Go to content
To personer står ved whiteboard | Novicell, Digitalt konsulenthus

Digital Färdplan

Förverkliga era framtida ambitioner med en digital färdplan.

En mängd digitala möjligheter

Titta gärna på videon och lär er hur ni navigerar på en föränderlig marknad och hur ni identifierar era möjligheter med en digital färdplan.

"Vi hjälper er att uppnå era affärsmål och ambitioner genom att bygga en digital färdplan med konkreta initiativ som passar er affärsstrategi."


Adam Peter Nielsen, CTO hos Novicell

Varför behöver ni en färdplan?

 • Growing arrow icon

  Växa ert företag

  Ni har inte identifierat vilka initiativ som krävs för att möta framtida ambitioner. Och ni vet inte heller vad som krävs för att operationalisera era initiativ.

 • paper airplane icon

  Tillväxtinitiativ

  Ni har en övergripande strategisk ambition, men vet inte vad som krävs för att förverkliga den.

 • a file with a speed watch icon

  Tidslinje och beroendeförhållande

  Ni kanske har en plan, men ni vet inte vad den kräver och vilka andra projekt den beror på. Vi hjälper er att navigera och bygga en färdplan.

Vad blir resultatet?

 • list icon

  Baslinjegranskning

  • Baslinjegranskning av er nuvarande situation och prestation. • Identifiering av områden som behöver förbättras. • Identifiering av de luckor som måste fyllas för att stödja framtida ambitioner.

 • cloud icon

  Digitala ambitioner & Projekt

  • Gör affärsambitioner konkreta och bygg en färdplan i uppdelade bitar som stödjer ambitionerna. • Tydlig överblick över resurser och beroenden.

 • rocket icon

  Lösningsdesign som stödjer processen

  • Evolutionär lösningsdesign som stödjer den digitala färdplanen och de förmågor som krävs för att förverkliga ambitionerna.

Exempel på hur en process kan se ut för att ta fram en digital färdplan

a head with circles inside icon

Vad är strategin?

Vi lär oss mer om er vision och målsättningar. • Vilken är er strategi? • Var agerar ni? (Marknader och kanaler) • Hur vinner ni? (Marknadsföringskanaler, CDP, försäljningsplattformar, omni-channel) • Vad uppnår ni (säljare, marginal, kundnöjdhet) • Vilka initiativ överväger ni för att växa i framtiden?

Finger point icon

Nuvarande situation

Vi går på djupet runt exempelvis följande frågeställningar. • Hur ser det nuvarande systemlandskapet ut? • Hur ser organisationen ut? • Vilka är de största smärtpunkterna ni har just nu? (Komplexitet, kapacitet, flaskhalsar)

buy icon

Genomgång av försäljning och marknadsföring

Granskning av hur ni presterar idagsläget. • Baslinjegenomgång av era försäljnings- och marknadsföringsresultat. • Identifiering av områden och initiativ som kan förbättras och därmed ge både långsiktig och kortsiktig tillväxt. • Rekommendation av operativa initiativ.

light ball with flower stem icon

Framtidens tekniska landskap

Rekommendation inför framtida digitala investeringar. • Vilka system behövs för att säkerställa fortsatt tillväxt? • Hur kommer IT-arkitekturen att se ut i framtiden? • Vilka är de rekommenderade plattformarna? • Vad kommer det rekommenderade systemlandskapet att kosta? • Vilka system krävs för att säkerställa fortsatt tillväxt?

a logic map and a pen icon

Digital färdplan (initiativ)

En plan för hur ni når era mål i hanterbara steg. • Vilka projekt måste initieras och vad kräver det? • Hur ser den rekommenderade planen för övergången ut? • Hur ser den kritiska vägen ut? • När ska ni göra vad?

Trophy icon

Framgångsrecept

Vad krävs för att ni skall nå framgång? • Hur man navigerar i den digitala färdplanen och hur man förbereder sitt team för ett framgångsrikt genomförande. • Vilka förmågor kräver den framtida plattformen? • Vilka kompetenser bör hållas interna och vilka bör läggas ut på entreprenad?

Resultatet av processen

 • head icon

  Strategi och tillväxtinitiativ

  En översikt över strategin och tillväxtinitiativ som är lätt att kommunicera.

 • pointing icon

  Översikt över struktur och frågeställningar

  Översikt över nuvarande struktur och aktuella frågor som förhindrar digitala initiativ.

 • Buy icon

  Översikt över prestation och förbättringsområden

  Översikt över er nuvarande prestation och förbättringsområden som kan skapa tillväxt.

 • lightbulb icon

  Plattformsrekommendationer

  Framtida plattformsrekommendationer.

 • logic flow and pencil icon

  Projektdirektiv

  Projektdirektiv som innehåller en översikt över de olika projekten.

 • rocket icon

  Managementområden

  Ledningsområden och ledningssystem som mäter effekter och kompetenser.

Ett urval av våra kunder som vi hjälp med en digital färdplan