Go to content
Mand sidder foran computer med høretelefoner | Novicell, Digitalt konsulenthus

Datahantering

Vi ansluter, lagrar och organiserar data.

Vad är datahantering?

Få hjälp med att ansluta, lagra och organisera data så att ni kan använda den på rätt sätt.

Datatvätt och kvalitetssäkring

Datakvalitet är viktigt för ert företag. Dålig datakvalitet kan påverka er verksamhet – både operativt och strategiskt – därför rekommenderar vi att alltid ha uppdaterad och validerad data i ert företag. Att kunna tillhandahålla korrekt och aktuell data kan vara nyckeln till långsiktig framgång och förtroende för de beslut som fattas. En del av datakvaliteten är datatvätt – där onödiga data och dubbletter sorteras ut så att ert företag har den bästa databasen för att uppnå era affärsmål. Bra och säker datakvalitet kan leda till bättre produktivitet och mer genomtänkt beslutsfattande.

Vi arbetar med sex olika koncept inom datakvalitet:

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  Semantisk inriktning

  Se till att uttryck och ord har samma innebörd i hela företaget så att inga missförstånd kan uppstå.

 • chart icon

  Tillräcklig data

  Att ni har tillräckliga datamängder, där alla rader har samma struktur.

 • pen and paper icon

  Enhetlighet

  Att din data är konsekvent över hela linjen och i alla datamängder. Till exempel att kundens adress är densamma, oavsett var man tittar.

 • Thumb up icon

  Korrekthet

  Att era uppgifter stämmer och visas som önskat.

 • head with point in the middle icon

  Aktuell

  Att den data som finns är lika aktuell som behovet är i verksamheten.

 • a logic map and a pen icon

  Datastruktur

  Att strukturen på er data stödjer verksamheten.

A single customer view

En enda kundvy (SCV) samlar in data från olika online- och offlinedatakällor, matchar och slår sedan ihop data för varje enskild kund. Vi använder ofta en kunddataplattform (CDP) som konsoliderar all kunddata och gör den tillgänglig för dina marknadsföringsverktyg. Fördelarna med att använda en enda kundvy är att ni får korrekt data om era kunder, som ni kan använda för att segmentera och skapa personaliseringsstrategier för relevanta och engagerande marknadsföringskampanjer.

Utvalda företag som vi har hjälpt med datahantering

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail