Go to content
Mall | Novicell, Digitalt konsulenthus

Retails & Brands

Novicell har mange års erfaring med å lage digitale løsninger for detaljhandelsbedrifter og forbrukermerker. Vi hjelper til med å bygge merkevaren, få inn kunder i butikken og få dem til å komme tilbake igjen– enten det er offline, online eller i omnikanal-interaksjonen.

En trend som virkelig har satt sitt preg på detaljhandel-bransjen

De siste årene har fundamentalt endret måten vi bruker tid og penger på. Nettsynlighet, e-handelsløsninger og tilpasset markedsføring har vist seg å være avgjørende når kunder skal tiltrekkes og beholdes.

Forbrukernes økende forventninger stiller nye krav til bedriftene, som må finne den rette blandingen av digitale plattformer og kreative løsninger. Et landskap som blir mer og mer komplekst. Bedriftene som lykkes har imidlertid en unik mulighet til å sikre seg en topposisjon i et konkurranseutsatt marked. Vi kjenner bransjen og kan bidra til å gjøre behov om til løsninger.

Nye behov skaper vekstmuligheter

Detaljhandel forbrukernes nye behov og vaner representerer vekstmuligheter. Det er en kjernedisiplin innen detaljhandel å være relevant hver eneste dag ved å ha rett produkt til rett salgspris målrettet mot kundens behov i rett kanal. Digitaliseringen påvirker hele tiden måten vi som forbrukere handler på. Dette utgjør en rekke vekstmuligheter for forhandlere.

Viktige digitale trender innen detaljhandel og forbrukermerker


Som en forhandler bør du vurdere en rekke interessante trender: Forretningsmodeller justeres for å kunne gå på tvers av landegrensene og for å se en stadig større del av Europa som et marked. Der det tidligere var drevet av vekst, er det nå like mye drevet av å svare på konkurransen du som forhandler opplever fra utenlandske aktører. Logistikk har alltid vært et kardinalpunkt for å differensiere seg i kundeopplevelsen – også på nett. En økende trend sees nå i Quick Commerce på et bredt spekter av produktkategorier, hvor tjenesten er last mile delivery innen ½-1 time i større byer.

Å kunne forstå og handle etter data er i ferd med å bli en nøkkelkompetanse for alle bedrifter i bransjen. Denne disiplinen er en snarvei til å automatisere både interne klassiske beslutningsprosesser, men også i de kundestyrte kanalene for å kunne målrette budskap til spesifikke kundesegmenter ved hjelp av førstepartsdata.

Ettersom kompleksiteten innen detaljhandel øker gjennom antall markeder, kanaler, merkevarer og markedsføringsdisipliner, så velger bedrifter vanligvis sine plattformer basert på en best-of-breed-tilnærming – og unngår å bli sittende fast i gamle plattformer. Teknologisk opplever vi derfor en eksponentiell utvikling innen skybaserte standardplattformer.

Nedenfor har vi samlet en illustrasjon av de viktigste trendene innen detaljhandel og forbrukermerker. Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å vite hva dette betyr for din bedrift.

 

Key trends

Novicell tilbyr en rekke tjenester og løsninger som kan hjelpe bedriften din digitalt. Vi kan f.eks. hjelpe deg med:

Utvalgte virksomheter vi har hjulpet

Kontakt oss om du vil vite mer om dine muligheter

Lars Skybakmoen
Administrerende direktør
Send meg en e-post