Go to content

Molslinjen

Segmentering, kampagnestyring & business intelligence - Nyt data warehouse til avanceret marketing automation og kundeanalyser

Data der skaber forretningsudvikling

Molslinjen kom til Novicell med et ønske om at kunne kommunikere målrettet med deres tre millioner årlige passagerer på Kattegat. Ønsket dækkede over kundeserviceinformation angående det købte produkt og færgeoverfart, men vigtigere endnu også over muligheden for at markedsføre billetter og særkampagner til de rette kunder på det rette tidspunkt baseret på personaliseret data og viden om de enkelte kunder. Herudover havde Molslinjen ønske om bedre at forstå og kende kunderne ved hjælp af BI og analyser.

I dag dækker løsningen også Molslinens nye ruter til Bornholm, Samsø, Langeland, Als og Fanø.

Dataprojektets målsætninger

 • a folder with a bag icon

  Øget salg pr. transaktion

 • a human inside two arrows icon

  Øget frekvens på kundernes rejser

 • Thumb up icon

  Øget kundetilfredshed og højere loyalitet

 • people connections icon

  Øget livstidsværdi pr. kunde

 • paper airplane icon

  Hurtigere og mere præcis kommunikation med kunderne

Kundeindsigt og marketing automation på solidt datagrundlag

Men løsningen på plads kan Molslinjen nemt lave kampagnesegmentering i CRM-dialogværktøjer ud fra kundespecifikke data om købte billetter, afholdte rejser, passagerer, køretøjer, online adfærd, formål med rejsen m.v.

På baggrund af data har Molslinjen sammen med Novicells business intelligence afdeling bygget en avanceret marketing automation motor og datawarehouse til BI og analyser.

Med motoren kan Molslinjen eksempelvis anvende segmenteringsdata og lave kampagner målrettet gæster bosat efter geografi, tilpasset kundernes rejsemønster, ferier, vejret, koncerters start- og sluttidspunkter osv.

Vi har nu skabt en stærk datadrevet forretningsudvikling til at styrke vores salg og kundeloyalitet. Samtidig har det givet os en klart forbedret dialog med kunderne og dermed en mulighed for at gøre dem endnu mere tilfredse.

Jesper Skovgaard, Kommerciel Direktør
Molslinjen

Data er løsningen

Novicell leverede et dataprojekt, der samler og strukturerer kundedata i et data warehouse. Det nye data warehouse er opbygget af en række tabeller, der sammenkører data og klargør data til beregningsmodeller for at levere opdateret kundedata og -indsigter.

Med denne opbygning er det hurtigt og let for Molslinjen selv at lave kundeanalyser direkte på datawarehouset og trække segmenter ud til målrettede kampagner.

 • Globe icon

  Datawarehouse etablering

  (MS SQL Server)

 • Megaphone icon

  Avanceret marketing automation motor

 • people connections icon

  Integrationer

  til bl.a. CRM-dialogværktøj og gæstetilfredshedsundersøgelser

 • chart icon

  Kundeanalyser

  i bl.a. Power BI med fuld adgang til datawarehouse, så Molslinjen selv kan bearbejde data, lave beregningsmodeller og opsætte rapporteringer

Kampagner mod udvalgte segmenter

Molslinjen havde allerede et business intelligence setup til overordnede rapporteringer til regnskaber, men det var svært at bruge til at udvikle forretningen. Med Novicells løsning er vores kundedata virkelig kommet i spil til vores analyser i kommerciel afdeling, samt til brug til kampagner, hvor vi kan ramme kunderne på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted.

Molslinjen

Molslinjen driver færgedrift mellem Jylland og Sjælland for både private og erhvervsdrivende. Deres færger sejler frem og tilbage mellem Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden, og de 3 superfærger er blandt de største katamaranfærger i verden.

Superfærgerne kan tage op til 1.000 passagerer, 417 personbiler og 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser og op til 30 lastbiler på en overfart.

Fra 2017 overtog Molslinjen besejlingen af Bornholm med ruterne Rønne-Ystad, Rønne-Køge og Rønne-Sassnitz.

Senere i 2017 overtog Molslinjen også de resterende ruter fra Danske Færger. I dag besejler Molslinjen også Fanølinjen, Alslinjen, Samsølinjen og Langelandslinjen. Det gør Molslinjen til Danmarks største indenrigs færgerederi.

8 0 mio.

Årlige passagerer

24 0

Daglige afgange

1.1 0 mio.

Personbiler transporteret årligt

Vil du vide mere om løsningen til Molslinjen? Så kontakt mig!