Go to content
man and woman discussing information on the desktop computer

Konsulter med fokus på kundresor i Stockholm

Utvecklar din verksamhet baserat på kundernas behov och upplevelser

Novicell är en kundbyrå med mer än tjugo års erfarenhet av kundresor, webbutveckling och digital marknadsföring. Novicell är experter på kundresor. Våra konsulter har hjälpt stora företag med deras kundresa, innehar flera certifikat och deltar i konferenser över hela världen så att de alltid håller sig à jour om de senaste trenderna inom kundresor. Fortsätt läsa och lär dig mer om kundresan och om vad vi kan erbjuda som kundbyrå.

Vad är en kundresa?

En kundresa handlar om att kartlägga varje steg dina kunder tar, från att upptäcka deras behov av att välja dig som leverantör tills de lämnar din butik igen. Vi undersöker varje steg för att se vad kunderna gör, tänker och upplever när de är i kontakt med dig, dina produkter och dina tjänster.

Vad tjänar du på att arbeta med kundresan?

En kundresa är ett effektivt analysverktyg som ger dig möjligheten att se ditt resultat utifrån och ur ett kundperspektiv. Du får en äkta bild av kundens upplevelse. Dessutom ger kundinsikterna dig möjlighet att agera för att förändra och optimera kommunikation, produkter och tjänster.

Du får:

 • Insikt i dina kunders behov och deras upplevelse av ditt företag
 • Insikt i hur väl dina kanaler samspelar med varandra
 • En unik grund för att upptäcka potentiella förbättringsområden som kan stärka kundupplevelsen
 • Möjligheten att designa en sammanhängande kundresa som skapar lojala kunder
 • Novicells metod vägleder dig framgångsrikt genom de följande fem stegen
 • Vi har skapat en metod med fem steg för att fastställa din kundresa:

Novicell's method will successfully lead you through the following 5 steps

1. Klargörande av omfattning och mål

 • Vad vill du uppnå med kundreseprocessen? Är det några specifika mål du vill uppnå?
 • För hur många målgrupper behöver du förbereda kundresor?
 • Ska processen initiera åtgärder tvärs över hela verksamheten eller i enbart en kanal?

2. Kartlägg stegen i din kundresa

 • Tillsammans ger vi vårt bästa förslag på en specifik kundresa för valda målgrupper, steg för steg och baserat på din befintliga kundkännedom.
 • Kunderna granskar sedan vårt förslag på den kartlagda resan – känner de igen stegen?

3. Datainsamling

 • Vi samlar organisationens befintliga kunskap om kundernas upplevelser.
 • Andra analyser (kvalitativa och kvantitativa) schemaläggs och implementeras. Dessa kan omfatta data från Google Analytics kombinerat med kundintervjuer eller fokusgrupper.
 • De insamlade uppgifterna om kundupplevelser kopplas till varje steg av kundresan.

4. Designa din framtida kundresa

 • Insikterna om kundupplevelsen, som den ser ut i dag, sammanställs i en visuell presentation för att visa dig var du presterar bra och var du presterar mindre bra.
 • Vi formger sedan dina önskemål för den framtida kundresan och planerar vilka steg du bör prioritera för att förbättra kundupplevelsen.

5. Planera specifika åtgärder

 • En workshop ger oss gott om specifika idéer på förbättringsåtgärder och innovationsprojekt som kan uppfylla önskemålen för den framtida kundresan.
 • Slutligen prioriteras och detaljeras dessa åtgärder och ett beslutsunderlag förbereds för hela processen.

Sedan implementeras de valda åtgärderna och deras effekt mäts och utvärderas fortlöpande.​

När är det relevant att arbeta med kundresor?

En kundresa ger värdefulla insikter i dina kunders behov, förväntningar och utmaningar och är därmed en utmärkt plattform för:

 • Digital strategi
 • Omnikanal- och Marketing Automation-strategi
 • Innovationsprocesser och utveckling av produkter och tjänster
 • Arbeta med innehåll
 • Utveckla en ny webbplats och allmän optimering av de digitala kanalerna

Därför ska du välja Novicell som din byrå

 • Interna konsulter
 • Tjugo års erfarenhet
 • Kunskapsdelning mellan avdelningar så att du alltid får de bästa resultaten
 • Stark kunskap om kundresan tack vare skickliga konsulter med många års erfarenhet
 • Huvudfokus på värdeskapande tjänster för våra kunder
 • Pålitliga metoder inom alla områden
 • Faktabaserade beslut
 • Långvariga kundrelationer
 • Teknikagnostiker

Behöver du råd om ditt nästa digitala projekt?

Kontakta mig, jag hjälper dig gärna.