Go to content
Person kigger på computer og holder tablet | Novicell, Digitalt konsulenthus

Digital Kanalstrategi

Utvecklingen inom digital teknik och marknadsföring skapar höga förväntningar från kunder på upplevelsen i era digitala kanaler. Detta gäller oavsett om ni vänder er till B2C- eller B2B-kunder.

Prioritera era insatser

En digital kanalstrategi gör att ni kan prioritera era insatser i de olika kundnära kontaktpunkterna. Med fokus på att identifiera de insatser som skapar störst värde för era kunder – och för er egen verksamhet.

En strukturerad kanalstrategi lyfter er verksamhet

Tillsammans med er så besvarar vi följande frågor, som syftar till att skapa en överblick över den bästa kanalstrategin.

Scale icon

Utmaningar och möjligheter

Var finns utmaningarna och möjligheterna, och var finns det outnyttjad potential på marknaden som ni kan utnyttja för att växa ert företag?

Growing arrow icon

Ambition

Vad är ambitionen, vilket strategiskt fokus och konkreta initiativ behövs för att realisera potentialen?

chain icon

Interaktion mellan kanalerna

Vad krävs av resurser, teknik och interaktion mellan kanalerna om man ska lyckas?

pen and paper icon

KPI'er

Vad kostar det att implementera, vad är den ekonomiska avkastningen och vilka nyckeltal ska effekten mätas mot?

Utvalda företag som vi har hjälpt med digital strategi

Vill ni veta mer om era möjligheter?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail