Go to content
Kaffekop står ved siden af bærbar computer | Novicell, Digitalt konsulenthus

Datadriven marknadsföring

Förstå och segmentera era kunder med hjälp av data.

Vad är datadriven marknadsföring?

Datadriven marknadsföring är när vi organiserar marknadsföringsaktiviteter utifrån de insikter som data ger oss. Det är inte magkänslor, utan data som avkodas, som sedan övergår i insikter och därefter till handlingar. Få en djupare förståelse för era kunder med hjälp av data och prediktiva modeller och börja på så sätt förutsäga era kunders beteenden.

Få djupare kundinsikter genom data och prediktiva modeller för att förutse kundbeteenden och agera proaktivt.

 • people connections icon

  Segmentering och personalisering

  Segmentering av data kan vara ett verktyg för era digitala kampanjer så att ert företag specifikt kan rikta sig mot önskad målgrupp.

 • a head with lighting inside icon

  Målgrupp och persona

  Data kan användas för att sätta fiktiva ansikten på era målgrupper, så att ni lättare kan bilda er en bild av vilka ni vänder er till – utan att känna till dem exakt.

 • heart icon

  Customer Lifetime Value

  Genom att titta på Customer Lifetime Value går ni djupare in i er verksamhet för att bättre förstå era nuvarande kunder. CLV-kalkylen kan bl.a. användas av ert företag för att avgöra vad som behöver investeras för att skaffa nya kunder.

Segmentering och personalisering

Segmentering av data är nyckeln för att rikta era digitala kampanjer mot er önskade målgrupp. Genom att personifiera innehållet på ett relevant sätt kan ni maximera effekten. Vi hjälper er att optimera er data med effektiv segmentering för att ge er bästa möjliga förutsättningar att lyckas med era digitala kampanjer.

Fördelar med segmentering

 • a magnifying glass with a human icon

  Personalisering

  Personalisering av relevanta meddelanden.

 • Thumb up icon

  Besparingar

  Spara bortkastade kronor på irrelevanta kampanjer.

 • speedmeter icon

  Optimering

  Optimering av resurser.

 • people connections icon

  Insikt

  Detaljerad inblick i era kunders beteenden.

Målgrupp och persona

Data kan användas för att skapa fiktiva representationer av era målgrupper, kallade personas. Genom att använda er data kan ni få en klarare bild av vilka ni vänder er till, även utan detaljerad kännedom om dem. Personas hjälper er att fokusera på er målgrupp och kommunicera mer direkt till dem. De möjliggör också mer riktad och effektiv marknadsföring.

Customer Lifetime Value

Vi vill gå djupare in i er verksamhet och förstå era nuvarande kunder bättre. Det kan vi göra genom att undersöka vad det kostar er att anskaffa en kund och vilken summa kunden spenderar i er verksamhet under en livstid. Detta är mer känt som CLV, vilket är ett mått på vinsten under hela kundens livstid hos företaget. Ditt företag kan använda kalkylen för att avgöra hur mycket ni måste investera för att skaffa nya kunder, men ni kan också lättare bestämma hur mycket ni vill offra för en enskild kund.

Vid ett minskat antal i kunder, kan ni göra en kundbortfallsanalys som sätter ord på ert företags kundnöjdhet.

Vi kan hjälpa er att ge er svar på följande frågor

 • a head with a cross in the middle icon

  Vilka?

  Vilka riskerar att lämna er?

 • a head with circles inside icon

  Varför?

  Varför har de intentioner om att lämna er?

 • head with point in the middle icon

  När?

  När lämnar de er?

 • a head with a check icon

  Hur?

  Och det bästa av det hela - hur kan vi behålla dessa kunder?

Dashboards och insikter

Dashboards är en hanterbar samling av data som kan visualiseras för resten av ert företag. Det är ett enkelt sätt att skapa en överblick över era kampanjrapporter och optimeringsanalyser – men också ett sätt att kunna överföra överväldigande data till något som alla i ert team kan förstå. Business intelligence Dashboards är ett teknikdrivet tillvägagångssätt för att analysera data, vilket gör det viktigt att använda i kritiska affärsbeslut.

Datavisualisering, dashboards och rapportering

Vi levererar olika typer av dashboards beroende på vad era önskemål är. Vi har tagit fram vår egen dashboard, Novicell Insights, som är ett Power BI-baserat verktyg som samlar in insikter från dina digitala försäljnings- och marknadsföringskanaler och visualiserar dem på ett överskådligt sätt. Vi tar även fram skräddarsydda lösningar som kan anpassas precis efter era önskemål.

 • Novicell Insights

  Novicell Insights ger er en trovärdig och transparent insikt som gör att rätt beslut vid rätt tidpunkt kan fattas i marknadsförings- och säljprocessen.

 • Commerce BI

  Commerce BI är en plug & play-rapporteringslösning som gör det enklare för on/offline-butiker att fatta snabbare och bättre beslut.

Molslinjen skapar goda resultat med data warehouse och marketing automation

Vi har nu skapat en stark datadriven affärsutveckling för att stärka vår försäljning och kundlojalitet. Samtidigt har det gett oss en klart förbättrad dialog med kunderna och därmed en möjlighet att göra dem ännu mer nöjda.

Jesper Skovgaard
Kommerciel Direktör, Molslinjen

Utvalda företag som vi har hjälpt med datavärde

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail