Go to content

Metroselskapet

Vi har utviklet den digitale løsningen for Københavns T-bane på nett

Cityringen

Etter åtte års anleggsarbeid åpnet Cityringen (M3) i september 2019. Et halvt år senere åpnet M4 til Nordhavn. De nye metrolinjene har tilført København 19 nye stasjoner og vil doble antallet passasjerer. Dermed vil 9 av 10 av Danmarks mest besøkte stasjoner ha metroforbindelse i fremtiden.

Med åpningen av Cityringen endret Metroselskapet sitt kommunikasjonsfokus. Selskapet er både byggherre og et trafikkselskap og har derfor måttet balansere kommunikasjonen mellom å informere om byggeprosjekter og motivere til bruk av metroen. Et av Danmarks mest ambisiøse anleggsprosjekter noensinne er nå en del av hovedstadens viktigste infrastruktur, målt etter antall reiser. Dette skapte behovet for en ny, skalerbar digital plattform som kunne støtte Metroselskapet sin kommunikasjon gjennom ulike faser av prosesssen.

Metroselskapet valgte Novicell som partner til både design, frontend og backend til den skalerbare Umbraco-løsning, som nå er tilgjengelig på M.dk. Designet ble belønnet med prisen for Beste Design under Umbraco Awards 2020.

Les mer om Umbraco her
  • Design

    Novicells designteam har sikret en tydelig sammenheng mellom det digitale designet og det de reisende møter på togene og plattformene.

  • Analyse

    Kundeferden på M.dk har blitt analysert med tanke på å gjøre det nye nettstedet så raskt og effektivt som mulig.

  • Effektivitet

    9 av 10 sider er fjernet fra M.dk. Relevant innhold er blitt fremhevet, gjort mer oversiktlig og mer konkret.

Analyse av brukeratferd

Novicell har bistått Metroselskapet med en grundig forundersøkelse av brukernes atferd på M.dk for å undersøke hvordan innholdet på det nye nettstedet skal prioriteres. Undersøkelsen har ført til en omstrukturering og forenkling av innholdet på netttstedet med sikte på å forbedre brukeropplevelsen. Dette har blant annet resultert i at Metroselskapet har fjernet 9 av 10 sider fra sitt gamle nettsted.

magnifying glass search icon

Designet er hentet fra metroens virkelighet

Metroselskapet ønsket å opprettholde en stram sammenheng mellom det brukerne opplever i togene og på plattformene, og det digitale grensesnittet. Nettstedet skulle være visuelt tiltalende samtidig som det skulle være så enkelt som mulig å bruke. Novicells designteam har jobbet med elegante og subtile animasjoner og grafiske elementer som kjennetegner metroen. For eksempel utfolder menyene seg med den samme bevegelsen som når metrotog ankommer stasjonen. I tillegg innehoder nettstedet små nudging-elementer som gjør brukerne oppmerksomme på mulighetene, og dermed inspirerer dem til å søke videre.

water pouring icon

Skalerbar plattform for ulike faser

Megaphone icon

1. Kommunikasjon

Før ferdigstillesen av Cityringen hadde Metroselskapet behovet for å holde naboer og borgere informert om anleggsplaner, fremdrift og støyproblematikk, med mer.

a message search with an arrow icon

2. Informasjon

Etter åpningen av M3 Cityringen og M4, doblet Metroselskapet antall metroliner og forventet å doble antallet reisende med metroen. Dette la selvfølgelig press på behovet for kundeinformasjon, og nettsiden skulle derfor kunne håndtere denne oppskaleringen.

paper airplane icon

3. Videresendelse

Etter åpningen av Cityringen, skulle Metroselskapet gi kundene god informasjon slik at de kunne tilpasse seg de nye metrolinjene. Deretter skulle kundene ledes videre til DOT (Din offentlig Transport) for billettsalg, trafikkinformasjon, etc. Metroselskapets digitale plattform skulle i større grad fungere som en bedriftsnettside som støtter selskapets overordnede initiativer. Dette innebærer også at de reisende som besøker nettstedet raskt skal bli dirigert til DOT eller Rejseplanen.

Metroselskapets tidligere nettside var krevende å oppdatere, så det var nødvendig å utvikle Umbraco-plattformen på en måte som gjorde det effektivt for redaktørene å oppdatere nettstedet. Derfor ble det blant annet utviklet en rekke maler som gjør det enklere å lage innhold for nettstedet.

Antallet besøkende går ned - og det er en suksess!

Det er ikke mange bedrifter som lanserer en ny nettside og deretter gleder seg over at bounce rate har økt. Dette er imidlertidig tilfellet hos Metroselskapet. Helt i tråd med planen skal kundene i den tredje fasen av prosjektet lære å bruke DOT og Rejseplanen når de søker trafikkinformasjon. Mange reisende går fortsatt inn på M.dk når de skal søke etter trafikkinformasjon, med de blir raskt dirigert videre til de relevante kildene, og det i seg selv regnes som en suksess.

Vi har stått overfor en kommunikasjon som har endret seg gjennom tre svært forskjellige faser av prosjektet, og vi har fått en plattform som støtter digital transformasjon. Folk reiser med metroen fordi det er raskt, enkelt og pålitelig. Den samme opplevelsen ønsker vi også å gi våre brukere digitalt. Det skal være enkelt for kundene å finne den informasjonen de trenger, selv om metronettet har vokst. Med nettstedet har vi skapt en rød tråd fra de visuelle elementene brukerne møter på stasjonene og i togene, til de digitale plattformene. Dette er en stilig visuell løsning som skaper enkelhet og helhet i den totale brukeropplevelsen.

Lise Hein, kommunikasjons- og markedsføringssjef
Metroselskapet

M.dk vinner Umbraco Awards 2020 for verdens beste design i Umbraco

Metroselskapets nye side M.dk er bygget på en Umbraco-plattform, og annerkjent for sitt vakre design, som samspiller med de designelementene man kjenner fra stasjoner og trykt materiale. M.dk er bygget i Umbraco 7 og på en Umbraco Cloud plattform.

Ønsker du og høre mer om arbeidet vi gjorde for Metroselskapet, eller har du andre spørsmål? Kontakt meg gjerne!

Lars Skybakmoen
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Send meg en mail