Go to content

Øg organisk klikrate: specialtegn og symboler i sidetitler og metabeskrivelser

Når man skriver sidetitler og metabeskrivelser til websider, har man mulighed for at ”krydre” dem med specialtegn og symboler af forskellig art.

Published september 11, 2020

Disse ekstra tegn kan bruges i kampen om opmærksomheden på Google. Hvis du bruger tegn og symboler, og dine konkurrenter ikke gør, vil du nemlig skille dig ud fra mængden. Det vil sandsynligvis give dine sider en højere CTR (Click-Through Rate) og dermed mere trafik.

Vil du se en SERP (resultatside) på Google, der er fyldt med lir, så prøv at google ’billige lån’. På denne, og lignede konkurrenceprægede søgefraser, er der hård kamp om kundernes gunst, så her er der skruet gevaldigt op for brugen af tegn og symboler for at øge synligheden.

Brug specialtegn i dine metatitler og metabeskrivelser

Reelt set er det dog kun et par håndfulde tegn der dur, for Google accepterer generelt ikke andet end almindelig tekst i meta tags.

Optimer sidetitler og metabeskrivelser

Mange bruger bindestreg (-) eller tankestreg (–) til at adskille sætninger, og den lodrette streg (|) er også udbredt som separator. Andre tegn der accepteres, og som er begyndt at vinde udbredelse, er pile. Fx (→), (↔) og (⇒).

Vær opmærksom på, at der er forskel på hvilke tegn der slår igennem i henholdsvis titler og beskrivelser. Der er også forskel på HVOR det er muligt at indsætte tegnene. I sidetitler kan de indsættes i starten, midten og slutningen, i metabeskrivelserne kommer de ikke med, hvis du indsætter dem i begyndelsen. 

Hvis vi bliver ved pilene, kan man konstatere at pile som (→) og (⇒) virker fint i sidetitlerne, men bliver udeladt ved indsættelse i metabeskrivelserne. Omvendt virker pile som (↔), (↓) (↑) og (➤) fint i metabeskrivelserne, men kommer ikke med i sidetitlerne.

Selv er jeg glad for at indsætte citationstegnet (») i mine sidetitler, og den enkle bullet (•) fungerer også godt, da den har noget elegant over sig.

Så er der selvfølgelig fluebenene (✓), der kan indsættes i metabeskrivelserne, og for nogles vedkommende bliver til et grønt ’heavy check mark’ (✅).

Emojis i sidetitler og metabeskrivelser

Man kan også bruge (nogle) emojis. Ud over smileys (😃), er der nogle håndtegn (👌) og forskellige symboler som fx ild (🔥) eller medaljen (🥇) der også godtages. Det kan hurtigt blive barnligt, så vælg kun emojis hvis din målgruppes alderstrin ligger i den helt lave ende.

Jeg vil anbefale dig at lave dine egne eksperimenter, og teste hvad der virker bedst for dit site. Et gyldent råd i denne forbindelse: Alting med måde. Umådeholden brug af blikfang kan virke useriøst. Dine meta tags tjener som førstehåndsindtryk for brugerne inden de klikker ind på siden, så sørg for at teksterne fremstår troværdige og tiltrækkende og ikke overdrevet opmærksomhedskrævende.

Har du et eksempel på et specialtegn eller symbol, der tager sig godt ud i Google?

Om forfatteren