Go to content

Digitala Strategier

Digital strategibyrå i Stockholm

Världen blir alltmer digitaliserad. Detta påverkar dina kunder, deras beteende och deras förväntningar. Det påverkar även ditt företags verksamhet. Men hur? Det tar Novicells strategiavdelning reda på. Vi gör ditt företags digitalisering till en styrka för din verksamhet genom att besvara viktiga frågor: • Vilka utmaningar står företaget inför i dagsläget och var kan företaget göra vinster? • Vilka förväntningar har dina kunder när de gör affärer med dig? • Hur kan en digital kanal bäst stödja dessa förväntningars övergripande mål?

Vi har ett flertal produkter som säkerställer att du utforskar företagets digitala potential maximalt.

 • Brain icon

  Digital affärsstrategi

  Vi digitaliserar din globala affärsstrategi och hjälper dig att uppnå ditt företags potential genom att fokusera på dina kunder och marknader såväl som företagets egen värdekedja och egna processer.

 • people connections icon

  Kundresa

  En kundanalys ger dig en insikt i hur kunder upplever företaget och dess produkter tvärs över alla kontaktpunkter. Du har även möjligheten att arbeta strategiskt och praktiskt med att förbättra kundupplevelsen och skapa en sammanhängande kundresa.

 • chart icon

  Strategisk förstudie

  Om du behöver en ny webblösning fastställer förstudien hur lösningen på bästa sätt kan ge mervärde till dina kunder och ditt företag, exempelvis rörande innehåll, funktioner och flöden.

 • a logic map and a pen icon

  Strategi för digitala kanaler

  Med en strategi för dina digitala kanaler säkerställer vi att dina kontaktpunkter med kunder genererar största möjliga affärsvärde.

 • pen and paper icon

  KPI-struktur

  Vilket är det viktigaste målet för dina digitala kanaler? Hur mycket behöver du driva på dem? Vad måste du göra för att optimera kanalens resultat? Vi hjälper dig att hitta svaren och få ordning på dina KPI:er.

 • a magnifying glass with a human icon

  Strategisk sparring

  Vi erbjuder sparring på chefs- och styrelsenivå i fråga om att digitalisera företagets strategi samt om vilka organisatoriska och konkurrensmässiga krav som måste uppfyllas för att lyckas.

 • a light ball in the box icon

  Inspirationsworkshop

  Med en inspirationsworkshop kan företagets nyckelpersoner fokusera på och diskutera företagets digitala utveckling och dess framgång inom digitala kanaler. Vi ger inspiration och rekommendationer baserade på din specifika affärsrealitet.

 • a head with lighting inside icon

  Många års erfarenhet

  Novicells strategikonsulter har samlat på sig många års erfarenhet av digital verksamhet och ledning. Detta innebär att vi har omfattande kunskap om de utmaningar och möjligheter ditt företag ställs inför, inte bara i relation till dina kunder utan även internt inom organisationen.

Novicell har varit en frisk fläkt och gett liv åt den digitala processen med ny energi. Vid utvecklingen av strategierna har Novicell använt en konsekvent metod, som har gjort processen klar och påtaglig för hela organisationen.

Henri Brorson
digital chef, Krifa

Inspiration

Läs de senaste artiklarna från våra experter på digital strategi

No results found

Behöver du råd om ditt nästa digitala projekt?

Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka mail