Go to content

Special Ads Categories

Published februar 22, 2022

Annoncerer du på Facebook og Instagram ved brug af Facebooks særlige annoncekategori: Special Ads Categories? Hvis du gør eller gerne vil, skal du være opmærksom på, at Special Ads Categories fra den 7/12-2021 er blevet udbredt til at gælde flere områder, og hvor det før kun gjaldt kategorien Sociale mærkesager, Valg og Politik, omhandler det nu også kategorier som Bolig, Beskæftigelse og Kredit.

For dig betyder det i praksis, at annoncerer du inden for kategorierne: Sociale Mærkesager, Valg og Politik, Bolig, Beskæftigelse eller Kredit, er det vigtigt, at du markerer disse som Special Ads, da dine annoncer ellers vil blive afvist. Markerer du ikke dine annoncer som Special Ads, selvom de er det, vil du få advarsler i din annoncekonto. Vælger du blot at ignorere disse, vil Facebook i værste fald lukke din annoncekonto.

Hører dine annoncer under Special Ads Categories, har dette flere udfordringer for dig som annoncør, da både målretning og annonceindhold vil blive påvirket. Dine annoncer kan derfor i sidste ende blive dyrere, til trods for at de opnår de samme resultater. Er du i tvivl om, hvordan du konkret skal gebærde dig med de nye ændringer, giver vi hos Novicell dig vores bud på, hvordan du kan imødekomme de nye ændringer – og endda hvordan du kan vende ændringerne til noget positivt.

HVAD ER SPECIAL ADS CATEGORIES?

Special Ads Categories er Facebooks særlige annoncekategori, som gør det muligt at klassificere annoncer, der promoverer tjenester relateret til Samfund, Politik, Bolig, Beskæftigelse og Kredit. Meta vil gerne give brugere af sociale medier mere gennemsigtighed over deres data, og derfor har de oprettet denne klassifikation af specielle kategorier for at håndhæve deres politikker mod diskriminerende indhold i reklamer og annoncering – og dermed forhindre diskrimination baseret på demografiske karakteristika såsom alder og køn.

I USA har Special Ads Categories været aktuelle siden 2019, men allerede i 2016 kom kategorien, Sociale Mærkesager, Valg og Politik til syne, da en sag med Donald Trump kom frem, idet han havde benyttet Facebooks kampagneannoncer til at målrette et politisk budskab.

HVORFOR SPECIAL ADS CATEGORIES?

Hvis du skal markedsføre og annoncere indhold på Facebook og Instagram, skal du kende til Special Ads Categories, for at sikre dig, om dine annoncer hører under ovenstående kategorier. Derudover blev der i EU den 7/12-2021 introduceret nye kategorier i Special Ads Categories, hvorfor der også er nye regler, som du skal kende til.

Valget om at markere din annonce som en Special Ads Category finder sted på kampagneniveau. Der hvor du førhen kunne vælge: Sociale Mærkesager, Valg og Politik, kan du nu også vælge: Bolig, Beskæftigelse og Kredit.

HVILKEN BETYDNING HAR DET FOR DIN ANNONCERING PÅ FACEBOOK?

Hvis en annonce hører under Special Ads Categories, giver det dig nogle områder, du skal være opmærksom på som annoncør. Da Meta netop vil gøre op med online diskrimination, betyder det, at flere brugere vil blive inkluderet og færre brugere vil blive ekskluderet i dine Facebook-annoncer. Af den grund vil du få upræcise målretninger, hvis dine annoncer altså hører inden for Special Ads Categories, hvilket både gælder for Facebook- og Instagram-annoncer.

Lad os udspecificere kategorierne:

SOCIALE MÆRKESAGER, VALG OG POLITIK
I denne kategori kan emner som klima, miljøpolitik og valgkampagner ligeledes indgå. Kategorierne har de seneste år også haft en tendens til at omhandle Covid-19, vacciner og vaccinering, hvorfor der er tale om en kategori med en række diskussionsprægede emner.
Har du markeret din annonce som en Special Ads Category inden for Sociale Mærkesager, Valg og Politik, kan alle brugere på Facebook via Ads Library, se dit spent på den pågældende annonce. Dette betyder, at brugerne både kan se, hvem annoncen er målrettet til, hvor mange penge, der er brugt på annoncen – samt hvem der betaler for den. Meta har meldt ud, at det kommer til at gælde for alle Special Ads-kategorierne, da Meta ønsker gennemsigtighed i brugen af mediet.

Annoncører, som har interesse i at promovere annoncer omkring Sociale Mærkesager, Valg og Politik, skal igennem en godkendelsesproces af Facebook, hvor annoncøren skal indsende gyldigt billede-id. Godkendelsesprocessen er tilgængelig for de annoncører, der bor og er placeret i det målrettede land og på det pågældende tidspunkt, hvor annoncerne vises.

BOLIG

En af de nye kategorier i Facebooks kamp for mere datagennemsigtighed er kategorien Bolig, der inkluderer boligmuligheder, som boligannoncer, mæglerannoncer, udlejning af boliger, udlejning af ferieejendomme, forsikringer til husejere, realkreditforsikringer, realkreditlån osv.  

BESKÆFTIGELSE
Denne kategori omhandler beskæftigelsesmuligheder, rekruttering af nye medarbejdere, promovering af jobportaler, konferencer osv.

KREDIT
Sidste kategori er Kredit, som omhandler flere forskellige muligheder inden for lån: afbetaling på produkter, kreditkortslån, billån, realkreditlån, længerevarende finansiering, personlig-
eller virksomhedslåneservices samt brandannoncer inden for kredit. Annoncer, som promoverer tjenester med kreditkort, skal desuden give tilstrækkeligt med oplysninger med hensyn til gebyrer, transaktionsgebyrer og fysisk adresse på den enhed, der tilbyder produktet.

HVORDAN BRUGES DET I PRAKSIS?
Kategorierne er oprettet for at undgå diskrimination af demografi, og af den grund kan du ikke målrette lige så specifikt, som når du opretter en almindelig annonce. Har du først markeret din annonce som en Special Ads Category, kan du ikke benytte andre muligheder end de, som er til syne.

MÅLRETNING
Når vi opretter almindelige annoncer, kan vi på annoncesætniveau vælge køn, alder og geografisk område. Markerer du en annonce som en Special Ads Category, er disse muligheder ikke længere tilgængelige. Det er nu kun muligt for dig at målrette mod begge køn og til personer over 18 år – og selvom du ikke længere kan målrette mod et specifikt postnummer, kan du dog alligevel målrette geografisk, hvis du sætter en nål på det digitale kort (+/- 15 kilometer).

Har du markeret din annonce som en Special Ads Category, er der også begrænsninger i forhold til målgruppens interesser og adfærd. Interesserne er stadig tilgængelige, men det er en markant kortere liste, som du vil få vist, og du kan derfor heller ikke længere ekskludere specifikke interesser.

MÅLGRUPPER

Når det kommer til målgrupper, har du måske allerede gjort dig bekendt med Special Ads Audiences, som er det tætteste, vi under brug af Special Ads Categories, kender som Look-a-like-målgrupper. Fra den 25/8-2022 er det dog ikke længere muligt at oprette nye Special Ads Audiences, og fra den 13/9-2022 kan du ikke længere benytte Special Ads Audiences i målretningen af nye annoncer via API. Fra den 12/10-2022 er Special Ads Audiences ikke længere tilgængelige ved brug af oprettelse af nye annoncer på tværs af Ads Manager og API, og efter denne dato kan du derfor risikere at annoncesæt, hvor Special Ads Audiences er blevet benyttet, vil blive sat på pause. For at genoptage leveringen af de annoncer og tilhørende annoncesæt, hvor Special Ads Audiences har indgået i målretningen, kræver det, at du fjerner de Special Ads Audiences, som du før har benyttet.

De eneste målgrupper, som du stadig har mulighed for at ekskludere, er Custom Audiences, brugerdefinerede målgrupper baseret på eksempelvis trafik eller engagement, men det kan også være en uploadet liste over nuværende kunder. Da en snæver målretning ikke længere kan lade sig gøre, betyder det mindre relevante annoncer for brugerne og dårligere resultater for dig. Har du før valgt en snæver målretning i dine annoncer, vil du derfor ikke ramme din målgruppe lige så specifikt, som du tidligere har gjort. Det er forventeligt, at du vil komme til at bruge flere penge på at opnå de samme resultater, som du tidligere har fået i dine kampagner. Har du i stedet valgt en bred målretning, vil det endelige resultat ikke ændres af betydning.

ANNONCEINDHOLD
Befinder din annonce sig inden for Special Ads Categories, skal du være opmærksom på dit indhold, da reglerne også gælder for de kreativer og annoncetekster, som du benytter i den pågældende annonce. Linker du til en landingsside i din annonce, skal denne også overholde de specifikke regler. Opretter du en annonce med en tilhørende annoncetekst, som eksempelvis ikke interagerer med kreditkortslån, men linker du til en landingsside, som gør, skal denne altså stadig markeres som en Special Ads Category.

Dine kreativer, annoncetekster og landingssider må ikke indgå i kategoriernes budskaber, hvis ikke den overordnede annonce er markeret som en Special Ads Category. Dog kan der stadig findes eksempler, hvor Meta alligevel vælger at afvise dine annoncer. Sker dette må annoncens indhold skrives om. Du kan risikere, at dine almindelige annoncer afvises, selvom de intet har med Special Ads Categories at gøre, men udelukkende hvis Meta mener, at der bruges ord, der kan sættes i forbindelse med kategorierne.

Sørg for at holde fokus på dit indhold, og gør mere ud af det! Jo bedre indhold, jo bedre resultater, fordi Facebooks algoritme blandt andet har til formål at hjælpe med at få dit indhold ud til de rigtige personer. Det er vigtigt at huske, at Special Ads Categories ikke ændrer på hverken placeringer eller muligheder for kreativer – blot på målretning og gennemsigtighed.

NOVICELLS GODE RÅD TIL DIG

  • Hold dig til de regler, der er opstillet for Special Ads Categories. Det opdages, og det kan være svært, hvis ikke umuligt, at få sin annoncekonto åbnet op igen.
  • Opstil andre KPI’er for din annoncering, så du får et realistisk billede af de resultater, der kan opnås, selvom du følger reglerne for Special Ads Categories.
  • Gør mere ud af dit annonceindhold. Målet med det valgte content er at fange målgruppens opmærksomhed på en ny måde.
  • Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din annonce hører under Special Ads Categories, så markér den som én. Det er en fordel at være på den sikre side, idet Meta slår hårdt ned på fejl.
  • Vær altid opmærksom på, at dit annonceindhold overholder lokale love, eksempelvis hvis du annoncerer for online hasardspil eller håndkøbsmedicin.
  • Benytter du E-mail marketing, er der ingen regler for, hvad du må skrive om. Her skal du ikke sikre dig, at din content er korrekt i forhold til kategorierne. Der er derfor en anden frihed i det materiale, du vil formidle ud til din målgruppe.
  • LinkedIn er optimal til beskæftigelse og rekruttering, så sørg for at linke til din landingside.
  • Overvej hvilke andre kanaler, du kan benytte. Der er mange digitale løsninger for annoncering. Det er blot vigtigt, at de opstillede regler for de forskellige medier overholdes.

Om forfatteren