 • globe icon

  Komponerbar

  Skapa flexibilitet genom att integrera de bästa tredjepartstjänsterna i ert system. Flytta ert fokus från SaaS-kompatibilitet till era affärsmöjligheter.

 • digital devices icon

  Skalbar

  Handeln förändras ständigt. Headless lösningar gör att ni kan hänga med när förväntningarna från kunderna förändras och vid trafiktoppar.

 • moon icon

  Hög prestanda

  Moderna handelslösningar har automatiskt underhåll och problemfria uppdateringar. Komponerbara plattformar ger en utmärkt kundupplevelse.

 • purchasing icon

  Omni eller Multi kanal

  Låt era e-handelsdrömmar gå i uppfyllelse med flexibla lösningar. Dröm stort och dra nytta av en stark grund för att stödja alla digitala kanaler med samma infrastruktur.

 • thumbs up icon

  Kostnadseffektivt

  Lägre långsiktiga underhållskostnader och on-demand-priser för moderna headless-lösningar.

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail