Go to content
close up of woman's hands typing on a laptop keyboard

Digital forretningsanalyse

Verden digitaliseres i stigende grad, og det omfatter alle brancher og alle typer af kunder.

Digitale platforme

Er du i tvivl om, I får det meste ud af de systemer og platforme, I bruger, eller hvordan l kan gøre brug af relevant teknologi til at transformere og løfte jeres forretning? Med en digital forretningsanalyse tager vi temperaturen på jeres forretning i dag og hvor potentialet ligger fremadrettet, så I kan forbedre performance og nå jeres forretningsmål.

Kan du svare ja til én af disse problemstillinger?

Så er Novicells forretningsanalyse relevant for dig!

I analysen afdækker vi de udfordringer og omstændigheder, som tynger drift og performance i jeres virksomhed og blokerer vejen for at nå jeres målsætninger og ambitioner. Vi vurderer, hvilke af disse udfordringer, der er digitalt forankrede og hvordan de kan løses med en digital indsats fra Novicell.

Alt afhængigt af jeres problemstillinger og behov, står vi klar til at dykke ned i jeres systemlandskab, forretningsprocesser, kunderejser, krav og målsætninger og få lavet en overskuelig og prioriteret digital investeringsplan til jer.

 • device icon

  Platformskifte

  Skal I skifte platform, men er i tvivl om, hvad I skal vælge?

 • heart icon

  Krav og ønsker

  Har I allerede valgt ny platform, men er tvivl om, hvorvidt den kan indfri jeres krav og ønsker?

 • people connecting icon

  Ineffektive og komplekse forretningsprocesser

  Står I med en masse ineffektive og komplekse forretningsprocesser, men er usikre på, hvordan en digital indsats kan afhjælpe dette?

 • lightbulb icon

  Vedligehold og teknisk gæld

  Drukner I i vedligehold og teknisk gæld og mangler tid til forretningsudvikling?

Ovenstående spørgsmål er eksempler på typiske problemstillinger, virksomheder ofte ser ind i. Kan I nikke genkendende til en eller flere af disse, så ræk ud og bliv klogere på, hvordan I med en digital forretningsanalyse kan få skabt overblik og få lagt en strategi for, hvordan I udvikler jeres virksomhed i det digitale univers.

Hvilke services tilbyder vi?

Nedenfor ses et udvalg af de services, vi stiller til rådighed. Oftest vil disse services overlappe og udføres alle med et fælles fokus for øje: at få kortlagt jeres udfordringer samt potentialet i at starte et nyt projekt op, hvor I i langt højere grad kan udnytte jeres digitale potentiale og udvikle jeres forretning. 

Vi vil altid skræddersy den rigtige løsning til jeres behov og ønskede udbytte, og derfor er den digitale forretningsanalyse ikke en låst pakkeløsning. Vi bringer de relevante og nødvendige services i spil ud fra det, I gerne vil opnå, de udfordringer I kæmper med eller de muligheder, I gerne vil have afdækket.

 • Digital devices icon

  Platformsanalyse

  Vi sammenligner udvalgte digitale platforme baseret på jeres forretningsbehov og kriterier, så vi finder det bedste match til jeres virksomhed.  Vi giver jer et solidt analytisk fundament til at kunne træffe en afgørende beslutning om jeres virksomheds fremtid.

 • a light ball in the box icon

  Business case

  Ved at kortlægge business casen for det projekt I ønsker at igangsætte, sikrer vi, at projektet er økonomisk rentabelt. Business casen skaber transparens og sporbarhed fra jeres ambition og forretningsmål og helt ned til de konkrete leverancer, projektet skal bestå af.

 • a magnifying glass diving into three sections icon

  GAP analyse

  Vi foretager analyser af forretningsprocesser, bruger-flows og systemlandskab. Vi bygger bro mellem brugen af nuværende og fremtidige systemer. GAP analysen minimerer risici ved radikale ændringer i jeres forretning.

 • a paper and setting circle icon

  Procesbeskrivelse og -visualisering

  Med en afdækning af forretningskritiske og krydsfunktionelle processer sikrer vi, at vi opnår en dyb forståelse for den daglige drift, samt de udfordringer og muligheder, der ligger for døren. Visualisering af forretningsprocesser, procedurer og afhængigheder giver perspektiv for jer og for os og bidrager til at få simplificeret disse.

 • a logic map and a pen icon

  Systembeskrivelse og -visualisering

  Vi kigger ind i jeres IT landskab for at vurdere tilstanden på og kompleksiteten af systemer, platforme og integrationer. Beskrivelse og visualisering af jeres IT landskab skaber et fundament for at kunne vurdere, hvor vi kan optimere jeres forretning og minimere omkostninger.

 • pen and paper icon

  Opsætning af håndgribelige forretningskrav

  Vi hjælper jer med at prioritere og strukture jeres krav til projektet og få beskrevet dem så løsningen kan udvikles. Vi hjælper jer med at konkretisere krav og ønsker, så de bliver nemmere at måle på, når projektet er i drift.

Udvalgte virksomheder vi har hjulpet med digital strategi