Go to content
Person kigger på computer og holder tablet | Novicell, Digitalt konsulenthus

Digital kanalstrategi

Udviklingen inden for digital teknologi og marketing skaber tårnhøje forventninger fra kunderne til performance fra jeres digitale kanaler. Det gælder, uanset om I henvender jer til B2C- eller B2B-kunder.

Prioriter jeres indsatser

En digital kanalstrategi gør jer i stand til at prioritere jeres indsatser i de forskellige kundevendte kontaktpunkter. Med fokus på at udpege de indsatser, der skaber den største værdi for jeres kunder - og for jeres egen forretning.

Et struktureret metodeapparat løfter jeres forretning

Vi bruger metodeapparatet til at styrke jeres forretnings kanalstrategi, ved at besvare følgende spørgsmål, der har til formål at skabe overblik over den bedste kanalstrategi. 

Scale icon

Udfordringer og muligheder

Hvor er udfordringerne og mulighederne, og hvor findes der uudnyttet potentiale i markedet, I kan udnytte til at vækste jeres forretning?

Growing arrow icon

Ambition

Hvad er ambitionen, hvilket strategisk fokus og konkrete initiativer skal der til for at realisere potentialet?

chain icon

Samspil mellem kanalerne

Hvad kræver det af ressourcer, teknologi og samspil mellem kanalerne, hvis I skal lykkes?

pen and paper icon

KPI'er

Hvad koster det at gennemføre, hvad er det økonomiske udbytte, og hvilke KPI’er skal effekten måles på?

Udvalgte virksomheder vi har hjulpet med digital strategi