Go to content
Mand sidder foran computer med høretelefoner | Novicell, Digitalt konsulenthus

Data management

Vi forbinder, opbevarer og organiser data

Hvad er data management?

Få hjælp til at forbinde, opbevare og organisere data, så du kan bruge det korrekt.

Datavask og kvalitetssikring

Datakvalitet er vigtigt for din virksomhed. Dårlig datakvalitet kan påvirke din forretning - både operationelt og strategisk – derfor anbefaler vi altid at have opdateret og valideret data i din virksomhed. Dét at kunne levere korrekte og aktuelle data, kan være nøglen til langsigtet succes og tillid til de beslutninger, der træffes. En del af datakvalitet er datavask – hvor unødvendige data og dubletter sorteres fra, så din virksomhed har det bedste datagrundlag for at nå dine forretningsmål. God og sikker datakvalitet kan føre til bedre produktivitet og grundigere beslutningstagning.

Vi arbejder med seks forskellige koncepter inden for datakvalitet:

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  Semantisk alignment

  At sikre udtryk og ord har samme betydning i hele forretningen, så ingen misforståelser kan opstå.

 • chart icon

  Fyldestgørende data

  At du har fyldestgørende datasæt, hvor alle rækker har samme opbygning.

 • pen and paper icon

  Konsistens

  At jeres data er konsistent over hele linjen og i alle datasæt. Eksempelvis at kundens adresse er ens, uanset hvor I kigger.

 • Thumb up icon

  Rigtighed

  At jeres data er korrekte og viser det ønskede.

 • head with point in the middle icon

  Aktualitet

  At de data som er til stede, er så aktuelle som behovet er i forretningen.

 • a logic map and a pen icon

  Datastruktur

  At strukturen på dine data støtter op om de resterende punkter.

A single customer view

Et single customer view (SCV) indsamler data fra forskellige online og offline datakilder, hvorefter det matcher og fletter dataet for hvert enkelt kunde. Vi anvender ofte en customer data platform (CDP), som også fungerer som en database, der anvender SCV’en og gør den tilgængelig for dine marketingværktøjer. Fordelene ved at anvende et single customer view er korrekt data om dine kunder, som du kan bruge til at segmentere og udarbejde personaliseringsstrategier til relevante og engagerende marketingkampagner.

Udvalgte virksomheder vi har hjulpet med data value

Læs om nogle af løsningerne her