Go to content

STIBO Systems

Stibo Systems är en global ledare med STEP-plattformen inom multi-domän master data management.

STIBO Systems

I takt med att komplexiteten i den digitala affärsmodellen ökar kan Stibo STEP vara rätt plattform för att effektivt hantera företagets data för användning i kundorienterade kanaler. Stibo STEP (Systems Enterprise Platform) är, som namnet antyder, en företagslösning för att hantera och koppla data över datadomäner

Länk till StiboSystems.com

Stibo Systems är erkänt av både Gartner och Forrester som ett av världens ledande företag inom MDM-lösningar (Master Data Management). STEP-plattformen är en multidomän MDM-plattform, ett komplett masterdatasystem, som hjälper till att hantera, organisera och berika all data i företaget – från produktdata till data relaterad till kunder och leverantörer. Med STEP-plattformen slipper du att information, data, bilder mm. finns i många olika system. All data från t.ex. ERP, CRM och Commerce samlas, uppdateras och berikas i en plattform och föds ut i alla kanaler över länder och språk. Novicell är certifierad Stibo Systems Partner och kan hjälpa er att bedöma behov och lösningsmöjligheter på Stibo STEP-plattformen.

Vill ni veta mer om möjligheterna i STIBO Systems?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail