Go to content

Produktinformationshantering – även kallad PIM

Processer, system och rådgivning kring alla aspekter av produktdata

Novicell som PIM-partner

Novicell har ett PIM-team på 10 konsulter med mångårig erfarenhet av framgångsrika PIM-projekt tillsammans med våra kunder. Teamet består av nyfikna experter inom master data management, processoptimering, integrationer och implementering. Novicell har +400 anställda med digital specialistkompetens och kontor spridda över Europa är Novicell den självklara PIM-partnern. PIM står för Product Information Management och är ett system för att hantera och distribuera ditt företags produktdata. Ett produktinformationshanteringssystem ska kunna göra nödvändig produktdata tillgänglig från leverantörssystem och interna bassystem i rätt kvalitet så kostnadseffektivt som möjligt för att betjäna marknadsföring och försäljningskanaler.

Hur Novicell hjälper dig med produktdatahantering och PIM:

• Analys av värdet av ett PIM-systemet i din verksamhet • Välj rätt PIM-system som passar din affärsmodell och dina processer • Göra en skräddarsydd plan för effektiv implementering av systemet • Lägga upp en plan för masterdata och arkitektur • Integration mellan PIM och dina nuvarande system • Bistå med råd och utbildning i användningen av PIM-systemet • Dialog med våra PIM-specialister • Löpande sparring i relation till optimering av processer

När ska man överväga ett PIM-system?

Generellt kan man säga att det är dags att utforska möjligheterna med ett PIM-system när dina manuella produkthanteringsprocesser inte längre skalas efter dina affärsbehov.

Ett PIM-system syftar till att samla in och visa upp produktdata och samtidigt ge ett väl fungerande gränssnitt som kan förenkla och effektivisera arbetsprocesser kring produktadministration. Detta gör systemet särskilt lämpligt för företag med en eller flera av följande egenskaper:

 1. Många datadistributionskanaler med samma utbud som e-handel, marknadsplatser, bildskärmar, SoMe-kanaler, tidningar och trycksaker, onlinekataloger eller hyllfronter och prislappar.
 2. Komplexa hierarkier av produkt och metadata som ärvts eller används för att bygga fulltext (se exempel längre ner på sidan)
 3. Behov av marknads- eller språkversionering av produktkatalog inklusive (språk, måttenheter, datumformat och så vidare)

Om du vill ha en helt låg tumregel, fråga dig själv:

"Hur ofta kopierar och klistrar min organisation in produktinformation från ett system till ett annat?"

Ju oftare du gör detta, desto större behov av ett PIM-system för att automatisera  manuella arbetsflöden och säkerställa att datan alltid är uppdaterad.

Tillsammans med Novicell har vi lyckats med projektet eftersom alla i team har varit anpassningsbara och mycket motiverade att göra skillnad för Plantorama när Covid drabbade världen.

Lanseringen av Click & Collect innan gav oss insikter och självförtroende, som vi kunde utnyttja maximalt i projektet om hemleverans, när Danmark stängdes ner, för att få det att gå extremt fort.

Ditte Lunde Hardahl
Omnichannel Manager, Plantorama

Becksöndergaard - PIM-system med stora vinster

Becksöndergaards nya e-handelslösning är byggd i Shopify och har integrationer till affärssystemet Navision, till Product Information Management-systemet (PIM-systemet) Struct, och till rekommendationsplattformen Hello Retail. I samband med e-handelsprojektet valde Becksöndergaard att införa ett PIM-system och det innebär ett nytt sätt att arbeta med produkter. När Becksöndergaard får nya produkter i portföljen "föds" produkten i Navision, där basdata tillkommer, till exempel: Vikt, pris och produktnummer. Produkten överförs sedan automatiskt till PIM-systemet Struct, där den sätts in i kategorier och berikas med ytterligare stamdata och marknadsföringsdata, t.ex. produktbeskrivningar, bilder och översättningar. Det finns många fördelar med att använda ett PIM-system. I Becksöndergaards fall är de stora vinsterna: • Det är enkelt och snabbt att söka efter produkter och lägga in det i exempelvis en kampanjkategori • Det går snabbt och enkelt att redigera många produkter samtidigt. Ändringarna kan träda i kraft på alla kanaler du vill, som din egen hemsida, återförsäljarportaler och Facebooks marknadsplats • Webbredaktören och produktcheferna får en överblick över hur många produkter som saknas. Det kan vara så att vissa produkter saknar beskrivningar på främmande språk, saknar produktbild eller behöver kategoriseras. Struct ger en snabb översikt som gör att webbredaktören kan berika produkterna med den saknade data så snabbt som möjligt

Läs mer om Becksöndergaard caset

Det är viktigt för oss att ha en totalpartner som Novicell – ja, det är faktiskt avgörande.
Vår digitala närvaro och den bakomliggande systemarkitekturen är ganska omfattande och där behöver vi en partner som kan ge oss holistiska råd och som kan hjälpa oss att bygga rätt.

Thomas Hemmingsen, CIO, MENU | Novicell digital konsulenthus
Thomas Hemmingsen
CIO, MENU

Vi arbetar även med:

Vad kan lösas med ett produktinformationshanteringssystem?

 • Automatisering av triviala vardagsuppgifter för att fokusera på unika berikningsuppgifter som skapar bättre kundupplevelser
 • "Single Source Of Truth" för affärskritisk metadata och strukturerad taxonomi.
 • Hantering av ansvar, validering och åtkomstkontroll samt säkrande av central masterdata
 • Synlig översikt över systemägande för de enskilda datafälten
 • Dra nytta av högre datakvalitet och bättre planering genom bättre arbetsflöden och överblick över vilka uppgifter som ligger hos individen
 • Effektiv och konsekvent textredigering med RichTextEditor och textfält med avancerad validering
 • Bättre kunna utnyttja och godkänna produktinformation från leverantörer, tredje part eller egna bassystem, riktade mot enskilda kanaler som e-handel, katalogproduktion, SoMe och dataflöden
 • Förbättra Google ranking, produktfilter och konverteringsfrekvens med bättre produktdata.

Enhetlig datakvalitet i alla kanaler

PIM-systemet syftar till att skapa en source of truth för företagets produktdata. Det innebär att PIM-systemet säkerställer att din organisation har kontroll över var originaldatan finns och var den kan redigeras. PIM kan alltså både vara ett bassystem för data och extrahera data från andra system och omfördela det. Om datakällan inte är själva PIM-systemet så kan man kartlägga var data kommer ifrån och var man kan redigera masterdata, så att det inte skapas fler versioner av samma data, vilket kan förstöra datakvaliteten och organisationens överblick över datakällan. Detta administrativa dataarbete kallas även för master data management och är ett område som blir allt viktigare för företag i takt med att system integreras och dataflöden runt verksamhetens system.

Effektiv administration och redigering av produktdata med PIM

Förutom att kunna kartlägga eller registrera strukturen på masterdatan, är PIM även designad för att hantera och redigera den data du distribuerar mellan system och kanaler. Ett PIM-system kan därmed säkerställa att manuella och automatiska processer kan hanteras effektivt och automatiseras så mycket som möjligt. Systemet kan hantera all produktdata du använder för att bearbeta produkter inom försäljning, marknadsföring och produktavdelning, och kan tillhandahålla en datamodell som kan integreras i de system där data används. Det kan vara försäljningskanaler som ett e-handelssystem och hemsida. Marknadsplatser som Amazon, Zalando, Nordic Nest, Pricerunner och liknande. Ett produktinformationshanteringssystem kan också generera filerna för digitala och fysiska produktkataloger. Detta säkerställer att det är den senaste datan som hämtas varje gång. Det innebär att kunder som begär en produktkatalog via ett kontaktformulär automatiskt kan få en PDF eller länk till en onlinekatalogvy med fullständigt uppdaterad produktdata exporterad och skickad.

Affärsvärdet av ett PIM-system

Ett business case är relativt enkelt att sätta upp om du kan dina processer och din organisation väl. Nedan har vi listat ett antal av de värdeparametrar som företag normalt använder för ett business case som ligger till grund inför en implementering av ett PIM-system.

Kostnadsminskning och ökad produktivitet

 • people connections icon

  Ökad produktionstakt per anställd

 • a folder with a bag icon

  Färre steg för att få en produkt online

 • Letter message icon

  Mindre e-post fram och tillbaka för att komma åt bilder, videos och och produktdata

 • chart icon

  Snabbare import, bearbetning och berikning av produktdata från leverantörer

Ökat mätbart affärsvärde och snabbare värdeskapande

 • a file with a speed watch icon

  Snabbare introduktion av nya produkter i produktkatalogen

 • Megaphone icon

  Snabbare översättningsprocesser för produktinformation

 • a human in a circle icon

  Snabbare hantering av offerter till kunder

 • Snabbare "time to market" för onlineprodukter

Bättre kundupplevelser och högre datakvalitet

 • paper airplane icon

  Färre returer på grund av bättre produktbeskrivningar och mer genomtänkta köpbeslut

 • Message text icon

  Ökade snittköp på grund av förbättrad produktinformation som kan användas för att driva korsförsäljning

 • Growing arrow icon

  Bättre konverteringsfrekvens i webbshoppen

 • a magnifying glass with a human icon

  Färre fel i produktdata och bättre kontroll över hur informationen kategoriseras och visas i förhållande till avancerad sökning och filtrering

Vilken PIM-plattform ska jag välja?

Det finns ett antal produktinformationshanteringsplattformar på marknaden. På Novicell är vi teknikoberoende, dock är våra specialister certifierade i olika plattformar för att kunna ge råd och genomföra optimalt.

Om du behöver vägledning i samband med val eller implementering av produktinformationshanteringssystem, vänligen kontakta oss