Go to content
en gruppe mennesker

Medlemsorganisationer

Novicell har levererat digitala lösningar till intresse- och medlemsorganisationer i 20 år. Vi hjälper till att skapa synlighet kring syftet med organisationen, plattformar för medlemsadministration, communities för medlemmarna och effektiva kampanjer.

Många intresse- och medlemsorganisationer inser att måluppfyllelse och organisationens digitala mognad går hand i hand. Allt talar för att de organisationer som ser de digitala satsningarna som en kommersiell och framtidssäkrad satsning står bättre rustade på en marknad präglad av hård konkurrens om medlemmar, volontärer, donationer och uppmärksamhet.

Ändå ligger många intresse- och medlemsorganisationer efter när det gäller implementering och användning av digitala lösningar. De många nya möjligheterna begränsas ofta av bristande digital kompetens i organisationen.

Möjligheterna är många och lösningar finns. Vill er medlemsorganisation vara en digital frontrunner?

Lighthouse icon 87 0 %

Av intresse- och medlemsorganisationer som investerar i ny teknik säger att det gör en tydlig skillnad inom ett år.

a human inside two arrows icon 69 0 %

Av intresse- och medlemsorganisationer med hög digital mognad använder digitala lösningar för att ge bättre tjänster till sina medlemmar.

Growing arrow icon 63 0 %

Av intresse- och medlemsorganisationer med hög digital mognad menar att de kan attrahera ett större antal nya medlemmar genom digitala kanaler.

Förvandla digitalisering till en konkurrensfördel.

De digitala möjligheterna för intresse- och medlemsorganisationer är många och vi vet att de kan utgöra en betydande hävstång. Oavsatt om er organisation är ute efter att öka medlemskapet, aktivera en vilande medlemsbas, samla in fler donationer, hantera medlemmar i ett effektivt medlemshanteringssystem eller skapa fantastiska onlinekampanjer som träffar er målgrupp, är digitalisering en central del.

Viktiga digitala trender inom intresse- och medlemsorganisationer

 • a human in a circle icon

  Engagemang

  I allt större utsträckning används digitala kanaler för att engagera medlemmar och volontärer, vilket skapar kontinuerligt värde och behåller dem i organisationen. Detta är en absolut nödvändighet i en vardag där det är hög konkurrens om uppmärksamhet och tid.

 • a target with an arrow icon

  Insikt

  Fördelningen av volontärer, donationer och medlemmar är ofta mycket ojämn mellan föreningar. Digitaliseringen har blivit ett centralt verktyg för att ytterligare förstå er målgrupp, rikta kommunikationen och förbli relevant.

 • a computer, tablet and phone icon

  Digital mognad

  Som individer ökar hela tiden vår digitala mognad och medlemsorganisationerna måste följa med i utvecklingen. Vi förväntar oss synlighet online, personliga meddelanden och användarvänlighet.

Novicell erbjuder ett antal tjänster och lösningar som hjälper er organisation vidare digitalt:

 • Heart icon

  Digitalisera syftet och visionen

  Vi kan digitalisera er övergripande vision och hjälpa er att förverkliga er digitala potential – med fokus på medlemmarna, volontärerna och organisationens egna processer.

  Digital strategi
 • Skale in a hand icon

  Skapa den digitala grunden

  Den digitala IT-arkitekturen skall vara stödjande för organisationen och kunna hantera flera system och integrationer. Det är helt centralt för en effektiv hantering av medlemsflöden, betalningar och donationer, GDPR-regler, dokumentation m.m..

  Modern arkitektur
 • Megaphone icon

  Marknadsföring online

  Det är viktigt att vara närvarande online där potentiella nya medlemmar finns. Vi hjälper till med det övergripande kampanjupplägget och säkerställer rätt blandning av kanaler genom onlineannonsering, användning av SoMe och en effektiv närvaro i Google-sökningar.

  Digital marknadsföring

Utvalda intresse- och medlemsorganisationer som vi har hjälpt:

"Vårt fokus för samarbetet har varit att höja nivån på våra digitala tjänster och den digitala verksamheten, så att det gynnar djuren. Den nya digitala plattformen ska bidra till att synliggöra vårt arbete och göra våra tjänster mer tillgängliga – och i den processen har Novicell varit en stark och kompetent partner."

Michael Lund Madsen
DIGITAL MANAGER, DYRENES BESKYTTELSE

Om ni har ambitionen så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  Hos Novicell har vi mer än 20 års erfarenhet från att ge råd och skapa digitala lösningar för intresse- och medlemsorganisationer

 • pencil in a cog icon

  Som teknikoberoende partner kan vi guida er hela vägen från strategi till teknikval, arkitektur, implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitala lösningar för eller om våra erfarenheter inom medlemsorganisationer?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail