Go to content
robot produktion

Grossist

Novicell har hjälpt ett stort antal grossister med digitala lösningar såsom e-handel, rekommendationer, kundportaler och prisverktyg. VI hjälper gärna också er grossistverksamhet att omvandla möjligheter till digitala lösningar.

Grossister ses traditionellt som en viktig länk i värdekedjan där de bland annat bidrar med följande: Lagring, tillgänglighet och marknadsföring till och hantering av ett stort antal köpande kunder, t.ex. i form av utskick, rådgivning och fakturering.

Grossisterna har under många år varit snabba och skickliga på att utnyttja potentialen i digitala lösningar, både bakåt i värdekedjan mot tillverkare och framåt mot slutkunder. Branschskiften, nya onlinekonkurrenter och tillverkare som testar nya försäljningskanaler utanför grossistbenet är dock en del av verkligheten för många grossister. Digitalisering och digitala affärsmodeller kan vara nyckelkomponenter för att bibehålla sin konkurrenskraft.

Finger point icon 65 0 %

Av alla B2B köp startar med onlinesökningar.

Heart icon 80 0 %

Av B2B-företag upprätthåller samma eller bättre standarder på sin e-handelsplattform jämfört med offlinekanalerna.

Growing arrow icon 75 0 %

Av B2B-företag som säljer online upplever en ökning i intäkter.

Optimera era säljprocesser och affärsmodeller – och ta dem in i den digitala eran. Digitala lösningar skapar nya möjligheter för grossistföretag. Det handlar inte bara om att kunna möta kundernas ökande förväntningar. Med rätta digitala lösningar kan ni arbeta med dynamisk prissättning, säkerställa synlighet online, öka försäljningen av prioriterade produkter, minimera manuella arbetsprocesser och minska fel.

Novicell erbjuder en rad tjänster och lösningar som hjälper ert företag framåt digitalt. Vi kan t.ex. hjälpa er med:

 • light ball with flower stem icon

  Digital färdplan

  Den digitala färdplanen är ledningsverktyget som skapar en koppling mellan affärsstrategi och de konkreta projekt som ska genomföra strategin i praktiken. Vi hjälper till med att sätta riktning och bryta ner ambitioner i konkreta projektspår och faser.

 • Skale in a hand icon

  Skapa den digitala grunden

  I takt med att grossist- och handelsföretag ökar digitaliseringen för kunderna blir det en konkurrensparameter att ha rätt IT-arkitektur på plats. Vi tillhandahåller en tech-stack som återspeglar affärsbehov och investeringsbudget.

 • buy icon

  Välja e-handelsplattform

  Att välja rätt e-handelsplattform är viktigt för att driva en kundnära digitalisering. Vi hjälper till att synliggöra de många tekniska alternativen så att plattformen matchar era behov och era speciella krav för B2B-handel.

 • three color palet icon

  Kontroll över produktstamdata

  En ofta viktig komponent inom digitaliseringen är PIM-systemet, skapt för att hålla reda på produktstamdata på ett ställe som sedan kan användas i alla kanaler. Vi hjälper till med val och implementering av ett PIM-system. Vi lägger särskild vikt vid hur tillhandahållandet av produktdata kan automatiseras – med inbyggda kontroller, så att de också håller rätt kvalitet.

 • Datadriven affärsutveckling

  De flesta företag upplever en explosion i datavolym. Samtidigt har många svårt vid att omvandla data till insikter som kan användas för att göra val så att verksamheten drivs bättre. Vi har väl beprövade metoder för att koncentrera insatserna där det gör mest skillnad i verksamheten. Vi älskar att förvandla komplexa datastrukturer till kortfattade och faktabaserade råd.

 • Letter message icon

  Kommunicera relevant med dina kunder och målgrupper

  Automatiserad marknadsföring gör det möjligt att kommunicera relevant och personligt – i stor skala. Vi är experter på att bedöma vilka kontaktpunkter som är viktigast. Detta använder vi för att sätta upp automatiska flöden som möjliggör kunddialog om t.ex. övergivna korg- och retargeting-annonser och mest relevanta ytterligare köp.

Utvalda grossistföretag som vi har hjälpt:

Vi är mycket nöjda med samarbetet med Novicell. De lyckades leverera utifrån det avtal som vi har och de är lätta att arbeta med. De har avsevärt förbättrat vår Magento-lösning och hela inköpsflödet går nu via helautomatiska API:er.
Jan Rohde, Direktör och Grundare
GREENDOZER

Om ni har ambitionen så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  Hos Novicell har vi många års internationell erfarenhet av att skapa e-handelslösningar, ge råd och utveckla grossistföretag digitalt

 • pencil in a cog icon

  Som teknikoberoende partner kan vi guida er hela vägen från strategi till teknikval, arkitektur, implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitaliseringslösningar eller om vår erfarenhet inom grossistbranschen?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail