Go to content

Kunstig intelligens

Foran os ligger der et enormt forretningspotentiale i kunstig intelligens. Læs her, hvordan Novicell kan hjælpe din virksomhed med at skabe en værdifuld forandring.

Gå til novicell.ai

Generative AI versus andre intelligenser 

Med den globale lancering af ChatGPT er verden for alvor blevet opmærksom på AI, og mange får nu førstehåndserfaring med, hvad teknologien er i stand til. AI (Artificial Intelligence) - eller kunstig intelligens - er en fællesbetegnelse for at computere kan udføre opgaver på samme måde, som menneskelige hjerner gør. Computere bruger bare algoritmer til at behandle data og til at justere den fremtidige adfærd. De kan så at sige lære og tilpasse sig nye opgaver og situationer.  

En væsentlig forskel mellem ChatGPT og ældre tilgange til kunstig intelligens ligger i den måde, de håndterer intelligens på. Traditionelle systemer blev normalt bygget ved hjælp af if-then-regler, hvor et menneske har defineret en række regler og betingelser, som systemet følger.  Dette er effektivt til at løse specifikke opgaver, men begrænser også systemet til at arbejde inden for de fastlagte regler. Med generativ AI er løsningerne og resultaterne netop ikke foruddefineret af en række regler defineret af mennesker. Algoritmer bruges til at behandle data, finde tendenser i dataene og forudsige udfald.

At træne sin model på store mængder data

I stedet for at stole på foruddefinerede regler bruger f.eks. ChatGPT og andre lignende systemer sprogmodeller til at opnå intelligens. Disse sprogmodeller er trænet på enorme mængder af data og lærer implicit de mønstre og regler, der findes i sproget. Sprogmodellen fungerer som en slags statistisk model, der kan generere tekst baseret på mønstre, den har lært fra sin træning. Det interessante ved denne tilgang er, at ChatGPT ikke har nogen direkte viden om hverken specifikke regler eller logikken bag sproget. I stedet lærer den gennem eksempler og gentagelser i tekstdataene. Dette betyder, at systemet kan tilpasse sig forskellige opgaver og kontekster, da det ikke er begrænset af et fast sæt regler.

Novicell tilbyder følgende AI løsninger:

 • a light ball in the box icon

  Book en AI workshop med Novicell

  En AI workshop kan anvendes til at identificere og forløse AI potentialet i lige netop jeres virksomhed. En workshop kan enten tage udgangspunkt i virksomhedens egne idéer til anvendelse af AI eller vi kan starte med et idékatalog af eksempelvis opgaver, vi løser for andre kunder.

 • chart icon

  Vi hjælper med at klargøre dine data til AI brug

  En vigtig forudsætning for at du kan bruge AI til at løse opgaver er, at dine data ligger tilgængelige og strukturerede. Novicell har en stor data management afdeling, der kan hjælpe med datastrukturer og opbevaring af data.

 • people connections icon

  Tegn en AI partnerskabsaftale med Novicell og vær på forkant

  Vi kan hjælpe både med serviceaftaler på jeres AI-løsninger samt AI inspirationsoplæg med faste intervaller, hvor vi sørger for at holde jer på forkant med AI udviklingen og diskuterer forskellige AI potentialer.

 • light ball inside the folder icon

  Optimering af dit eksisterende webindhold

  Ved hjælp af kunstig intelligens kan vi hjælpe dig med at optimere dit eksisterende webindhold: Generere SEO-optimerede tekster, skabe relevante billedtekster og automatisk beskære billeder til nye formater og sætte det korrekte ”focal point”

 • a message search with an arrow icon

  Migrering af webindhold til din nye platform

  Der er store gevinster ved at lade AI-teknologier hjælpe i migreringssituationer: Tekster, billeder og billedtekster, SEO o.l. Vi har allerede hjulpet flere virksomheder med automatisk at migrere indhold til deres nye digitale platform. Det har skabt massive besparelser.

Få 10 forslag til, hvordan din virksomhed kan anvende kunstig intelligens

Vi har bygget en AI model, Novicell AI Bot, som kan generere 10 helt unikke forslag til, hvordan lige netop din virksomhed kan anvende kunstig intelligens. Du skal bare indtaste din virksomheds domænenavn, og efterfølgende vil du få tilsendt en rapport med 10 unikke forslag til hvordan din virksomhed skal benytte jer af kunstig intelligens.

Prøv Novicell AI Bot her

Eksempel på hvad vi har hjulpet en kunde med:

Vi har bl.a. hjulpet en stor dansk virksomhed med en AI løsning, der omfatter SEO optimering af tekster, generering af billedtekster og intelligent beskæring af billeder. Ved hjælp af kunstig intelligens har vores løsning været med til at hjælpe med at optimere al eksisterende indhold, generere relevante billedtekster og beskære billeder til nye formater, med et optimalt "focal point". Arbejdet udføres automatisk gennem en udviklet webapplikation, AI løsningen identificerer nøgleord, analyserer teksters kvalitet og genererer nye optimerede tekster baseret på de evaluerede kriterier. Derudover har vi brugt AI inden for computer vision til at identificere indholdet af billeder og generere passende billedtekster samt intelligent beskæringsteknikker til at tilpasse billederne til forskellige formater. Alle disse processer blev tidligere udført manuelt af medarbejdere, der brugte hundredvis af timer på at skrive indhold og justere billeder. Vi hjalp dem med at reducere den tid med mere end 80%.