Go to content
 Two people talking at desk and looking at paper | Novicell, Digital consulting house

IT-arkitektur

IT med affärsfokus. Vi bygger digitala lösningar på en flexibel och framtidssäker IT-arkitektur.

Er IT-arkitektur är avgörande när ni vill lyckas som företag

Hos Novicell bygger vi våra kundlösningar på en flexibel och framtidssäker IT-arkitektur. På så sätt säkerställer vi att det är lätt för er att löpande utveckla och optimera er IT-arkitektur – i takt med att företagets behov och omvärldens krav förändras.

Novicells IT-arkitekter

Novicells IT-arkitekter ger rådgivning till kunderna om hur de skapar en koppling mellan deras affärsvision och den teknik som ska föra verksamheten och organisationen dit. Arkitekterna håller fokus på vad det digitala landskapet måste lösa, och är en viktig resurs för hållbar och agil IT-utveckling.

Vad en IT-arkitekt hos Novicell gör

 • Buy icon

  Värderar IT-beslut

  Säkerställer att IT-utveckling och förändringar sker med utgångspunkt från att skapa värde för verksamheten genom att definiera regler och standarder som organisationen arbetar efter.

 • search icon

  Prioriterar, dokumenterar och integrerar teknik

  Identifierar system som används och beslutar om de ska integreras i IT-landskapet, ersättas med annan teknik eller pensioneras.

 • stop watch icon

  Optimerar prestanda för system

  Analyserar flöden och optimeringsalternativ för att skapa snabbast möjliga dataflöden för minsta möjliga pengar.

 • magnifying glass search icon

  Definierar datamodeller och behov

  Identifierar datakällor och dataformat och utvärderar dem mot affärsbehov.

 • pen and paper icon

  Säkerställer compliance och säkerhet

  Etablerar och tar ägarskap för nya processer när det sker förändringar i lagstiftning, marknadskrav eller konkurrensförhållanden och säkerställer att säkerhetsstandarder uppfylls.

 • logic flow and pencil icon

  Bryta ner silos

  Konsoliderar data centralt och möjliggör datadelning mellan system och projekt.

Utvalda företag som vi har hjälpt med IT-arkitektur

Vill ni veta mer om era alternativ?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail