Go to content
infographic of digital devices

Modern arkitektur

Implementering av en IT-arkitektur enligt moderna principer ökar prestanda, flexibilitet och skalbarhet.

Från monolit till ekosystem av plattformar

"Modern arkitektur" täcker ett antal principer som representerar övergången från traditionell arkitektur med en plattform (monolit) till ett ekosystem av plattformar som tillsammans möter affärsbehovet. Dessutom byggs och integreras ekosystemet enligt specifika riktlinjer, vilket säkerställer flexibilitet i vidareutveckling, utbyte och skalning.

Fördelarna inom modern arkitektur

 • head with lightening icon

  Erfarenhet

  Novicell har en lång erfarenhet inom moderna arkitektoniska principer

 • venn diagram icon

  Flexibilitet

  Modern arkitektur ger flexibilitet att lägga till nya plattformar och funktionalitet utan att påverka befintliga plattformar

 • pointing icon

  Byte av plattformar

  Eftersom man undviker att integrera system direkt med varandra är det enklare att byta plattform än traditionellt

 • airplane icon

  Skalbarhet

  Genom att separera i mikrotjänster och molnhosting är det möjligt att skala prestanda individuellt mellan plattformar och tjänster

Modern arkitektur byggs enligt principerna nedan

 • a logic map and a pen icon

  Pace layered arkitektur

  Pace layered är en arkitekturmodell som organiserar system i flera lager beroende på hur ofta de behöver bytas ut. Det möjliggör flexibilitet och anpassningsförmåga i organisationer samtidigt som ett helhetsgrepp bibehålls.

 • lighting inside a folder icon

  Composable arkitektur

  Composable arkitektur är en modulär och flexibel arkitekturmodell som fokuserar på att bygga system med fristående och återanvändbara komponenter som kan kombineras på olika sätt för att möta olika affärsbehov.

 • Trophy icon

  Best of breed

  Best of breed metoden innebär att man använder en kombination av specialiserade plattformar för att uppnå bättre resultat än med en allmän plattform, eftersom varje specialiserad plattform kan ge djupare funktionalitet och bättre prestanda inom sitt specifika område.

 • a moon with a flag icon

  MACH-principer

  MACH-principerna är ett modernt tillvägagångssätt för programvaruarkitektur som betonar användningen av mikrotjänster, API:er, molnteknologier och headless för att skapa mer flexibla och skalbara system.

Migrering från traditionell till modern arkitektur

Migrering från traditionell till modern arkitektur är högst individuell och kan göras i många former och tempo. Hur den skall göras beror bl.a på hur befintlig IT-arkitektur ser ut, IT & affärsstrategi och externa faktorer. Gemensamt för alla migreringar är att de skall utföras med respekt för den befintliga affärsprocessen.


På Novicell skiljer vi på två tillvägagångssätt

Revolution - Börja på nytt. Bygg en ny arkitektur parallellt med den befintliga arkitekturen för att byta över när den moderna är klar. Hög risk, medel/låg komplexitet

Evolution – Gradvis förändring från traditionell till modern arkitektur. Utifrån den befintliga arkitekturen separeras och arrangeras det i etapper för att under hela migreringsfasen kunna stödja den befintliga verksamheten. Medium/Låg risk, Medium komplexitet.

Utvalda företag som vi har hjälpt med webbutveckling

Vill veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail