Go to content
Industry

Tillverkningsföretag

Novicell hjälper tillverkningsföretag med att marknadsföra och sälja, ofta kundanpassade produkter på den internationella marknaden. Digitaliseringen möjliggör nya sälj- och distributionsmodeller – inte minst att sälja direkt till slutkunder.

Erbjuder ni era kunder att beställa produkter online via en digital kundportal?

Skandinaviska tillverkningsföretag är kända för deras kvalitetsprodukter – ofta inom specialiserade områden.

Traditionellt sett så har tillverkningsföretagen haft bra överblick och kontroll över den interna digitaliseringen av administrativa processer. Det är dock inte lika vanligt att företagen aktivt använt digitaliseringen som hävstång för kundorienterade säljinitiativ. Dock har professionella kunder inom de senaste åren börjat att efterfråga möjligheten att kunna beställa online och det är en efterfrågan kommer att fortsätta i takt med att personer som har ett digitalt mindset får ledande positioner in näringslivet.

Med en digital kundportal håller företaget öppet dygnet runt, och ger därmed kunderna en bättre service. De har möjlighet att söka produktinformation, hitta kundspecifika priser, säljmaterial, och annat, precis när det passar dem.

Tillverkningsbranschen kännetecknas av att 40% av företagen har en affärsmodell baserad helt eller delvist på kundanpassade lösningar – d.v.s. att produkterna produceras först efter att ordern är lagd avtal tecknats. Även för dessa typer av företag finns det stora möjligheter att digitalisera försäljningen.

chart icon 74 0 %

Av alla köpare inom tillverkningsindustrin gör minst hälften research online innan köp.

buy icon 20 0 %

Från 2025 kommer 20% av alla professionella köp att ske online.

Logic Map Icon 16 9 | Novicell digital konsulenthus 10 0 %

Färre än 10% av tillverkningsföretag erbjuder i dag digital handel.

Digitaliseringen öppnar nya dörrar i tillverkningsindustrin

Nya onlinetjänster ger kunder så goda upplevelser att ribban har höjts för vad som kan förväntas, detta även i rollen som professionell inköpare. Det ska vara enkelt, transparent, engagerande, användarvänligt och inte minst i realtid. Omställningen från traditionellt sälj till digitalt sälj sker nu och det ger en konkurrensmässig fördel att ligga steget före konkurrenterna.

Viktiga digitala tendenser inom tillverkning

Tillverkningsföretagens affärskoncept är under tydlig utveckling. E-handeln blir i stigande grad ansedd som en nyckelfaktor i B2B säljsprocessen, där interaktioner online med partners och kunder skapar helt nya möjligheter på marknaden.
Den kundupplevelse som erbjuds i traditionella kanaler, ska också kunna finnas på de digitala plattformarna. De digitala kanalerna förväntas faktiskt att vara den dominerande säljkanalen redan från 2025. Digitalisering, agilitet och Big Data har satt sin prägel på den dagliga driften.

Nyckeln till framgång och effektiva affärsmetoder kan skaps genom en noga utvalt blandning av best-of-breed plattformar, som kan hantera både interna och externa aktiviteter. Speciellt molnbaserade tjänster har blivit ett nytt buzzword i industrin, på grund av de helt unika möjligheterna att skala upp och ned efter marknadens behov.

Nedanför har vi illustrerat de viktigaste tendenserna i branschen. Om ni är intresserade att veta vad detta betyder för ert företag, så hör gärna av er till oss.

Novicell erbjuder ett antal olika tjänster och lösningar, som hjälper ert företag att växa digitalt. Vi kan bl.a. hjälpa er med:

 • a maze icon

  Digital färdplan

  Den digitala färdplanen är verktyget som skapar sammanhang mellan affärsstrategin och de konkreta projekten som ska exekvera strategin i praxis. Vi hjälper med att sätta riktningen, och bryta ner ambitionerna i konkreta projektspår och faser som matchar ert business case.

 • Skale in a hand icon

  Skapa det digitala fundamentet

  I takt med att tillverkningsföretag ökar digitaliseringen för att ge bättre service till sina kunder så har det blivit en viktig konkurrensfördel att ha rätt it-arkitektur på plats. Vi hjälper er med att sätta den rätta målbilden för er tech stack, som speglar era affärsmässiga behov och er investeringsbudget.

 • buy icon

  Försäljning online

  Valet av e-handelsmotor till att driva den kundinriktade digitaliseringen är väldigt viktigt för tillverkningsföretag. Vi hjälper med att synliggöra de många teknologiska möjligheterna, för att säkerställa att plattformen matchar era behov i t.ex. förhållande till direktförsäljning, partnersälj, globalt sälj, och kundanpassade lösningar.

 • icon of different lines and symbols

  Kontroll över produkternas stamdata

  En ofta viktig komponent digitaliseringen är PIM-systemet som ger ert företag full kontroll över er produktdata. Vi hjälper till med valet och implementeringen av PIM-system, och säkrar att dessa tar hänsyn till hur produkterna säljs. Det kan vara direktförsäljning eller genom partners där automatiserad hantering produktdata av rätt kvalitet leder till merförsäljning.

 • Megaphone icon

  Relevans för era kunder

  Relevans är nyckelordet för att komma i dialog med potentiella kunder. Inkommande marknadsföring är en metod då potentiella kunder lockas genom att företaget demonstrerar kompetens och värde av ett effektivt samarbete mellan onlinekanaler, egen website, fysiska events och effektiva verktyg för hantering av leads.

 • persentage icon

  Datadriven affärsutveckling

  De flesta företag upplever en explosion i mängden data. Många har samtidigt svårt att konvertera data till insikter som kan användas till att gör val som får företaget att utvecklas. Vi har väl beprövade metoder för att koncentrera arbetsinsatsen till områden inom ert företag där det ger mest effekt. Vi älskar att göra komplexa datastrukturer till kortfattad och faktabaserad rådgivning.

Ett exempel på hur man som företag kan komma igång med att sälja kundanpassade lösningar online:

Logic Map Icon 16 9 | Novicell digital konsulenthus

1. Implementering av CPQ plattform

Implementera, i ert back office, fundamentet som möjliggör att kunderna själva kan skapa sina egna kundunika lösningar. Detta sker med hjälp av en CPQ plattform, som ersätter excel-ark genom att strukturerat ta hand om konfigurationer, prissättningar och offerter. Därmed förbättras övergången från sälj till produktion, genom att minimera felbeställningar, reducera ledtid, och samtidigt ge full transparens även i komplexa anbudsprocesser.

a computer, tablet and phone icon

Lansera onlinekonfigurator

Genom att göra konfiguratorn tillgänglig online kan den fungera som en marknadsföringsmotor. Detta skapar möjlighet för nya potentiella kunder att engagera sig i de lösningar som ert företag erbjuder som i sin tur leder till en ökad trafikvolym och fler kvalificerade leads.

a target with an arrow icon

3. Konfiguratorn som självbetjäningsportal

Konfiguratorn kan användas av befintliga kunder som en självbetjäningsportal. Offerter med kundspecifika priser kommer ges till kunden, varpå den interna säljaren kan gå igenom de sista detaljerna i erbjudandet innan offerten konverteras till en order.

a suitcase and a screwdriver icon

4. Reservdelar och tjänster i eftermarknadsfasen

Eftermarknadsfasen är helt essentiell för att ge kunden en god serviceupplevelse och öka intjäningsförmågan över tid. Baserat på de kända konfigurerade lösningarna som som kunden redan köpt, kan det erbjudas relevanta reservdelar och lösningar i form av tjänster.

robot produktion

Utvalda tillverkningsföretag som vi har hjälpt:

Med nya ege.dk har vi en visuellt attraktiv sida som fått mycket beröm från våra kunder. Det är viktigt för oss, eftersom vi är ett designföretag som måste kunna inspirera. Samtidigt har vi gjort rätt integrationer mot våra marknadsföringssystem vilket gör att vi nu kan hjälpa intresserade kunder vidare tidigare i processen.

Citat Jan Magdal Poulsen fra Ege Group | Novicell, Digitalt konsulenthus
Jan Magdal Poulsen, Group Marketing Director
EGE CARPETS

Om ni har ambitionen så har vi erfarenheten och specialisterna

 • thumbs up icon

  På Novicell har vi mer än 20 års erfarenhet av rådgivning, skapande av digitala lösningar och e-handel för B2B och tillverkningsföretag.

 • cloud icon

  Som teknikoberoende partner kan vi rådge er hela vägen från strategi till teknikval och arkitektur till implementering, kundservice och drift.

Vill ni veta mer om digitala lösningar inom tillverkningsindustrin så delar vi gärna med oss av våra erfarenheter.

Ring till Martin Hellgren på 0707586003 eller skicka ett mail till [email protected]

Martin Hellgren
Country Manager Sweden
Skicka ett mail