Go to content
man's hands typing on keyboard laptop overlaid with message emojis

E-postmarknadsföring

Skapa förtroende, tillväxt och resultat – direkt via inkorgen

Den bästa kanalen för riktat innehåll.

E-postmarknadsföring är mycket mer än att bara skicka ut nyhetsbrev. E-post som kanal är faktiskt viktigare än någonsin för att leverera värdefullt och relevant innehåll till dina kunder och leads. Därför måste företag samla in kunskap om kundernas (digitala) beteende och utnyttja den på ett intelligent sätt, så att varje mottagare får exakt de budskap som ger störst värde - och som i sin tur har störst effekt. Genom inkorgen har du faktiskt en unik möjlighet att rikta budskap direkt till användaren utan att betala för exponeringen. Och faktum är att nyhetsbrev oftast är den mest effektiva och konverterande källan.

Med e-postmarknadsföring kan ni:

 • Growing arrow icon

  Konverteringsfrekvens

  Förbättra din konverteringsfrekvens för e-handel.

 • people connections icon

  Varumärke och kundrelationer

  Stärk ert varumärke och era kundrelationer.

 • chart icon

  Utnyttja data

  Utnyttja er data för mer relevant kommunikation.

 • buy icon

  Leads

  Värm upp era leads för att driva försäljning.

Få ut det mesta av ert nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev kan användas olika beroende på syftet. Det är därför viktigt att se nyhetsbrevet som en del av ett större flöde och den övergripande marknadsföringsstrategin: När kan nyhetsbrevet vara en relevant kontaktpunkt i kundresan? Vad ska nyhetsbrevet bidra till i förhållande till de andra onlinekanalerna? Hur kan man anpassa innehållet i sitt nyhetsbrev?

Utnyttja ert nyhetsbrev optimalt

Vi ger er gärna råd om hur ni kan utnyttja ert nyhetsbrev optimalt, oavsett om ni vill konvertera potentiella kunder genom en rea eller upprätthålla dialogen för en senare insats. Vi gör detta på basis av data och genom att kontinuerligt övervaka prestandan för er e-postplattform.

Vi kan hjälpa er med...

✔   Strategi för e-postmarknadsföring

✔   Att planera aktiviteter för de kommande månaderna

✔   Aktivering av data i era e-postmeddelanden

✔   Personalisering av innehåll

✔   Konverteringsoptimering i era e-postmeddelanden

✔   Skriva innehåll

Bygg användardatabas

E-postmarknadsföring bygger på att ni bygger upp en databas med användare. Här handlar det om att hitta och nå de som kan ha intresse av ert företag. Överväg därför tillståndsinsamling i alla delar av kommunikationen, i samband med köp och andra konverteringar online och offline. Kom alltid ihåg att följa tillämplig lagstiftning i de länder där ni är verksamma.

Utvalda företag som vi har hjälpt med e-postmarknadsföring

Samling av behörigheter

Det är viktigt att du gör en "plan" för dina nya behörigheter via e-post och marketing automation-flöden: Vad ska hända efteråt när ni samlar in en ny behörighet? Beror detta på var och när det hämtades? Och vad är det slutliga målet? Med e-postmarknadsföring är det inte minst viktigt att segmentera och behålla befintliga behörigheter, så att ni skapar bra, lojala kunder som finner ert nyhetsbrev relevant och som kommer att tala väl för ert företag.

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
skicka ett mail