Go to content
Man trykker på taster på bærbar computer | Novicell, Digitalt konsulenthus

Datadriven affärsutveckling

Skapa förändring genom data.

Vad är datadriven affärsutveckling?

Det finns en enorm affärspotential gömd i outnyttjad data, men att skapa värdefull förändring genom data kräver ett målinriktat och strategiskt tillvägagångssätt.

Strategiska mätpunkter

Använder ert företag strategiska mätpunkter i utarbetandet av er strategi? Om nej, så är det bara att sätta igång. Er Key Performance Indicator (KPI) visar hur effektivt ni lyckas uppnå ert företags mål. KPI:er är därför mätbara värden och ett effektivt ledningsverktyg som ni med fördel kan använda i ert företag – och vi vill gärna hjälpa er på vägen att hitta den inriktning som passar ert företag.

Vi genomför workshops som innehåller

 • pen and paper icon

  Mål

  Datoriserad hantering av mål.

 • chart icon

  Översikt

  Bättre överblick över er prestation genom data.

 • a raising chart icon

  Dokumentation

  Bättre dokumentation av era resultat.

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  Digitalt KPI-setup

  Insikt i ett digitalt KPI-setup, som identifierar framgångskriterier för ert digitala förhållningssätt och samtidigt visualiserar er prestation, så att de digitala målen blir en del av medarbetarnas vardag.

Datastrategi

Vi använder data som en guide som kan hjälpa oss att se framåt och bakåt. Vi kan hjälpa ert företag att skapa precis den strategi som sätter riktningen för er. Vi har ett team redo att lägga ut en strategi för vart ni vill gå med er data, hur den kommer att anpassas till er affärsstrategi och hur vi tillsammans kan gå vidare härifrån. En datastrategi kan vara det viktigaste verktyget för att nå långsiktig framgång med data – och säkerställa verksamhetens framgång. I en gemensam förberedelse av din datastrategi lär vi känna ert företag, målgrupp, utmaningar och långsiktiga strategier. Det kan ske via några enkla workshops eller så kan det vara en process över flera månader. Det beror på er verksamhet, ambitioner och mål.

Vi har nu skapat en stark datadriven affärsutveckling för att stärka vår försäljning och kundlojalitet. Samtidigt har det gett oss en klart förbättrad dialog med kunderna och därmed en möjlighet att göra dem ännu mer nöjda.

Jesper Skovgaard
Kommerciel Direktör, Molslinjen

Utvalda företag som vi har hjälpt med datavärde

Granskning av er data-setup

Ert företag har förmodligen redan befintliga rapporter och dashboard liggandes, men troligen några som inte används och därför inte följer marknadens eller affärsutvecklingen och därmed visar inaktuell data. Därför kan beslut fattas på grundval av felaktiga uppgifter, vilket inte gynnar ert företag. Det är viktigt att ha kontroll över sin kunddata – både nu och i framtiden. Därför gör vi gärna en genomgång av ert befintliga upplägg, där vi letar efter luckor som kan göras för förbättringar för att skapa värde i er verksamhet. Tillsammans kan vi komma fram till förbättringar som kan gynna ert företag.

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail