Go to content
Drone billede af trafik

Transport

Novicell har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag inom transportsektorn med kundorienterad digitalisering – både inom person- och godstransport, offentligt och privat.

Den digitala världen ställer nya krav på transportföretagen. Kunderna, som idag har mer inflytande än någonsin tidigare, förväntar sig snabba och effektiva transporter eller leveranser till lägsta möjliga pris – och detta gäller både kollektiva och privata transporter av passagerare och gods. Tillgänglighet online och UX i toppklass har blivit ett måste i branschen, så att kunderna lätt kan hitta den nödvändiga informationen.

Transportsektorn påverkas av höga drivmedelspriser och krav på en grön omställning. Därför är det absolut nödvändigt att ha kontroll över effektiv, daglig verksamhet och de interna processerna.

a magnifying glass diving into three sections icon 38 0 %

Av transportföretagen har utmaningar med datahantering och säkerhet.

a head with a lighthouse inside icon 33 0 %

Av transportföretagen saknar en tydlig digital vision.

a speedometer with a heart icon 23 0 %

Av transportföretagen anser att utbyggnaden av deras digitala infrastruktur går för långsamt.

Transportsektorn är en bransch som måste finna sin väg i nya tekniska möjligheter och kunders ökade förväntningar. Den mobila kundupplevelsen online är t.ex. avgörande för människor som är på resande fot, där relevans, tydlighet och realtidsuppdateringar är centralt i kommunikationen. För transportföretag med varor och leveranser är det digitala ekosystemet avgörande. Kundportaler och system ska integreras och data ska vara transparenta och säkerställa effektiv drift och kommunikation till kunden.

Viktiga digitala trender inom transportbranschen

 • a human inside two arrows icon

  Användarcentrerad

  Transportsektorn vänder sig alltmer mot ett mobilitetsparadigm centrerat kring användarnas behov, prioriteringar, dataflöden och dynamiska svar.

 • a speedometer with a heart icon

  Last-mile delivery

  Näthandeln har verkligen tagit fart. Det gör att kunderna ställer nya krav på snabba och billiga leveranssätt. En helt ny marknad har vuxit fram som kräver investeringar i innovativ teknik.

 • Growing arrow icon

  Analytisk revolution

  Digitaliseringen ger nya möjligheter för avancerade analyser av realtidsdata. Nu kan kundernas behov förutses, alternativa lösningar kan erbjudas och personaliseringen ökas.

Kontainer til fragtskibe

Novicell erbjuder en rad tjänster och lösningar som hjälper ert företag framåt digitalt. Vi kan t.ex. hjälpa er med:

 • Logic Map Icon 16 9 | Novicell digital konsulenthus

  IT-Arkitektur

  Transportföretag har ofta många skräddarsydda system – både interna och externa. Vi hjälper till att sätta ramarna för den IT-arkitektur som möjliggör kundorienterad digitalisering och tillhandahåller en tech stack som återspeglar era affärsbehov och er investeringsbudget.

 • Growing arrow icon

  Analytisk revolution

  Realtidsdata för kunderna att se, och avancerade analyser av data bidrar både till snabb, relevant kommunikation och till datadriven affärsutveckling.

 • chart icon

  Hemsidor och utveckling

  Er webbplattform är viktig – t.ex. för beställning, köp och bokning. Den ska vara användarvänligt och lätt att arbeta med internt samt kunna integreras i både interna och externa system.

 • Appar

  En app ger helt unika möjligheter för att vara både "smart" och närvarande i förhållande till kunden - både med självbetjäning och med relevant information. Vi hjälper till med allt från rätt app-teknik till UX-delen.

 • Digital devices icon

  Design och UX

  Självbetjäning och information på hemsidan och i appar är väsentligt för många transportföretag. Vi hjälper till att bygga dessa på väl beprövade UX-principer.

 • buy icon

  Datadriven marknadsföring

  Har ni koll på era kunders livstidsvärden? Segmenterar ni era kunder med hjälp av data? Att förstå era kunder och deras beteenden är alfa och omega för er, och möjliggör för er att kunna skala upp och ner för rätt initiativ.

Utvalda transportföretag som vi har hjälpt:

Vi har haft kommunikation som har förändrats väldigt mycket i tre olika faser av projektet och vi har fått en plattform som stödjer detta digitalt. Människor reser med tunnelbana för att det är snabbt, enkelt och pålitligt. Vi vill också ge våra användare den upplevelsen digitalt. Det ska vara lätt för kunderna att hitta den information de behöver – även om tunnelbanenätet har växt. Vi har med den nya sajten skapat en röd tråd från de visuella element som användarna möter på stationerna och på tågen med vad som möter dem digitalt. Det är en snygg visuell lösning som skapar enkelhet och helhet i den övergripande användarupplevelsen.

Lise Hein, kommunikations- og marketingchef
METROSELSKABET

Om ni har ambitionen så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  Hos Novicell har vi många års internationell erfarenhet av att skapa handelslösningar, ge råd och utveckla både person- och godstransportföretag digitalt.

 • pencil in a cog icon

  Som teknikoberoende partner kan vi råda er hela vägen från strategi till teknikval och arkitektur till implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitala lösningar för eller om våra erfarenheter inom transportbranschen?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail