Go to content
Mall | Novicell, Digitalt konsulenthus

Detaljhandel & varumärken

Novicell har många års erfarenhet från att skapa digitala lösningar för varumärken. Vi hjälper till med att bygga upp varumärket, få in kunder, och få kunderna till att återkomma – oavsett om de är offline, online eller i omnichannel-interaktionen.

De senaste åren har fundamentalt ändrat på sättet som vi använder vår tid och våra pengar när vi shoppar, en tendens som verkligen präglat detaljhandeln. Synlighet online, e-handelslösningar och personlig marknadsföring är av största vikt för att attrahera och bibehålla kunderna. Konsumenternas stigande förväntningar ställer nya krav till företagen, som i sin tur skall hitta den bästa mixen av digitala plattformar och kreativa lösningar. Detta är ett landskap som hela tiden blir mer och mer komplext. De företag som lyckas med att hitta den bästa mixen har dock en unik möjlighet att säkra sig en topposition i en väldigt konkurrensutsatt marknad. Vi har lång erfarenhet från att jobba med detaljhandel och varumärken, och kan hjälpa er med att göra era möjligheter till lösningar.

Konsumenternas nya behov och vanor skapar växtmöjligheter

Det är en kärndisciplin i detaljhandeln att dagligen vara relevant genom att ha den rätta varan till det rätta priset och på målinriktat sätt nå ut till kunden med sitt erbjudande i de rätta kanalerna. Digitaliseringen påverkar hela tiden det sättet som konsumenterna väljer att handla på. Detta skapar en rad tillväxtmöjligheter i säljledet för detaljister, samt möjligheten för att uppnå ytterligare skalfördelar.

Viktiga digitala tendenser för detaljhandeln och för varumärken.

Som detaljist bör man överväga att fördjupa sig i en rad intressanta tendenser:

Affärsmodeller justeras till att företagen ska kunna röra sig över gränserna och se en större del av Europa som marknad. Förr har det varit tilllväxt som varit drivkraften bakom detta, men nu handlar det lika mycket om att reagera på den konkurrens kommer från utländska företag som etablerar sig på den skandinaviska marknaden.

Logistik har alltid varit en av de viktigaste punkterna för att kunna utskilja sig i kundupplevelsen – även online. En trend som just nu växer är leverans inom en halvtimme/timme i större städer inom flera olika produktsegment.

Att kunna förstå och agera utifrån data är en nyckelkompetens hos varje företag i industrin. Denna disciplin möjliggör automatiseringen av både interna processer, och kundorienterade kanaler, där budskapen riktas in till specifika kundsegment baserat på användning av förstaparts data.

I takt med att detaljhandelns och varumärkenas komplexitet ökar genom antalet marknader, kanaler, varumärken och med mängden av marknadsföringsdiscipliner, så väljer företag typiskt deras plattformar utifrån ett ’best-of-breed’-tillvägagångssätt. De kan på så sätt undvika att sitta fast i gamla plattformar som kundanpassats till en stor grad. Teknologiskt upplever vi därför en exponentiell utveckling i molnbaserade standardplattformar. 

 

Nedanför har vi samlat de viktigaste tendenserna inom detaljhandeln och för varumärken i en illustration. Om ni är intresserade att veta mer vilken betydelse de har för ert företag, så ta gärna kontakt med oss.

Key trends

Novicell erbjuder ett antal olika tjänster och lösningar, som hjälper ert företag att växa digitalt. Vi kan bl.a. hjälpa er med:

 • buy icon

  Handelslösningar

  Våra handelslösningar bygger på den rätta mixen av marknadsledande standardplattformar och kundanpassade lösningar för att kunna möta individuella behov av t.ex. differentiering. Vi har fördjupad kunskap om de olika affärsmodellerna, det kan vara ett existerande kedjekoncept som vill använda sig av en multi- eller omnichannel strategi, pure player e-handel, som vill expandera internationellt, eller varumärken, som vill sälja direkt till slutkunden.

 • people connections icon

  Arkitekturen

  I takt med att komplexiteten inom detaljhandel & varumärken ökas genom antalet marknader, kanaler och varumärken, samt, mängden av marknadsföringsdiscipliner ökas, har det blivit en konkurrensfaktor att ha en flexibel it-arkitektur på plats. Med en best-of-breed lösning får ert företag ett skalbart och agilt fundament.

 • a folder with a bag icon

  Kontroll över produktens stamdata

  Om ert företag har många produkter, komplexa hierarkier; många säljkanaler där produktdata ska presenteras och mycket manuell hantering av produkternas stamdata, så bör ert företag överväga en PIM-lösning.

 • people connections icon

  Kontroll över kundresan

  Vi kan hjälpa er med att få kontroll över kundresan. Detta genom en kartläggning av kundernas steg på resan; från att de upptäckt ett behov och väljer er som leverantör, till att de lämnar er igen. Online och offline.

 • a folder with a bag icon

  Digital marknadsföring

  Vi kan ta ett del- eller totalansvar för er digitala närvaro. Detta betyder att vi är oberoende av kanaler, och alltid säkrar att allokera er budget till de plattformar där ert företag uppnår största möjliga avkastning. Vi har experter inom UX, CRO, SEO, SEM, PPC och SoMe.

 • persentage icon

  Datadriven marknadsföring

  Har ni kontroll över ert Customer Lifetime Value? Vilken data har ni tillgång till när ni skall segmentera era kunder? Att förstå era kunder och kundernas beteenden är alfa och omega för att ni ska kunna skala era initiativ upp och ned.

Utvalda detaljhandelsföretag och varumärken som vi har hjälpt:

Om ni har ambitionen, så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  Hos Novicell har vi mer än 20 års erfarenhet med att rådge, bygga varumärken och skapa handelslösningar till företag inom detaljhandeln & varumärken.

 • pencil in a cog icon

  Som teknologiskt oberoende samarbetspartner kan vi vara er rådgivare hela vägen från strategi, till teknolog- och arkitekturval, implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitala lösningar för varumärken eller om vår erfarenhet inom detaljhandeln?

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail