Go to content
En hånd holder en kuglepen og skriver på en notesblok.

Få en SEO-strategi, der skaber vækst for din virksomhed

En gennemarbejdet SEO-strategi er afgørende for gode placeringer i de organiske resultater på Google.

Velovervejet SEO-strategi versus Ad hoc SEO

En velovervejet SEO-strategi er afgørende for at få succes med SEO i dagens stærkt konkurrenceprægede landskab på Google, hvor der er kamp om placeringerne i toppen af søgeresultaterne – det er her, kampen om kunderne og forretningen vindes. Uden en SEO-strategi risikerer du at spilde ressourcer på ineffektive tiltag, der ikke skaber resultater eller understøtter virksomhedens overordnede digitale strategi. Mens ‘ad hoc SEO’ kan give midlertidige forbedringer, er det gennem en velovervejet og struktureret SEO-strategi, at din virksomhed vil opnå stabil vækst og langvarig online synlighed.

Hvad er en SEO-strategi?

En SEO-strategi er en detaljeret plan for, hvilke mål eller resultater man vil opnå med sin SEO-indsats, og hvordan man vil arbejde for at indfri SEO-mål og -ambitioner. En SEO-strategi skal understøtte virksomhedens forretningsmål, så SEO bidrager positivt til virksomhedens bundlinje. SEO-strategien bør derfor indgå som en naturlig del af den samlede digitale strategi for virksomheden.

Brug for hjælp til en SEO-strategi - så kontakt os

Tre-niveauers tilgang til SEO-strategi

Fra strategisk målsætning til taktisk planlægning og operationel optimering kræver succesfuld SEO en sammenhængende indsats på alle niveauer for at opnå langvarige resultater. Formålet er at guide dig igennem processen med at opbygge en robust SEO-strategi, der ikke kun forbedrer dine placeringer i søgemaskinerne, men også bidrager til reel forretningsvækst.

De tre essentielle niveauer i en veludviklet SEO-strategi

Det SEO strategiske niveau - Sæt mål og ambitioner 

For at navigere i SEO's ofte komplekse landskab med succes kræves det mere end blot en overfladisk forståelse af søgeord og backlinks. Det kræver en dybdegående strategisk tilgang. På det strategiske niveau begynder rejsen mod SEO-succes med en klar definition af målene. Disse mål skal være både ambitiøse og realistiske, da de tjener som en ledestjerne for alle fremtidige SEO-indsatser.

 • a target with an arrow icon

  Forstå virksomhedens overordnede mål

  Alt starter med virksomhedens overordnede ambitioner. Ønsker I at øge omsætningen via online salg, forbedre lead generation, eller måske styrke jeres brandawareness? Ved at forstå disse bredere mål, kan SEO-strategien skræddersys til at understøtte dem direkte.

 • a head with lighting inside icon

  Lav analyser af landskabet

  Før du begynder at udforme SEO-strategien, er det vigtigt at gennemføre en indledende analyse for at forstå det nuværende landskab. Dette inkluderer konkurrentanalyse og en evaluering af dit nuværende website (teknisk audit, indholdsanalyse, linkprofilanalyse osv.). Disse indledende analyser giver den nødvendige indsigt til at sætte realistiske mål og prioritere indsatsområder.

 • a head with circles inside icon

  Fastlæggelse af SEO-specifikke mål

  Med virksomhedens overordnede mål for øje, er næste skridt at definere, hvad succeskriteriet skal være for SEO. Det kan være mål som en X% stigning i organisk trafik inden for et bestemt tidsrum, forbedring af placeringer på specifikke søgeord, eller en øget organisk konverteringsrate. Disse mål bør underlægges SMART-modellen (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) for at sikre, at de kan følges op på og evalueres effektivt.

 • a speedometer with a heart icon

  Vælg de rette KPI'er

  For at måle fremskridtet mod de fastsatte mål, er det vigtigt at identificere de rette KPI’er (Key Performance Indicators). Dette kan inkludere indikatorer som organisk trafik, placeringer på søgeord, CTR (Click-Through Rate) og konverteringsrate. Ved at overvåge disse KPI'er løbende, kan du justere din strategi for at sikre, at du forbliver på rette spor.

Det SEO taktiske niveau - Udarbejd en plan 

Når målene er sat, og KPI'erne valgt, er det tid til at lægge en konkret plan for, hvordan disse mål skal nås. Det taktiske niveau i en SEO-strategi handler om at vælge de rette metoder og tilgange, der vil føre til de ønskede resultater. Dette niveau kræver en dyb forståelse af de forskellige aspekter af SEO og deres indbyrdes relationer.

 • page icon

  On-page SEO: Optimering af indholdet

  On-page SEO er fundamentet for din synlighed i søgemaskinerne. Dette inkluderer optimering af sidetitler, metabeskrivelser, H-tags, interne links og selve indholdet for at sikre, at det er relevant for både brugerne og søgemaskinerne. Det handler også om at sikre en logisk struktur på dit website, der giver en god brugeroplevelse.

 • logic flow and pencil icon

  Off-page SEO: Opbyg autoritet

  Off-page SEO fokuserer primært på linkbuilding og brand mentions, som kan forbedre dit websites autoritet og troværdighed i søgemaskinernes øjne. Dette opnås gennem strategiske partnerskaber, linkvenligt indhold, digital PR og andre metoder til at få eksterne websites til at linke til dit indhold.

 • stop watch icon

  Teknisk SEO: Sikring af websitets sundhed

  Den tekniske sundhed af dit website har stor indflydelse på både brugeroplevelsen og din placering i søgemaskinerne. Dette omfatter hastighedsoptimering, mobilvenlighed, korrekt opsætning af sitemap og robots.txt-filen m.m. Teknisk SEO sikrer, at søgemaskinerne nemt kan crawle, indeksere og vise dit indhold på Google.

Det SEO operationelle niveau - Hvem gør hvad og hvornår 

Efter at have defineret de strategiske mål og den taktiske plan er næste skridt at bryde dette ned i specifikke, håndgribelige opgaver. Dette trin er afgørende for at omsætte strategien til handling og sikre, at hvert element af SEO-planen bliver udført effektivt. Husk: En fin strategi gør det ikke alene; reelt set er det implementeringsdelen, der er nøglen til succes!

 • people connections icon

  Arbejdsfordeling og ansvarsområder

  I den operationelle fase af SEO-arbejdet er det essentielt, at både du og dit SEO-konsulenthus er klar over, hvem der varetager hvilke opgaver. Et effektivt samarbejde mellem dig og dit konsulenthus er nemlig afgørende for succes. Det er afgørende, at begge parter arbejder proaktivt og kommunikerer åbent for at undgå forsinkelser, der kan hæmme SEO-fremgangen og dermed påvirke de samlede resultater negativt.

 • pen and paper icon

  Handlingsplan for udførelsen af opgaver

  Udarbejd en detaljeret tidsplan eller et roadmap, der skitserer, hvornår hver opgave skal startes og afsluttes. Dette hjælper med at holde projektet på sporet og sikrer, at deadlines overholdes. Overvej at bruge et planlægningsværktøj eller projektstyringsværktøj for at facilitere koordinering og kommunikation mellem de involverede parter. Husk at være realistisk i jeres tidsplaner. SEO er en langsigtet indsats, og nogle taktikker kan tage tid, før de viser resultater.

 • a magnifying glass with a human icon

  Overvågning, analyse og justering

  Fastlæg procedurer for løbende overvågning og analyse af SEO-performance baseret på de foruddefinerede KPI'er. Dette bør inkludere regelmæssige audits af både on-page og off-page SEO samt den tekniske sundhed af sitet. Vær klar til at justere din strategi baseret på analyseresultaterne. SEO er dynamisk, og det, der virker i dag, er måske mindre effektivt i morgen.

 • chart icon

  Kommunikation og rapportering

  Udvikl en plan for, hvordan fremskridt og resultater skal kommunikeres. Det kan fx være et dashboard eller månedlige eller kvartalsvise rapporter, der fremhæver resultater, løste opgaver, udfordringer og næste skridt. Sørg for, at kommunikationen er klar og forståelig, også for dem der ikke har forstand på SEO. Det sikrer, at alle interessenter forstår værdien af SEO-indsatsen og dens bidrag til virksomhedens overordnede mål.

Udvalgte virksomheder vi har hjulpet med SEO

Lad os skabe den rette SEO-strategi sammen

Udviklingen af en skræddersyet SEO-strategi er afgørende for at opnå langvarig succes på Google og de andre søgemaskiner. Novicell har ekspertisen og værktøjerne til at skabe en strategi, der ikke kun matcher jeres behov, men også sikrer langtidsholdbare resultater.

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at udforme og implementere en SEO-strategi, der bringer din virksomhed forrest i feltet.

René Bygballe
Head of Tracking & SEO Strategy
Send mig en email