Go to content

Projekt Zambia 2016

For tredje år i træk tilbyder Eventures Projekt Zambia 30 unge zambiere et år med faglig og personlig udvikling på idrætsefterskolen Northern Star Academy. Novicell støtter projektet og fortæller her, hvad der sker i løbet af skoleåret.

Endnu et år er forløbet på Northern Star Academy. Glade, taknemlige elever har gennemført de seks moduler, som skoleprogrammet består. Året starter ud med 'Engelsk og kommunikation' samt 'Bæredytigt Landbrug'. Fra januar til april har eleverne på Eventures Northern Star Academy gennemført årets første to moduler: "Engelsk og Kommunikation" og "Bæredygtigt Landbrug". Derefter følger de to moduler 'Sundhed og Ernæring' og 'Community Development', som er to centrale moduler for elevernes videre færden. Sidst på året fylder modulerne 'Project Management' og 'Science' på skoleskemaet, hvor eleverne får nogle mere faglige redskaber til livet efter Northern Star Academy. Læs mere om de enkelte moduler herunder.

Engelsk og Kommunikation

I årets første modul har der været fokus på elevernes engelskkundskaber og deres måde at udtrykke sig på. Gennem teorier, øvelser og workshops har hovedmålet været, at eleverne skulle blive i stand til at formulere sig klart og præcist på engelsk, og underviserne på skolen har set en tydelig udvikling fra mange lange og knudrede sætninger hen imod mere målrettede og strukturerede formuleringer.

Bæredygtigt Landbrug

I modul 2 har eleverne lært om bæredygtigt landbrug. De er blevet undervist i konsekvenserne af måden, hvorpå vi udnytter vores planet, og hvordan man med bæredygtige tilgange kan passe på den jord, vi lever af. Eleverne har samtidig haft sport, svømning, matematik og creative class.

Sundhed og Ernæring

I modul 3 har der været fokus på kroppen: Hvordan holder man kroppen sund og undgår sygdomme? Hvad gør man, når uheldet er ude? Hvordan tackler man problemer som malaria og HIV/aids i samfundet? Fysiologi, biologi, matematik, sport og førstehjælpskursus har været på skemaet. Underviserne på skolen har været meget imponerede over, hvor videbegærlige eleverne har været i dette modul, og det afspejler måske meget godt, at mange af eleverne har som deres største ønske at blive læge.

Community Development

I modul 4 har eleverne gennemført projekter i nabolandsbyerne. Emnerne var havebrug, HIV/aids, sundhed og child care, og der blev bl.a. anlagt en have og spillet skuespil. Desuden blev elevernes IT-evner forbedret ved, at de skulle præsentere deres projekter i PowerPoint - på deres nye tablets. To af skolens elever, Gracious og Benjamin, sætter ord på deres læring i modulet: In this module we have used our new knowledge to make different community development projects in Mbete and Kombe. Our group made a garden for people in Kombe, and we taught them to work in it.

Project Management

Udover undervisning i matematik, engelsk, sport og svømning har der på modul 5 været særligt fokus på Project Management. Eleverne har været gennem innovative processer, hvor de har udviklet business plans og egne projekter med kreativitet og nytænkning. Det er også i denne periode, at rekrutteringen af næste års elever er foregået, og den proces har været meget givende for de nuværende elever.

Science

I årets sidste modul hed fagene matematik, science, religion, engelsk, musik, drama og sport. Der var desuden opsamling på, hvad de har lært tidligere på året. Det hele blev sluttet af med powerpointpræsentationer om forskellige af årets emner - fremstillet af eleverne. Peter Burgdorf har været projektansvarlig i Zambia hele 2016 og sætter her lidt ord på elevernes udvikling: "Året igennem har eleverne tillært sig en masse ny og vigtig viden om fx landbrug, sundhed og iværksætteri. De har undervejs taget initiativ til at udbrede deres nye viden til forskellige byer og landsbyer gennem radioprogrammer, sang, drama og foredrag. I modul 6 har de fået samlet og repeteret meget af deres nye viden og bearbejdet den, så de kan tage den med sig, når de nu i samlet flok drager afsted mod mere uddannelse."