Go to content

Waoo

Waoo erbjuder blixtsnabbt internet, och nu har de även en e-handelslösning som kan hänga med. En samlad säljplattform för alla partners och ett case för skarpt konverteringsfokus.

Waoo är en effektiv försäljningskanal för fiberleverantörerna

Danmarks ledande leverantör av internet, TV och telefoni via fibernätet, Waoo, gick live i januari 2019 med en helt ny Umbraco-webbplats. Waoo ägs av 8 fiberbolag och fungerar som varumärke och försäljningskanal för fiberleverantörerna. Sajten skiljer sig i sin enkelhet och UX, eftersom Waoo har fokuserat på ett mål: Ett transparent och högkonverterande köpflöde. Och det är precis vad Waoo har uppnått med den nya, konverterings- och prestationsoptimerade försäljningskanalen, som säkrar deras position på en tuff marknad.

Detta är vad samarbetet bestod av

 • chain icon

  Kraftfulla integrationer

  Integrationer ger en smidig kundresa för underleverantörer. Användaren "lämnar" inte Waoos Umbracos webbplats.

 • Finger point icon

  Guidande UX

  Förbättrad UX löser problem kring leverantör/underleverantörsrelationer.

 • speedmeter icon

  Snabbt förtydligande

  Användaren skriver in sin egen adress och ser om de kan få Waoo.

 • Brain icon

  Intelligent användning av data

  Marketing automation möjliggör intelligent användning av data samt merförsäljning efter att kundrelationen har etablerats.

En mättad marknad kräver smartare lösningar

Waoo stod inför ett mål att tredubbla försäljningen genom digitala kanaler till 2020. Det var avgörande att implementera en ny plattform där köpflödet konverterar bättre och där kunden inte blir förvirrad någonstans mellan Waoo och partner. Den nya Umbraco-plattformen är integrerad i Waoos och partners systemlandskap, och ska skapa en stark och genomtänkt grund för utvecklingen av de efterföljande faserna. Waoo rider på vågen av massiv tillväxt av fiberutbyggnad i Danmark, med ökad efterfrågan på höga hastigheter och har idag 300 000 fiberkunder (som täcker 750 000 hushåll).

Marknaden är mättad. Kunder måste hämtas från konkurrenter. Den klassiska TV-distributörsmarknaden är under press. Danskar väljer bort eller nedgraderar tv-paket. Marginalerna är under press. Kostnadseffektivitet är en viktig parameter.

Lösningen bygger på en friktionsfri kundupplevelse

Waoo har fått en lösning byggd för att integrera Waoo med sina partnerleverantörer på ett sätt som ger en friktionsfri kundupplevelse. Med lösningen kan kunden gå igenom en förtydligandeprocess och genomföra ett köpflöde utan att lämna Waoos plattform.

Mikrotjänstarkitektur och anpassad commerce-motor

Det avgörande för Waoo var att få en plattform som dels ger flexibilitet i förhållande till att utveckla verksamheten med nya produktområden och dels funktionalitet, vilket är affärskritiskt i en bransch där konkurrensen är hård och marknaden förändras. Den centrala principen i att använda mikrotjänster är att etablera den nödvändiga flexibiliteten i plattformen, vilket skapar en konkurrensfördel för Waoo att snabbt kunna utveckla affären. Waoo kan integrera nya system, ersätta befintliga och lägga till ny affärslogik och på så sätt utveckla plattformen i linje med verksamhetens behov.

logic flow and pencil icon

Umbraco är CM och designen är tydligt vägledande mot försäljning

Umbraco är ett användarvänligt CMS utan licenskostnader som är smidigt för redaktörer att arbeta arbeta med. Designen är minimalistisk och alla överflödiga prestandatunga bildelement ersätts av grafik, ikoner och text som ska guida användaren till en konvertering.

Umbraco logo

Kunddatabasen vet allt om kunden

Lösningen är integrerad mot en skräddarsydd kunddatabas som Novicell också tillhandahåller. Kunddatabasen delas av alla partners under Waoo-tjänsterna, men varje partner kan bara se sina egna kunder i databasen. Kundbasen innehåller bland annat följande information om kunden:

 • a human in a circle icon

  Stamdata

 • a target with an arrow icon

  Exakt status för förmåner

 • chart icon

  Översikt över engagemang

 • Lighthouse icon

  Full inblick i utbudet

 • a head with lighting inside icon

  Beteendedata

 • a folder with a bag icon

  Kampanjsvar

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  Segmentdetaljer

 • chain icon

  Hushållets koppling

Kundrelationen etableras och försäljningen automatiseras med marketing automation

Genom att göra täckningsförtydliganden och säljflödet så enkelt som möjligt har merförsäljningsmöjligheterna flyttats till automatiserade processer som kunden får efter att ha köpt Waoos tjänster. Det innebär att det skickas personliga mejl som erbjuder kunden extratjänster baserat på kundens data och onlinebeteende.

Det är verktyget Active Campaign som används för automatisering och e-utskick där beteende- och segmenteringsinformation hämtas från kunddatabasen.

Lösningen är nyligen lanserad, men bidrar redan till Waoos verksamhet

 • trophy icon

  Waoo utsågs till årets internetleverantör för 8:e året i rad

  För åttonde året i rad – så länge som det bedömts – har internetleverantören Waoo marknadens mest nöjda kunder.

 • envelope icon

  Färre orderavbokningar och kundtjänstförfrågningar

  Den snabba och enkla förtydligandeprocessen för kunden på sajten ska dra kunder till onlinekanalen och kringgå manuell hantering (i form av t.ex. ett samtal till kundtjänst). Det bör också minska antalet efterföljande annulleringar av beställningar eftersom kunden befinner sig i ett område utanför Waoos täckningsområde.

 • stop watch icon

  Ökad effektivitet

  Ett API integrerar partnerleverantörernas affärssystem så att order inte behöver behandlas manuellt i processen mellan Waoo och fiberleverantörerna.

Vill du veta mer om Waoo-casen, eller om mikrotjänstarkitektur och Umbraco-plattformen? Så kontakta gärna oss.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail