Go to content

Projekt Zambia 2016

For tredje år i træk tilbyder Eventures Projekt Zambia 30 unge zambiere et år med faglig og personlig udvikling på idrætsefterskolen Northern Star Academy. Novicell støtter projektet og fortæller her, hvad der sker i løbet af skoleåret.

Endnu et år er forløbet på Northern Star Academy. Glade, taknemlige elever har gennemført de seks moduler, som skoleprogrammet består. Året starter ud med 'Engelsk og kommunikation' samt 'Bæredytigt Landbrug'. Fra januar til april har eleverne på Eventures Northern Star Academy gennemført årets første to moduler: "Engelsk og Kommunikation" og "Bæredygtigt Landbrug". Derefter følger de to moduler 'Sundhed og Ernæring' og 'Community Development', som er to centrale moduler for elevernes videre færden. Sidst på året fylder modulerne 'Project Management' og 'Science' på skoleskemaet, hvor eleverne får nogle mere faglige redskaber til livet efter Northern Star Academy. Læs mere om de enkelte moduler herunder.

Engelsk og Kommunikation

I årets første modul har der været fokus på elevernes engelskkundskaber og deres måde at udtrykke sig på. Gennem teorier, øvelser og workshops har hovedmålet været, at eleverne skulle blive i stand til at formulere sig klart og præcist på engelsk, og underviserne på skolen har set en tydelig udvikling fra mange lange og knudrede sætninger hen imod mere målrettede og strukturerede formuleringer.

Bæredygtigt Landbrug

I modul 2 har eleverne lært om bæredygtigt landbrug. De er blevet undervist i konsekvenserne af måden, hvorpå vi udnytter vores planet, og hvordan man med bæredygtige tilgange kan passe på den jord, vi lever af. Eleverne har samtidig haft sport, svømning, matematik og creative class.

Sundhed og Ernæring

I modul 3 har der været fokus på kroppen: Hvordan holder man kroppen sund og undgår sygdomme? Hvad gør man, når uheldet er ude? Hvordan tackler man problemer som malaria og HIV/aids i samfundet? Fysiologi, biologi, matematik, sport og førstehjælpskursus har været på skemaet. Underviserne på skolen har været meget imponerede over, hvor videbegærlige eleverne har været i dette modul, og det afspejler måske meget godt, at mange af eleverne har som deres største ønske at blive læge.

Community Development

I modul 4 har eleverne gennemført projekter i nabolandsbyerne. Emnerne var havebrug, HIV/aids, sundhed og child care, og der blev bl.a. anlagt en have og spillet skuespil. Desuden blev elevernes IT-evner forbedret ved, at de skulle præsentere deres projekter i PowerPoint - på deres nye tablets. To af skolens elever, Gracious og Benjamin, sætter ord på deres læring i modulet: In this module we have used our new knowledge to make different community development projects in Mbete and Kombe. Our group made a garden for people in Kombe, and we taught them to work in it.

Project Management

Udover undervisning i matematik, engelsk, sport og svømning har der på modul 5 været særligt fokus på Project Management. Eleverne har været gennem innovative processer, hvor de har udviklet business plans og egne projekter med kreativitet og nytænkning. Det er også i denne periode, at rekrutteringen af næste års elever er foregået, og den proces har været meget givende for de nuværende elever.

Science

I årets sidste modul hed fagene matematik, science, religion, engelsk, musik, drama og sport. Der var desuden opsamling på, hvad de har lært tidligere på året. Det hele blev sluttet af med powerpointpræsentationer om forskellige af årets emner - fremstillet af eleverne. Peter Burgdorf har været projektansvarlig i Zambia hele 2016 og sætter her lidt ord på elevernes udvikling: "Året igennem har eleverne tillært sig en masse ny og vigtig viden om fx landbrug, sundhed og iværksætteri. De har undervejs taget initiativ til at udbrede deres nye viden til forskellige byer og landsbyer gennem radioprogrammer, sang, drama og foredrag. I modul 6 har de fået samlet og repeteret meget af deres nye viden og bearbejdet den, så de kan tage den med sig, når de nu i samlet flok drager afsted mod mere uddannelse."

Et tilbageblik på Projekt Zambias 2016

I det nordlige Zambia ligger Projekt Zambia – et udviklingsprojekt opbygget og drevet af den danske forening Eventure. Siden 2013 har Novicell støttet projektet, og over årene er engagementet vokset. I efteråret 2015 besøgte jeg projektet for første gang og så med egne øjne, hvad støtten går til, og hvilke resultater Novicell er med til at skabe. Turen dannede desuden grobund for endnu et besøg, og i foråret rejste en flok kollegaer fra huset derfor til Zambia for at opføre et IT-lokale på projektets efterskole. Og i sidste måned var det så min tur til at pakke rygsækken og rejse til Zambia endnu en gang.

Vi har lavet en spritny podcast om vores engagement i Projekt Zambia. Lyt med her og hør, hvorfor vi på 5. år støtter et projekt, der ligger mere end 8.000 km fra hovedkontoret i Aarhus:

Podcast: Hvad laver Novicell i Zambia?

"Tablet Night" er et hit

Selvom der kun var gået et år siden sidste besøg, var udviklingen i Zambia i den grad til få øje på. På projektets efterskole, Northern Star Academy, havde de nu et fuldt funktionsdygtigt IT-lokale med bærbare computere, serveropkobling og spritnye tablets til skolens elever. Faciliteterne bruges i den daglige undervisning, men særligt den ugentlige ”tablet night” er et kæmpe hit blandt eleverne. Her får de lov til at nørde med det nye IT-udstyr og udforske en verden, der indtil Novicells besøg i foråret var fuldstændig fremmed for dem alle.

Børnehave for de mindste

I løbet af 2016 er Projekt Zambia også blevet udvidet med to tiltag til den yngre målgruppe. Børnehaven Eventure Care åbnede i september og tager nu imod 40 glade børn i alderen 3-6 år fra nabolandsbyen Mbete hver eneste dag. Børnehaven drives, som resten af projektet, af frivillige fra Danmark, men som noget nyt foregår det her i helt tæt samspil med lokale. Eventure har nemlig ansat to af deres tidligere elever fra efterskolen som hovedansvarlige i børnehaven. De to gik på det allerførste skolehold på Northern Star Academy og har siden da gennemført high school. Sammen gør de et kæmpe stykke arbejde, og det var fedt at opleve synergien mellem de to stærke lokale og de danske frivillige.

Leg og læring til alle

Den sidste store udvidelse i 2016 er den flydende indskole Living Library, og den nåede vi heldigvis også at opleve på tætteste hold. I helt korte træk pakkes en stor plankebåd en gang om ugen med bøger, legesager, bolde og meget andet og sejler 20 minutter op ad kysten til landsbyen Chezi. Her bidrager både Eventures frivillige og eleverne fra efterskolen til en eftermiddag med fuld tryk på. Alle børnene fra Chezi kommer for at være med, og der bliver både læst, spillet, danset og sunget i et par timer, før båden pakkes igen og sejler tilbage. Heldigvis gentager det hele sig ugen efter, og det var ret tydeligt at se, at alle de involverede fik stor glæde ud af det nye tiltag.

Til foråret sender vi igen et hold Novicell-kollegaer til Zambia. Denne gang lyder opgaven på at lave noget internet oppe på skolen, så eleverne kan få fuldt udbytte af deres tablets.

 

 

Hos Novicell er vi 130 medarbejdere, der alle brænder for vores fagområder, og det kommer der ofte gode idéer ud af. Én af dem er idéen om at etablere et spritnyt IT-lokale på skolen Northern Star Academy i det nordlige Zambia. Skolen er en del af Projekt Zambia, som den danske forening Eventure står bag, og som bl.a. Novicell støtter med et fast månedligt bidrag.

Kort fortalt

Idéen om et IT-lokale udspringer af Per Kirchners besøg i efteråret, hvor han i tæt samarbejde med de danske ledere på stedet udviklede de første tanker om at bringe mere IT i spil på skolen. Kort fortalt går projektet ud på at fremskaffe og levere tablets, netværksudstyr samt supplerende strømforsyning til Zambia, så de kan anvende undervisningsmateriale fra apps og internettet til at optimere og differentiere undervisningen for skolens elever. Derfor skal vi foruden hardware også fremskaffe software i form af apps og undervisningsmateriale samt sikre vedligeholdelsen af IT i et klima, som ligger milevidt fra danske forhold.

Holdet er sat

Vi er: Thomas Eriksen (Novicell), Peter Halkjær (Novicell), Martin Sørensen (Novicell), Lasse Kjær (DuGlemmerDetAldrig.dk), Morten Tanggaard (Novicell) og Karina Kristensen (Novicell), og planen er at tage til Zambia og overlevere udstyr og materiale i starten af april i år.

Du kan hjælpe

For at idéen kan blive til virkelighed, er vi afhængige af bidrag til indkøb af materiel til projektet. Novicell har allerede meldt sig som støtte til vores projekt, og vi håber, at I også vil være med. 100% af alle bidrag vil gå ubeskåret til indkøb til gavn for skolen og de unge mennesker, som går på Northern Star Academy. Alle størrelser bidrag er velkomne, og alle sponsorer bliver nævnt i den efterfølgende omtale.

Et udviklingscentrum for unge

Kun 1/3 af alle zambiske skolelever får mere end 7 års skolegang. Og med 14,5 mio. indbyggere i Zambia er det altså en stor gruppe børn, der ikke kommer videre end til 7. klasse. Det er derfor, Eventure med Northern Star Academy går ind og tilbyder samt betaler for skolegang til nogle af de zambiske elever, der ellers ville være 'gået tabt' i uddannelsessystemet.

Northern Star Academy giver hvert år 30 udvalgte elever chancen for at starte på ny. Gennem et gratis efterskoleår i et lærerigt og udviklende miljø bliver eleverne rustet til at gennemføre high school, som de efterfølgende får betalt af Eventure og foreningens sponsorer. Eleverne opnår i sidste ende, hvad der svarer til en dansk gymnasieuddannelse, og hidtil har erfaringerne været gode.

Målet for skolen er at skabe personlig udvikling og styrke de unge, så de kan løfte deres uddannelsesniveau og gavne andre ved at bringe deres viden med sig tilbage ud i deres lokalområder. Mange af de unge på Northern Star Academy ønsker netop at blive lærere, sygeplejersker eller lignende i de samfund, de selv er vokset op i.

På den måde hjælper projektet ikke kun de 30 elever på skolen, men også hele samfund, som får tilført viden og kompetencer, de hidtil ikke har været i nærheden af: Det kan fx gøre en stor forskel for et lokalsamfund at lære, hvorfor det er en god idé at plante et nyt træ, når man fælder det gamle. Eller hvad vandkvalitet betyder, hvordan sund og nærende kost sammensættes, og hvordan man lægger et budget til en nystartet virksomhed. Alle ting, som eleverne på Northern Star Academy lærer - og lærer fra sig.

IT kan hjælpe

En af udfordringerne på Northern Star Academy er at løfte de unge fra deres ofte meget forskellige baggrunde og uddannelsesniveau til at blive klar til high school. Og det er her, IT bliver relevant. Med tablets, apps og andre undervisningsprogrammer får skolens lærere mulighed for at differentiere undervisningen i højere grad end hidtil, og det vil uden tvivl bevirke en hurtigere stigende læringskurve for den enkelte elev.

Og selvom IT ikke nødvendigvis er den første tanke, man får, når man taler om Zambia eller Afrika generelt, er der ingen grund til at tro, at vores fokus på IT er malplaceret i forhold til behovet i Zambia. IT er bestemt ikke ukendt i landet, og mange af eleverne på Northern Star Academy er allerede på Facebook på deres mobiltelefoner, fordi det giver dem gratis internet. Skolen har også nogle enkelte PC’er, som de unge prøver af i løbet af opholdet på skolen, og her har de stor gavn af at anvende eksempelvis Excel i deres matematik- eller økonomiundervisning.

De frivillige, som underviser på skolen, fortæller, at de unge er lynhurtige til at tage IT til sig. Mulighederne er dog begrænsede qua mængden af udstyr samt den store udgift, det er at købe nyt og transportere det til skolen. Levering af en pakke fra Danmark til skolen kan tage op til 6 måneder.

Derfor går vores idé ud på både at indkøbe, transportere og opsætte et komplet IT-lokale på skolen i Zambia inklusiv vejledning om vedligehold samt undervisningsmateriale klar til brug.

Projektet støttes allerede af:

Novicell

DuGlemmerDetAldrig

Av-Cables.dk

Tidtilforsikring.dk

Digitalmads.dk

Psykolog Heidi Agerkvist

Roscoe & Stars ApS

Refuga

HUMA.dk ApS

Zitcom A/S

Magnetz.dk

Kforkage.dk (K for Kage)

OutdoorPro.dk IVS

Flemming Hansson Andersen, Hinnerup

Tandlægerne på Frederiksberg

Tandlægerne på Østerbro

Kirsten-K stresshåndtering

Maj Wismann

Skipper Ib Aps

 

Seks kollegaer fra Novicell og DuGlemmerDetAldrig rejste i april 2016 til Lake Tanganyika i det nordlige Zambia for at opføre et IT-lokale på den danskdrevne skole Northern Star Academy. Her fortæller Lasse Kjær, partner i DuGlemmerDetAldrig, om oplevelserne i Zambia.

Den 23. november 2015 tikkede en mail ind i indbakken fra Per Kirchner. Mailen var kortfattet, men muligheden for stor til at sige nej til:

Novicell har igennem længere tid støttet Projekt Zambia skabt af den danske forening Eventure. På Pers egen tur derned i oktober blev idéen om et digitalt klasseværelse skabt, og det var dét, mailen lød på: Hvem var frisk på at tage turen hele vejen til Zambia og Eventure Village for at levere og opsætte alt det tekniske til et nyt digitalt klasseværelse på efterskolen Northern Star Academy?

Jeg tøvede ikke et sekund, og det samme var tilfældet for fem andre fra Novicell. Fire måneder senere, mere præcist fredag den 1. april, ankom vi til Eventure Village efter en 36 timers rejse, som inkluderede 4 fly, 1 bus, 2 biler og 1 båd.

“Det her… er for vildt!” var den klare tanke, da vi kunne spotte Eventure Village og Northern Star Academy fra båden på vej ind. Jeg havde endnu ikke mødt folkene her eller set området, men jeg vidste, at vi var på vej til at opleve noget helt uforglemmeligt, og at vi den kommende uges tid havde muligheden for at hjælpe et projekt, som gør en enorm forskel i lokalsamfundet.

Hvad er Projekt Zambia?

Projekt Zambia er velgørenhed på den helt rigtige måde. Det er en enorm indsats og dedikation fra en dansk forening, Eventure, for at give de lokale unge evnerne og selvtilliden til selv at skabe udvikling i en af de fattigste dele af verden. Under en snak med en tidligere elev på skolen, Kennedy, fortalte han mig følgende:

“When I went to Northern Star Academy we walked to the nearest village to educate about growing certain plants, that would make sure the children got all the nutrients they need. After a while a lot of the children were no longer suffering from malnutrition”

For mig rammer det essensen af projektet!

Fuld smæk på oplevelserne

Har vi så kunnet hjælpe? Ja, det synes jeg. Men vi er dog forhåbentlig kun lige begyndt. Ugen er gået med en perfekt kombination af arbejde i kraft af opsætning af det digitale klasseværelse og en stor bunke uforglemmelige oplevelser. På oplevelseskontoen vejer disse højt: En vandretur ind i junglen for at finde frem til vandfaldet samt undervisning af eleverne i idræt og morgensession med skuespil, dans og sang.

Hvad er det egentlig, vi har hjulpet med?

På skolen er der 25 elever. Fælles for dem alle er, at de kommer fra de omkringliggende landsbyer og meget fattige kår. Eleverne, i hvert fald nogle af dem, har en telefon (ikke smartphone). En enkelt har en laptop, hvor der kan afspilles musik. Adgang til internettet har de ikke. I projektets ånd skal det digitale klasseværelse understøtte målet om elevernes fortsatte udvikling med det formål, at de kan være med til at udvikle lokalsamfundet i den rigtige retning.

Novicell er synonym med nørderi. Derfor ender vi hurtigt i detaljer om udstyr, teknisk setup og lignende. Det er ikke vigtigt her. Det vigtige er, at vi efter en uge i Zambia har opsat et digitalt klasseværelse spækket med undervisningsmateriale og applikationer, som kan fordre og udvikle elevernes kreativitet, hjælpe dem til at dokumentere og evaluere deres udvikling inden for selvforsynende landbrug, sport og meget andet - alt sammen noget, som skolen lægger stor vægt på i undervisningen allerede. Samtidig er der sørget for, at alle dokumenter, billeder, videoer og lignende automatisk synkroniseres ud på alle andre enheder på trods af, at enhederne ikke har adgang til internettet. Via de opsatte servere har alle enheder adgang til cirka 160.000 undervisningsvideoer om alt fra teknologi til landbrug.

Det digitale klasselokale er nu opsat, og vi har introduceret eleverne til enhederne og mulighederne. Hvordan de har reageret? Her siger de følgende billeder langt mere, end jeg ville kunne beskrive:

Projekt Zambia har ramt os alle. Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at turen her er en af de større oplevelser i vores liv, og at vi, hvis det efterspørges, også fremover med glæde vil hjælpe projektet endnu længere frem. Derudover kommer flere af os hjem glade - med et udstukket High School sponsorat til nogle af eleverne.

Tak for støtten

Vi var ikke lykkedes med dette projekt uden støtte fra en række danske virksomheder. På vegne af os selv og alle eleverne i Zambia sender vi derfor et stort tak til:

DuGlemmerDetAldrig

Av-Cables.dk

Tidtilforsikring.dk

Digitalmads.dk

Psykolog Heidi Agerkvist

Roscoe & Stars ApS

Refuga

HUMA.dk ApS

Zitcom A/S

Magnetz.dk

Kforkage.dk (K for Kage)

OutdoorPro.dk IVS

Flemming Hansson Andersen, Hinnerup

Tandlægerne på Frederiksberg

Tandlægerne på Østerbro

Kirsten-K stresshåndtering

Maj Wismann

Skipper Ib Aps

Sådan kan DU hjælpe

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan støtte Eventure og Projekt Zambia, så kontakt vores direktør Per Kirchner!