Go to content

Testning och optimering

Design som fungerar.

Sätt användaren i centrum

Vi sätter användaren i centrum när vi skapar affärer online. Vi involverar er målgrupp i allt vi gör: i det inledande insiktsarbetet, under konceptutvecklingen, där vi testar användarvänligheten i designen och efter lanseringen, där vi mäter prestanda och optimeringsmöjligheter. På så sätt säkerställer vi att designen leder till nöjda kunder och ökad konvertering.

Vi skapar affärer online genom att sätta användaren i centrum när vi testar och optimerar

Användarcentrerad testning och optimering är avgörande för framgångsrika onlineaffärer. Genom att skräddarsy innehåll och marknadsföring utifrån användarfeedback kan ni öka konverteringsgraden och ROI.

 • a magnifying glass with a human icon

  Analys

  Grundlig analys av användarupplevelse och beteende på er digitala plattform.

 • test tunes with sparkles around icon

  Optimering och testning

  Utifrån analysen ger vi rekommendationer för områden som kan optimeras.

 • chart icon

  Mätning

  Vi övervakar och identifierar om optimeringarna gav önskad effekt.

 • a head with circles inside icon

  Användartest

  Pågående användartester används för att göra justeringar som optimerar er verksamhet.

Analys

Hur agerar användarna i er digitala lösning? Vi börjar med en grundlig analys av användarupplevelse och beteende på er digitala plattform. Vi använder verktyg som Mouseflow, Hotjar och Google Analytics. Vi analyserar hur många användare som interagerar med er och hur de rör sig på era digitala plattformar. Utifrån detta identifierar vi förbättringspotential som kan öka konverteringsgraden och göra er digitala plattform ännu bättre.

Optimering och testning

Baserat på en grundlig analys av webbplatsstatistik och beteendedata rekommenderar vi områden som kan optimeras. Kanske har vi identifierat hög churn på produktsidor eller i kundvagnen och föreslår optimeringar som kan åtgärda detta. Kanske kan vi identifiera enskilda sidor som får användare att ge upp och studsa iväg. De valda optimeringarna testas mot dina konverteringsmål. Vi använder här t.ex. A/B splittest, användartest och 5 sekunders test. Den exakta testuppsättningen beror på lösningens syfte och målgrupp.

Mätning

Löpande mätning och analys av kundinflöde och konvertering är avgörande för framgång. Vi använder vanligtvis era vanliga mätplattformar - t ex Google Analytics eller Piwik för att identifiera om optimeringarna gav önskad effekt. Mätvärdena kan visa att era betalda trafikkanaler ger för många irrelevanta besök, eller att sidladdningshastighet är för långsam, vilket innebär att ni förlorar potentiella kunder. Vår uppgift är att föreslå optimeringsinsatser som ytterligare ökar er konverteringsgrad.

Användartest

Vi involverar gärna och ofta användarna när vi utvecklar användarvänliga digitala lösningar. Genom att utföra användartester flera gånger under designprocessen får vi feedback på hur användarna upplever och interagerar med er framtida lösning. Resultaten används för att göra justeringar som optimerar er verksamhet och stärker ert varumärke.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om testning och optimering

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail