Go to content

Digitalt servicetjek til offentlige organisationer

Få et solidt afsæt til dit næste webprojekt med udgangspunkt i borgerens behov

Hvad er et digitalt servicetjek?

Et digitalt servicetjek er en gennemgang af din organisations eksisterende website og giver jer svar på nedenstående spørgsmål:

 • Skale in a hand icon

  Best Practice

  Hvilke ”Best Practice” standarder bør vi følge?

 • big fish eating a small fish icon

  Lever sitet op til standarden?

  Lever vores website(s) op til tidssvarende standarder i forhold til både private og offentlige virksomheder – husk på borgere er også forbrugere

 • a human in a circle icon

  Digital modenhed

  Hvor digitalt modne er vi sammenlignet med andre lignende offentlige virksomheder?

 • a head with a cross in the middle icon

  Hvad halter?

  Hvad halter på vores website og på hvilken måde? (UX? Design? Indhold? Teknisk? Webtilgængelighed?)

 • a logic map and a pen icon

  Organisering

  Er vores organisering af den digitale indsats og kommunikation hensigtsmæssig både i forhold til site-strukturen og brug af ressourcer?

 • pen and paper icon

  Forbedringspunkter

  Hvad kan og bør vi gøre for at forbedre os på både den korte og lange bane?

Hvornår anbefaler Novicell et digitalt servicetjek?

Står I overfor at skulle skifte jeres webplatform inden for det næste år, men er lidt i tvivl om hvilket afsæt, der er det bedste? Hvordan kan vi som organisation få den bedst mulige gevinstrealisering med en ny investering? Måske er I slet ikke kommet i gang men tænker: ”Nu er det ved at være på tide med en ny løsning, men vi har svært ved at overbevise vores ledelse”. I disse tilfælde er et servicetjek af jeres website en god løsning.

Hvordan laver vi et digitalt servicetjek?

Et servicetjek findes i tre modeller: Basis, Plus og Premium. Alt afhængig af jeres behov, og hvor langt I er i processen, vil I helt sikkert kunne finde jer selv i en af pakkerne. Helt grundlæggende svarer alle pakkerne på de ovenstående spørgsmål i afsnittet "Hvad er et digitalt servicetjek?", og de forskellige pakker adskiller sig primært i graden af involvering af borgerne og organisation samt dybden af de strategiske anbefalinger. 

Vores basisgennemgang tager udgangspunkt i seks dimensioner, som bygger på internationale retningslinjer for forbrugervenlighed, viden om den offentlige sektor og Novicells indsigter fra den private sektor (primært e-handel). Selve analysen bliver gennemført af vores UX-eksperter kombineret med adfærdsdata fra jer (evt. også ved hjælpe af værktøjet Siteimprove), samt en mere teknisk vurdering af jeres platform, som foretages af en erfaren udvikler.

I vil modtage en rapport, hvor hovedbestanddelen vil være nedenstående komponenter, understøttet af eksempler og konkrete anbefalinger:

 • Digital devices icon

  Format

  Mobilkonventioner

 • three color palet icon

  Design

  Gestaltprincipper, sideopbygninger og kontraster, Call-to-Action

 • a maze icon

  Orientering

  Hvor er jeg som bruger? Og hvordan finder jeg tilbage?

 • a magnifying glass with a human icon

  Findbarhed

  Søgning og navigation

 • two messages icon

  Interaktionskonventioner

  Progressive disclosure, dialogisk design

 • Megaphone icon

  Kommunikation

  Formål, budskaber og sprog generelt

I får svar på tre vigtige spørgsmål

I tillæg til tilstandsrapporten vil ovenstående gennemgang ligeledes danne grundlag for en vurdering af, hvor I står i forhold til jeres kollegaer, hvordan man muligvis kan gøre jeres weborganisation mere smidig, og hvordan I kan øge jeres ”digitale IQ” : 

1. Hvordan performer jeres website i forhold til jeres kollegaers i den offentlige sektor?

Med udgangspunkt i de seks dimensioner vil Novicell lave en benchmark af jeres sektor. Hvordan står I sammenlignet med udvalgte virksomheder indenfor den offentlige sektor?

2. Det store spørgsmål i offentlige virksomheder: Kan vi organisere os mere effektivt?

På baggrund af en række interview med opdragsgiver vil Novicell være i stand til som minimum at komme med generelle anbefalinger til jeres organisering af den digitale indsats og kommunikation. Novicell vil stille spørgsmålstegn ved, om jeres brug af ressourcer er hensigtsmæssigt i fremtiden og komme med mulige løsninger. Servicetjek Premium vil desuden indbefatte 8-10 interviews med interessenter og derfor indeholde en mere dybdegående analyse og anbefalinger/modeller.

3. Hvor digitalt modne er I set med borgerens øjne?

Vurderingen af jeres modenhed bygger på en række standarder fra vores digitale IQ model, som består af en lang række parametre som teknisk modenhed, kommunikative egenskaber, datamodenhed, organisering samt designkonventioner. Grundlæggende afdækker analysen, i hvor høj grad jeres platform kan emulere en menneskelig dialog: Møder I borgeren i øjenhøjde og kan vedkommende løse sine primære besøgsformål? På denne baggrund placerer vi jer på vores modenhedskurve.

Du kan se i oversigtsform, hvad de tre versioner indeholder:

 • thumbs up icon

  Basis

  ✔ Teknisk Analyse ✔ Ekspertvurdering ✔ Adfærdsanalyse ✔ Benchmark ✔ Modenhedsanalyse

 • pointing icon

  Plus

  ✔ Teknisk Analyse ✔ Ekspertvurdering ✔ Adfærdsanalyse ✔ Benchmark ✔ Modenhedsanalyse ✔ Borger-interviews ✔ Løsningsscenarier

 • up arrow icon

  Premium

  ✔ Teknisk Analyse ✔ Ekspertvurdering ✔ Adfærdsanalyse ✔ Benchmark ✔ Modenhedsanalyse ✔ Borger-interviews ✔ Løsningsscenarier ✔ Borgerrejser ✔ Interessent-interviews ✔ Strategi

   Basis

Servicetjek Basis er en god start til at få anskueliggjort, hvor jeres eksisterende platform er i dag, udført af en uafhængig 3. part. En basis pakke fungerer perfekt som et gennemarbejdet grundlag for en eventuel indstilling til et nyt webprojekt, men det kan også fungere som et kvalitetstjek af en nyere, eksisterende webløsning.

I Servicetjek basis vil det primært være tilstandsrapporten, som er omdrejningspunktet med mindre fokus og dybde på anbefalinger.

Hvad får din organisation med et Servicetjek Basis?

Præsentation (PDF) med ca. 40-50 slides:

 • Analyseresultat med eksempler
 • Sektor benchmark
 • En modenhedsvurdering
 • En række korte anbefalinger

 


 

   Plus 

Servicetjek Plus er en udvidelses af basispakken, hvor Novicell vil interviewe relevante borgere, så man dels får en dybere forståelse for deres behov, forventninger og barrierer. Anbefalingerne vil dermed generelt stå stærkere i f.eks. en indstilling til nyt website. 

Servicetjek Plus er både en tilstandsrapport og en række anvisninger til et scope for jeres kommende website, anbefalet organisering, teknologiske forudsætninger og udviklingsmodel samt 2-3 webscenarier med styrker og svagheder.  

Hvad får din organisation med et Servicetjek Plus?

Præsentation (PDF) med ca. 70 slides:

 • Analyseresultat med eksempler 
 • Opsamling og analyse på borgerinterviews  
 • Sektor benchmark 
 • En modenhedsvurdering
 • To til tre scenarier for mulige løsningsrum (onepagers)

 


 

   Premium

Servicetjek Premium er en strategi – en køreplan - for jeres kommende digitale økosystem. Køreplanen indeholder naturligvis hele Servicetjek Pluspakken, herudover vil der være ekstra fokus på særligt den fremtidige organisering, borgerrejser samt en udførlig handlingsplan med prioriterede indsatser i form af et løsningsdesign samt forretningskrav (Epics). Så hvor fundamentet er situationen i dag i form af en tilstandsrapport vil hovedfokus ligge på, hvor I skal hen.   

Hvad får din organisation med et Servicetjek Premium?

Præsentation (PDF) med ca. 70 slides:

 • Analyseresultat med eksempler 
 • Opsamling og analyse på borgerinterviews  
 • Sektor benchmark 
 • En modenhedsvurdering
 • To til tre scenarier for mulige løsningsrum (onepagers)

Vil du vide mere om dine muligheder, så kontakt os gerne:

Jacob Quorning
Digital Strategy Manager
Send mig en email