Go to content

Raptor

Customer Data Platform som möjliggör personalisering för att leverera relevant innehåll och erbjudanden till varje kund.

Raptor

Raptor CDP hjälper till att samla in och konsolidera data från olika källor, såsom webbplatser, mobilappar, sociala medier, transaktioner och kundtjänstinteraktioner. Genom att kombinera och analysera denna data kan företag få en djupare förståelse för sina kunder och deras beteenden, preferenser och behov.

Länk till raptor.com

Varför ska ni välja Novicell?

Novicell är en Raptor Solution Partner och har lång erfarenhet från implementering av Raptors CDP- och personaliseringslösningar för att skapa starka upplevelser genom hela kundresan. Novicell har även flera Raptor MVP (Most Valuable People) som är särskilt erkända ambassadörer med specialistkunskap om Raptors lösningar.

Med Raptors CDP- och personaliseringslösningar kan ert företag arbeta datadrivet och säkerställa att era kunder får personlig och relevant kommunikation. Vi hjälper ert företag att implementera och arbeta effektivt i plattformen.

Raptor erbjuder en rad mjukvarulösningar inom e-postpersonalisering, produktrekommendationer, Novicell kan hjälpa er att bedöma ert företags behov inom marketing automation och CDP – och hur Raptor kan vara till hjälp.

Vill ni veta mer om alternativen i Raptor?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail