Go to content

Varför teknik är en fråga för chefer

Era digitala initiativ är affärskritiska som aldrig förr och måste därför vara en integrerad del av er affärsstrategi. Varför? Eftersom industrier, företag och produkter i allt högre grad störs av tekniska framsteg och innovation.

Published juli 26, 2023

Är era digitala initiativ verkligen i linje med kärnan i ert företag? Kan ni reagera snabbt på förändringar på marknaden? Har ni nyligen tagit er tid att utvärdera er tekniska stack och era processer? Hindrar eller möjliggör de er framtida tillväxt och nya affärsmöjligheter?

Era digitala initiativ är affärskritiska som aldrig förr och måste därför vara en integrerad del av er affärsstrategi. Varför? Eftersom industrier, företag och produkter i allt högre grad störs av tekniska framsteg och innovation. Den genomsnittliga livslängden för ett företag på Standard and Poor's 500 Index 2020 var drygt 21 år, jämfört med 32 år 1965. Det finns en tydlig långsiktig trend med sjunkande företags livslängd – även för mindre företag. Studier tyder på att livslängden år 2027 i genomsnitt bara kommer att vara 12 år.

Det är därför digital förståelse och digitala initiativ är en fråga för chefer. Chefer måste förstå att teknik, IT-arkitektur och digitala beslut utgör en viktig hörnsten för framtida manövrerbarhet och för att göra djärva affärsrörelser. Det kan vara affärsrörelser som att lansera ett nytt lågprisvarumärke, tillämpa en ny prisstruktur, aktivera nya affärsmodeller – eller något helt annat ni inte var beredda på.

Förbered ert företag för framgång med en digital färdplan

Ett sätt att välja och prioritera rätt digitala initiativ är att förankra dem i en digital färdplan. En digital färdplan är en plan som beskriver en organisations digitala resa mot en ny affärsstat. Den digitala färdplanen ger en tydlig och heltäckande plan för hur en organisation kan utnyttja teknik och digitala möjligheter för att förbättra sin verksamhet, förbättra kundupplevelsen och driva lönsam tillväxt. Och viktigast av allt, en digital färdplan är också nyckeln till att bygga din grund på ett anpassningsbart, flexibelt och komponerbart sätt – förberedd för framtida förändringar.

Läs mer om anpassningsbar och flexibel IT-arkitektur här:

En viktig del av den digitala färdplanen är att veta att världen ständigt förändras. Digitala färdplaner måste alltså hanteras agilt. När ni väl har byggt en digital färdplan som stöder er affärstillväxt och er lönsamhet - och ni känner till det ömsesidiga beroendet mellan initiativen, så kan ni börja utföra. Men börja inte bryta ner det enskilda projektet i detaljer innan projektet påbörjas. De främsta anledningarna till det är:

  • Kraven kan bli inaktuella innan projektet ens påbörjas
  • Ny teknik kan ändra omfattning
  • Wireframes och visuell rendering översätts inte alltid väl till digitala lösningar eller kan ändras när intressenter ändrar prioriteringar eller krav förändras

Vill ni läsa mer? I vårt white paper utvecklar vi varför teknik är en fråga för chefer och varför att arbeta med digitala färdplaner är ett extremt användbart verktyg för att ställa in ert företag till att vara redo för förändring.

Downloada vårt white paper ”Your future digital roadmap should be agile and profitable” här och förstå hela bilden.

Vårt white paper innehåller +20 sidor med insikter om att arbeta med digitala färdplaner på verkställande nivå.

Vill ni veta mer om varför teknik är en fråga för chefer?

Kontakta oss redan idag

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail