Go to content
Person taster på en bærbar computer | Novicell, Digitalt konsulenthus

It-arkitektur

IT med forretningsfokus. Vi bygger digitale løsninger på en fleksibel og fremtidssikker IT-arkitektur.

Din IT-arkitektur er avgjørende når du ønsker å lykkes som bedrift

Hos Novicell bygger vi våre kundeløsninger på en fleksibel og fremtidssikker IT-arkitektur. På denne måten sikrer vi at det er enkelt for deg å utvikle og optimalisere din IT-arkitektur fortløpende – ettersom bedriftens behov og omverdenens krav endres.

Novicells IT-arkitekter

Novicells IT-arkitekter anbefaler å skape en sammenheng mellom våre kunders forretningsvisjon og teknologien som skal bringe virksomheten og organisasjonen dit. Arkitektene holder et fokusert fokus på hva det digitale landskapet må løse, og er en viktig ressurs for bærekraftig og smidig IT-utvikling.

Hva gjør en IT-arkitekt hos Novicell

 • Verdsetter IT-beslutninger

  Sørger for at IT-utvikling og endringer skjer med bakgrunn i å skape verdier for virksomheten ved å definere regler og standarder som organisasjonen jobber etter.

 • Prioriterer, dokumenterer og integrerer teknologi

  Identifiserer systemer i bruk og bestemmer om de skal integreres i IT-landskapet, erstattes med annen teknologi eller pensjoneres.

 • Optimaliserer ytelsen for systemer

  Analyserer flows og optimaliseringsalternativer for å skape raskest mulig dataflyt for minst mulig penger.

 • Definerer datamodeller og behov

  Identifiserer datakilder og dataformater og vurderer dem opp mot forretningsbehov.

 • Compliance og sikkerhet

  Etablerer prosesser og eierskap for nye prosesser når det skjer endringer i lovverk, markedskrav eller konkurranseforhold og sørger for at sikkerhetsstandarder oppfylles.

 • Bryter ned siloer

  Konsoliderer data sentralt og muliggjør datadeling mellom systemer og prosjekter.

Kontakt oss om du vil vite mer om dine muligheter

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Send meg en e-post