Go to content

De rol van SEO in een webmigratie

Published juni 1, 2021

Tegenwoordig is het noodzakelijk websites voortdurend te herontwerpen of zelfs volledig te wijzigen naarmate de trends in de digitale wereld evolueren. De behoeften van de gebruikers veranderen en de vereisten van bepaalde technologieën nemen toe. In deze whitepaper beschrijven we 7 sleutelfactoren om maximale SEO optimalisatie te bereiken in
het gevel van een website wijziging: