Go to content

Flügger

Färgexperten har tagit täten med en modern och flexibel IT-arkitektur.

Flügger Gruppen har...

....varit måleribranschens leverantör i mer än 125 år, först med butiker och sedan givetvis även online. I april 2022 lanserade Flügger www.notesofcolour.com, som är Flüggers helt nya varumärke riktat direkt till konsumenter som vill köpa färg online. Här kan man t.ex. köpa tilltalande färgnyanser som "Coco Pink", "Hello Yellow" och "Goofy Grey". Flügger produkter går såklart fortfarande att hitta på www.flugger.se och i butik.

Se notesofcolour.com här

När Flügger kom på idén till Notes of Colour så utgångspunkten att skapa ett varumärke med stark dragningskraft till en helt ny och yngre målgrupp, som i första hand låter sig inspireras och handlar online. Frågor som dök upp i organisationen var: Varför kan vi inte sköta försäljningen av färg direkt till konsumenter i vår nuvarande digitala setup? Hindrar vår nuvarande IT-arkitektur våra affärsmöjligheter? Hur hanterar vi liknande situationer i framtiden? Flügger insåg att de hade identifierat  begränsningar i sin nuvarande systemarkitektur som de var tvungna att bryta sig ur.

I samband med att Flügger lanserade Notes of Colour byggde de en helt ny och separat digital uppsättning för att kunna sälja färg direkt till europeiska konsumenter. Samtidigt började Flügger i samarbete med Novicell bryta ner hela deras befintliga ettsystemsarkitektur och sakta omvandla den till en modern och flexibel IT-arkitektur. Den nya IT-arkitekturen var tvungen att förberedas för att kunna hantera flera varumärken, flera försäljningskanaler i många länder och förvärvssituationer. Flügger bröt långsamt upp sin IT-monolit i flera system, som nu var löst sammankopplade via API:er och som var och en hanterar de uppgifter som den enskilda plattformen lämpar sig bäst för. Målet var att varje enskild modul i fortsättningen enkelt ska kunna uppgraderas, bytas ut eller kopplas till andra moduler för att stödja verksamheten så bra som möjligt utan att påverka resten av det digitala ekosystemet.

Tech stack & byggstenar

Flüggers digitala plattform bygger nu på en så kallad "Composable Architecture". Det betyder att den är modulär och att varje enskild komponent i företagets techstack kan implementeras, uppgraderas eller bytas ut utan att det påverkar resten av det digitala ekosystemet.

Läs mer om komponerbar arkitektur

Flügger har använt MACH-principerna för att bygga sin IT-arkitektur. MACH är en samling av fyra akronymer: Microservices, API First, Cloud Native och Headless. Internationellt är det MACH Alliance som driver frågan att företag ska bryta ner sina stora IT-lösningar i mindre och långt mer specialiserade "best-of- breed"-plattformar, som stödjer företagens verkliga behov.

Läs mer om MACH arkitektur

"Tillsammans med Novicell har vi byggt en digital grund steg för steg, som gör att vi kan bygga den verksamhet vi vill ha. Det är extremt viktigt. Vi kan integrera flera förvärv i våra system, vi kan arbeta med flera varumärken, flera försäljningskanaler och på många marknader. Detta ger oss både konkurrenskraft och en otrolig manövrerbarhet i framtiden."

Peter Møllebjerg Andersen, SVP Digital Innovation
Flügger Group

Flüggers tech stack

Notes of Color ska tilltala en ny målgrupp

Notes of Color är Flüggers nya D2C-koncept och är uppbyggt kring e-handelsplattformen notesofcolour.com, där europeiska konsumenter kan köpa färg direkt online. Notes of Color är baserad på megatrenden "Nesting", vilket indikerar att det finns ett segment som brinner väldigt för sitt hem och atmosfären i sitt hem. Följaktligen lägger de mer pengar på inredning, möbler och färger för hemmet. Kundresan för detta segment vid köp av färg skiljer sig vanligtvis ganska mycket från när konsumenter traditionellt köper färg. "Nesters" blir först kära i en färgnyans och inspireras av att kunna se färgen visuellt i ett rum och sedan bestämmer de sig för de lite mer tekniska sakerna som t.ex. Är det ett våtrum? Matt eller glansigt?

"Ambitionen är att bli det föredragna varumärket inom färg- och ytbehandlingar för det yngre segmentet. De har en mer emotionell kundresa och därför är notesofcolour.com uppbyggd kring starka visuella upplevelser med spännande färger och dekorer. Vi har valt en enkel och strömlinjeformad köpprocess i webbshoppen – inga störande inslag, smalt sortiment, inga butiker.

Det ska vara extremt enkelt."

Peter Møllebjerg Andersen, SVP Digital Innovation
Flügger Group

Flüggers omnikanalkoncept

Hela projektet omfattade även ett ny e-handelslösning för Flügger med lansering av Flügger Groups B2C och B2B e-handelsplattform i flera europeiska länder, bland annat Sverige, Danmark och Polen. I lösningen ingår även ett omnikanalkoncept som knyter samman online- och fysiska butiker. Traditionellt är kundresan här något mer teknisk och Flüggers butiker och handelslösning innehåller därför många fler aspekter av ett måleriprojekt, t.ex. rådgivning, tillbehör och underhåll.

Fokus på kunden – och färgerna

Nya Flugger.dk sätter kunden i centrum för att sälja så många Flügger-produkter som möjligt. Utifrån kundintervjuer och användartester kartlade Novicell hur användarresan ser ut i gör-det-själv-projekt i hemmet. Livsstilsmedier som Pinterest och Instagram används allt mer för inspiration inom inredning. Det gäller även en stor del av Flüggers privatkundssegment. Kunderna hittar färger och material de gillar, snarare än att utgå från en specifik typ av färgprodukt eller ett specifikt märke. Det flödet återspeglas i Flugger.dk:s struktur och navigering, där användare bland annat kan navigera efter rum och färg. Den goda användarresan stöds av en ny visuell identitet utarbetad av Novicell Creatives, som också har förberett en sprudlande, organisk och färgstark design för Flugger.se.

Upplev flugger.se

Vill ni höra mer om flexibel plattformsarkitektur, MACH eller om lösningarna för Flügger, vänligen kontakta oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail