Go to content
Person taster på en bærbar computer | Novicell, Digitalt konsulenthus

Digital affärsanalys

Världen blir allt mer digitaliserad och det omfattar alla branscher och alla typer av kunder.

Digitala plattformar

Är ni osäkra på om ni får ut det mesta av de system och plattformar ni använder, eller hur ni kan använda er av relevant teknik för att transformera och lyfta din verksamhet? Med en digital affärsanalys tar vi temperaturen på er verksamhet idag och ser var potentialen finns i framtiden, så att ni kan förbättra er prestanda och nå era affärsmål.

Svarar ni ja på någon av dessa frågor?

Då är Novicells verksamhetsanalys relevant för er!

I analysen avslöjar vi de utmaningar och omständigheter som belastar verksamheten och prestationen i ert företag som blockerar vägen fö att nå era mål och ambitioner. Vi bedömer vilka av dessa utmaningar som är digitalt förankrade och hur de kan lösas med en digital insats från Novicell.

Beroende på era frågor och behov är vi redo att fördjupa oss i ert systemlandskap, affärsprocesser, kundresor samt krav och mål för skapa en tydlig och prioriterad digital investeringsplan för er.

 • device icon

  Plattformsbyte

  Ska ni byta plattform, men är osäkra på vad ni ska välja?

 • heart icon

  Krav och önskemål

  Har ni redan valt en ny plattform, men tvivlar på om den kan uppfylla era krav och önskemål?

 • people connecting icon

  Ineffektiva och komplexa affärsprocesser

  Står ni inför många ineffektiva och komplexa affärsprocesser, men är osäker på hur en digital satsning kan råda bot på detta?

 • lightbulb icon

  Underhåll och teknisk skuld

  Drunknar ni i underhålls- och tekniska skulder som gör att ni har mindre tid över för affärsutveckling?

Vilka tjänster erbjuder vi?

Nedan är ett urval av de tjänster vi tillhandahåller. Oftast kommer dessa tjänster att överlappa varandra och utföras med ett gemensamt fokus i åtanke: att kartlägga såväl era utmaningar som potentialen i att starta ett nytt projekt, där ni kan utnyttja er digitala potential i mycket större utsträckning och utveckla ert företag.

Vi kommer alltid att skräddarsy rätt lösning efter era behov och önskad nytta, därför är den digitala affärsanalysen inte en låst paketlösning. Vi applicerar de relevanta och nödvändiga tjänsterna utifrån vad ni vill uppnå, de utmaningar ni brottas med eller de möjligheter som ni vill utforska.

 • Digital devices icon

  Plattformsanalys

  Vi jämför utvalda digitala plattformar utifrån era affärsbehov och kriterier så att vi hittar den bästa matchningen för ert företag. Vi ger er en solid analytisk grund för att kunna fatta ett avgörande beslut om ert företags framtid.

 • a light ball in the box icon

  Affärscase

  Genom att kartlägga affärscase för det projekt ni vill initiera säkerställer vi att projektet är ekonomiskt lönsamt. Affärscase skapar transparens och spårbarhet från era ambitioner och affärsmål ända ner till de konkreta resultat projektet skall generera.

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  GAP analys

  Vi genomför analyser av affärsprocesser, användarflöden och systemlandskap. Vi bygger en bro mellan användningen av nuvarande och framtida system. GAP-analysen minimerar riskerna för radikala förändringar i er verksamhet.

 • a paper and setting circle icon

  Processbeskrivning och visualisering

  Genom att täcka affärskritiska och tvärfunktionella processer säkerställer vi en djup förståelse för den dagliga verksamheten, såväl som de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Visualisering av affärsprocesser, rutiner och beroenden ger perspektiv för er och för oss och bidrar till att förenkla dessa.

 • a logic map and a pen icon

  Systembeskrivning och visualisering

  Vi tittar in i ert IT-landskap för att bedöma tillståndet och komplexiteten hos system, plattformar och integrationer. Beskrivning och visualisering av ert IT-landskap skapar en grund för att kunna bedöma var vi kan optimera din verksamhet och minimera kostnaderna.

 • pen and paper icon

  Att ställa upp konkreta affärskrav

  Vi hjälper er att prioritera och strukturera era krav för projektet och få dem beskrivna så att lösningen kan utvecklas. Vi hjälper er att specificera krav och önskemål så att det är lättare att mäta när projektet är i drift.

Utvalda företag som vi har hjälpt med digital strategi

Vill ni veta mer?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail