Go to content

Insikt och analys

Insikt i er verksamhet och era kunder skapar lösningar som ger värde.

Skapa användarvänliga digitala lösningar

Våra kreativa koncept och användarvänliga digitala lösningar bygger inte på gissningar. Vi har ett systematiskt förhållningssätt till upplevelsedesign. Insiktsarbete och föranalys är grunden för en bra, användarvänlig och relevant design.

Så skapar vi användarvänliga digitala lösningar med ett systematiskt förhållningssätt till upplevelsedesign

Vi skapar användarvänliga digitala lösningar genom att ta ett systematiskt grepp om upplevelsedesign. Vi sätter användaren i centrum och uppnår ständiga förbättringar genom iterativ designprocess och användarfeedback.

 • people connections icon

  Strategisk workshop

  Tillsammans skapar vi en gemensam utgångspunkt och formulerar en vision för projektet.

 • a head with lighting inside icon

  Skapar insikter

  Via flera olika metoder får vi inblick i organisationen, medarbetare och kunder.

 • a computer, tablet and phone icon

  UX Review

  Vi hittar utmaningar och möjligheter i er befintliga lösning.

 • a magnifying glass with a human icon

  Användartest

  Vi använder användartester för att skapa genomtänkta digitala lösningar.

Strategisk workshop

Vi börjar med att samlas med ert projektteam runt ett bord fullt av kreativa idéer och affärsmål. Vi skapar en gemensam utgångspunkt för projektet samtidigt som vi fördjupar oss i era ambitioner och önskemål. På en strategisk workshop kommer vi genom en blandning av övningar och dialog formulera en vision för projektet. Slutligen sätter vi tillsammans med er upp KPI:er och framgångskriterier, så att vi senare kan mäta effekten av projektet.

Insikt

Vi fördjupar oss i er organisation, era medarbetare och kunder. Vi går igenom webbplatsstatistik, kundnöjdhetsanalyser, varumärkesanalyser och andra studier – det vi kallar desk research. Vi kombinerar desk research med empiriska studier; kvalitativa intervjuer, användartester och fokusgrupper med intressenter, kunder och användare. Vi samlar insikterna i en presentation som blir grunden för vår kreativa konceptutveckling och designresa.

UX-recension

en UX-recension använder vi våra expertkunskaper för att noggrant undersöka er lösning. Med hjälp av våra UX-specialisters kunskap om designprinciper, webbkonventioner och bästa praxis kan vi identifiera utmaningar och möjligheter i er befintliga lösning. En UX-recension är en enkel och kostnadseffektiv väg för att förbättra er webblösning. När arbetet är genomfört får ni en rapport som pekar på både snabba förbättringar och och mer omfattande långsiktiga lösningar.

Användartest

Vi involverar gärna och ofta användarna när vi utvecklar användarvänliga digitala lösningar. Genom att hålla användartester flera gånger under designprocessen får vi värdefull feedback på hur användarna navigerar i er lösning. Resultaten används för att finjustera och optimera användarvänligheten under projektets gång.

Vill ni veta mer om insikt och analys?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail