Go to content
Wind Farm Night | Novicell, Digitalt konsulenthus

Energi & Fiber

Novicell har djup kunskap om Energi & Fiber industrin, där kundernas abonnemangsrelation med leverantörerna under många år har krävt digitala lösningar som självbetjäning, realtidsdata och appar.

Energi & Fiber kännetecknas av kunder som har en abonnemangsliknande relation med en leverantör. Ett digitaliserat kundbeteende har under många år gjort industrin till en föregångare inom digitalisering: snabba självbetjäningslösningar, konsumtionsdata i realtid, personlig kommunikation och kundanpassade produkter.

Branschen är i många fall föremål för regulatoriska policyer och måste ofta navigera i en svår marknad präglad av branschskiften, konsolideringar, stora prisfluktuationer för kunder som samtidigt efterfrågar hållbara och energibesparande lösningar.

71 0 %

Av kunderna förväntar sig personifierade lösningar.

85 0 %

Av västerländska konsumenter är villiga till att reducera deras energiförbrukning för att hjälpa klimatet.

46 0 %

Av konsumenterna i energisektorn skulle använda digitala tjänster till alla deras frågor, om det fanns tillgängligt.

Digitaliseringen är en äkta konkurrensparameter

Energi & fiber är en branch där digitala lösningar har blivit en strategisk nödvändighet snarare än ett frivilligt initiativ. Samtidigt utvecklas branschen ständigt och företagen utmanas konstant av nya konkurrenter med potentiellt mer kundorienterade lösningar. Användarvänliga, digitala lösningar är därför en verklig konkurrensparameter för att attrahera och behålla kunder. Synlighet online och riktad kommunikation kan vara helt avgörande.

Viktiga digitala trender inom Energi & Fiber

 • lamp icon

  Att skapa transparens

  Konsumenternas vilja att minska energiförbrukningen för att spara kostnader och hjälpa klimatet är i topp bland europeiska konsumenter. Men transparens måste skapas för konsumenten, som gärna vill få relevant information om hur konsumtionen kan minska och vilken effekt det skapar. Ett exempel på det skulle kunna vara att visa upp tider på dygnet när elen är som mest grön.

 • a target with an arrow icon

  Stora mängder av data

  Energi & fiberföretag samlar typiskt in en mycket stor mängd data, som med fördel kan användas för att förstå kunder, förutsäga beteenden och erbjuda relevant information till nya och befintliga kunder.

 • Skale in a hand icon

  Nya möjligheter och konsolideringar präglar branschen

  Fler företag går samman för att uppnå stordriftsfördelar, och måste samtidigt hantera nya konsument- och lagstiftningskrav samt affärsmöjligheter som smarta heminstallationer, elektriska laddstationer etc. Detta kräver ett välorganiserat ekosystem av plattformar. Med de bästa principerna kan balansen mellan låg kostnad att betjäna och enkel att göra affärer uppnås.

Novicell erbjuder en rad tjänster och lösningar som hjälper ert företag framåt digitalt. Vi kan t.ex. hjälpa er med:

 • light ball with flower stem icon

  Digital affärsstrategi

  Vi kan digitalisera er övergripande affärsstrategi och hjälpa er att realisera er digitala potential – med fokus på kunderna och företagets egen värdekedja och processer.

 • Skale in a hand icon

  Skapa den digitala grunden

  Den digitala IT-arkitekturen ska vara stödjande för verksamheten och kunna hantera flera system och integrationer, vilket ofta är utmärkande för företag inom Energi & Fiber. En stark och smidig IT-grund baserad på best-of-breed-principer är central för att kunna växa.

 • people connections icon

  Kontroll över den digitala kundresan

  En kundresa är en kartläggning av kundens steg på resan från att de upptäcker ett behov och väljer dig som leverantör tills de lämnar dig igen – online och offline. För Energi & Fiberföretag kan det vara ganska komplext, eller ganska enkelt om det råder en monopolsituation.

 • a phone and a setting circle icon

  Appar

  Självbetjäning och tillgänglighet till konsumtionsdata i realtid, abonnemangsanpassning och möjlighet till ytterligare köp är viktigt för dina kunder. Vi bygger skräddarsydda applösningar på den teknik som är mest meningsfull för ditt företag: Native, Hybrid & PWA​.

 • Chat icon

  Automatiserad marknadsföring

  Med automatiserad marknadsföring kan du kommunicera personligt och relevant med dina kunder och leads – i stor skala. På så sätt kan du vägleda kunden i komplexa köpprocesser och stödja långsiktiga kundrelationer.

 • a computer, tablet and phone icon

  Design & UX

  Användarvänlighet ger resultat! Bra Design & UX ska säkerställa att kunden t.ex. kan använda självbetjäning i större utsträckning och engagera sig mer i sin konsumtion, sparmöjligheter och klimatvänlighet.

Utvalda energi- och fiberföretag som vi har hjälpt:

Valet av teknik i NRGi-appen har gett oss möjlighet att snabbt och smidigt anpassa vår app efter kundernas behov och önskemål.

Novicell har väglett, utvecklat och fungerat som vår förlängda arm genom hela processen.

foto af lars mulvad madsen
Lars Mulvad Madsen, Online Manager
NRGi

Om ni har ambitionen så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  Hos Novicell har vi många års internationell erfarenhet från att skapa e-handelslösningar, ge råd och utveckla energi & fiberföretag digitalt.

 • pencil in a cog icon

  Som teknikoberoende partner kan vi guida dig hela vägen från strategi, teknikval, arkitektur, implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitala lösningar eller höra om våra erfarenheter inom Energi & Fiberbranschen?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail